Raport Szyfrowanie

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Enterprise; Education Plus.  Porównanie wersji

TLS (Transport Layer Security – zabezpieczenia warstwy transportowej) to protokół służący do szyfrowania poczty wychodzącej i przychodzącej oraz bezpiecznego jej dostarczania. Stosowanie tego protokołu pomaga zapobiegać wyciekom informacji pomiędzy serwerami pocztowymi. Raport dotyczący szyfrowania pozwala sprawdzić, ile wiadomości w domenie zostało zaszyfrowanych przy użyciu protokołu TLS.  

Uwaga: w panelu bezpieczeństwa także znajduje się podsumowanie danych dotyczących szyfrowania. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Używanie panelu bezpieczeństwa.

Wyświetlanie raportu Szyfrowanie

  1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google na admin.google.com.
    Użyj konta administratora, a nie osobistego konta Gmail.
  2. Kliknij Zabezpieczenia.
  3. Kliknij Panel.
  4. W prawym dolnym rogu panelu Szyfrowanie kliknij Wyświetl raport.

Wykres szyfrowania

Ten wykres pokazuje wiadomości z podziałem na TLS i Bez szyfrowania TLS:

  • TLS – wiadomości wysłane z zastosowaniem protokołu TLS.
  • Bez szyfrowania TLS – wiadomości wysłane bez użycia protokołu TLS.

Uwaga: możesz ukryć linie na wykresie, klikając je w legendzie. Możesz kliknąć na przykład TLS, aby ukryć tę linię na wykresie. Jest to szczególnie przydatne, jeśli linie się pokrywają.

Za pomocą menu nad wykresem możesz zmodyfikować wykres, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące tylko niektórych rodzajów wiadomości:

Filtr Opis

Źródło wizyt: Wszystkie, Zewnętrzne lub Wewnętrzne

Zewnętrzne – uwzględnia tylko wiadomości wysłane przez użytkowników spoza Twojej domeny.
Wewnętrzne – uwzględnia tylko wiadomości wysłane przez użytkowników z Twojej domeny.
Przychodzące lub Wychodzące Przychodzące – uwzględnia tylko wiadomości odebrane przez użytkowników w Twojej domenie. Dotyczy to wiadomości wysłanych przez użytkowników z tej domeny i spoza niej.
Wychodzące – uwzględnia tylko wiadomości wysłane przez użytkowników w Twojej domenie. Dotyczy to wiadomości dostarczonych do użytkowników z tej domeny i spoza niej.
Domena Wybierz domenę używaną w raporcie.
Zakres dat

Możesz dostosować raport, wybierając zakres czasowy danych do wyświetlenia: Dzisiaj, Wczoraj, W tym tygodniu, W zeszłym tygodniu, W tym miesiącu, W zeszłym miesiącu lub Ile dni temu (maksymalnie 180 dni). Możesz też podać datę początkową i datę końcową zakresu. Po ustawieniu zakresu dat kliknij Zastosuj.

Uwaga: w przypadku tego raportu wyświetlane są dane tylko z ostatnich 31 dni. Jeśli na przykład ustawisz parametry na 60 dni, dane w raporcie będą ograniczone do ostatnich 31 dni.

 

Aby wygenerować arkusz kalkulacyjny z danymi z wykresu, kliknij Eksportuj arkusz. Arkusz kalkulacyjny zawierający dane z wykresu Szyfrowanie zostanie wygenerowany i zapisany w Twoim folderze Mój dysk.

Porównywanie danych bieżących i historycznych

Aby porównać dane bieżące z danymi historycznymi, z menu Analiza statystycznaw prawym górnym rogu wybierz Centyl (opcja nie jest dostępna dla wszystkich wykresów panelu bezpieczeństwa). Na wykresie pojawi się nakładka pokazująca 10, 50 i 90 centyl danych historycznych (180 dni w przypadku większości danych i 30 dni w przypadku danych z Gmaila). Aby zmodyfikować analizę, użyj menu w prawym górnym rogu wykresu i zmień linię nakładki.

Tabela szyfrowania

Możesz również wyświetlać liczbę zaszyfrowanych i niezaszyfrowanych wiadomości wysłanych do Twojej domeny z określonych domen i adresów IP.

Jeśli klikniesz na przykład punkt danych z 21 sierpnia na linii TLS na wykresie, zostanie wyświetlona tabela zawierająca listę domen, z których wysłano w tym dniu najwięcej zaszyfrowanych wiadomości. Tabela zawiera kolejno domenę i liczbę wiadomości z szyfrowaniem TLS. Kliknij Adres IP, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat adresów IP, z których wysyłano najwięcej zaszyfrowanych wiadomości.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem