Raport Ustawienia niestandardowe

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Enterprise; Education Plus.  Porównanie wersji

Wiadomości wysyłane do Twojej domeny są zazwyczaj dostarczane do właściwych adresatów, ale mogą też zostać odrzucone, przekierowane, dostarczone z powodu białej listy lub poddane kwarantannie na podstawie konfiguracji niestandardowych ustawień Gmaila. Te ustawienia mogą czasem zastępować filtr spamu Gmaila, który decyduje o tym, czy wiadomość jest uznawana za bezpieczną, czy za spam.

Raport Ustawienia niestandardowe przedstawia liczbę wiadomości w domenie, w przypadku których występuje konflikt ustawień między filtrami spamu a ustawieniami niestandardowymi Gmaila.

Uwaga: w panelu bezpieczeństwa także znajduje się podsumowanie danych dotyczących ustawień niestandardowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Używanie panelu bezpieczeństwa.  

Wyświetlanie raportu Ustawienia niestandardowe

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google na admin.google.com.
  Użyj konta administratora, a nie osobistego konta Gmail.
 2. Kliknij Zabezpieczenia.
 3. Kliknij Panel.
 4. W prawym dolnym rogu panelu Ustawienia niestandardowe kliknij Wyświetl raport.

Wykres ustawień niestandardowych

Ten wykres pokazuje wiadomości z podziałem na Wszystkie i Konflikt ustawień:

 • Wszystkie – liczba wiadomości przetworzonych zgodnie z ustawieniami niestandardowymi Gmaila.
 • Konflikt ustawień – liczba wiadomości, w przypadku których sposób przetwarzania określony przez konfigurację Gmaila w domenie różni się od ustawień filtra spamu Gmaila.

Uwaga: możesz ukryć linie na wykresie, klikając je w legendzie. Możesz kliknąć na przykład Konflikt ustawień, aby ukryć tę linię na wykresie. Jest to szczególnie przydatne, jeśli linie się pokrywają.

Za pomocą menu nad wykresem możesz zmodyfikować wykres, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące tylko niektórych rodzajów wiadomości:

Filtr Opis

Źródło wizyt: Wszystkie, Zewnętrzne lub Wewnętrzne

Zewnętrzne – uwzględnia tylko wiadomości wysłane przez użytkowników spoza Twojej domeny.
Wewnętrzne – uwzględnia tylko wiadomości wysłane przez użytkowników z Twojej domeny.
Skutek: Wszystkie, Poddane kwarantannie, Odrzucone lub Umieszczone na białej liście Poddane kwarantannie– uwzględnia tylko podejrzane wiadomości wysyłane do kwarantanny administracyjnej.
Odrzucone – uwzględnia tylko wiadomości odrzucone przed dostarczeniem do odbiorcy.
Umieszczone na białej liście – uwzględnia tylko wiadomości dostarczane z adresów IP lub domen uznawanych za wiarygodne źródła.
Domena Wybierz domenę używaną w raporcie.
Zakres dat

Możesz dostosować raport, wybierając zakres czasowy danych do wyświetlenia: Dzisiaj, Wczoraj, W tym tygodniu, W zeszłym tygodniu, W tym miesiącu, W zeszłym miesiącu lub Ile dni temu (maksymalnie 180 dni). Możesz też podać datę początkową i datę końcową zakresu. Po ustawieniu zakresu dat kliknij Zastosuj.

Uwaga: w przypadku tego raportu wyświetlane są dane tylko z ostatnich 31 dni. Jeśli na przykład ustawisz parametry na 60 dni, dane w raporcie będą ograniczone do ostatnich 31 dni.

 

Aby wygenerować arkusz kalkulacyjny z danymi z wykresu, kliknij Eksportuj arkusz. Arkusz kalkulacyjny zawierający dane na temat ustawień niestandardowych z wykresu zostanie wygenerowany i zapisany w Twoim folderze Mój dysk.

Porównywanie danych bieżących i historycznych

Aby porównać dane bieżące z danymi historycznymi, z menu Analiza statystycznaw prawym górnym rogu wybierz Centyl (opcja nie jest dostępna dla wszystkich wykresów panelu bezpieczeństwa). Na wykresie pojawi się nakładka pokazująca 10, 50 i 90 centyl danych historycznych (180 dni w przypadku większości danych i 30 dni w przypadku danych z Gmaila). Aby zmodyfikować analizę, użyj menu w prawym górnym rogu wykresu i zmień linię nakładki.

Tabela ustawień niestandardowych

Możesz kliknąć dowolny punkt danych na wykresie, aby sprawdzić, jakie niestandardowe reguły Gmaila były niezgodne z filtrami spamu Google.

Jeśli klikniesz na przykład punkt danych z 21 sierpnia na linii Konflikt ustawień na wykresie, zostanie wyświetlona tabela zawierająca listę reguł, które najczęściej powodowały konflikt ustawień w tym dniu.

Ta tabela zawiera trzy karty: BEZPIECZNE, SPAM i PHISHING:

 • Karta ZWYKŁA – zawiera tylko wiadomości umieszczone w skrzynkach odbiorczych użytkowników (w tym podejrzane wiadomości, które zostały umieszczone w skrzynkach odbiorczych użytkowników z powodu białej listy). Ta karta jest otwarta domyślnie.
 • Karty SPAM i WYŁUDZANIE INFORMACJI – zawierają tylko wiadomości umieszczone w folderze spamu (w tym wiadomości zidentyfikowane jako spam lub phishing przez filtr spamu Gmaila).

Na każdej karcie tabela zawiera kolejno nazwę reguły niestandardowej, typ reguły niestandardowej oraz liczbę wiadomości, w przypadku których wystąpił konflikt ustawień.

 • Nazwa reguły niestandardowej – nazwa reguły niestandardowej.
 • Typ reguły niestandardowej – typ niestandardowego ustawienia Gmaila, które jest niezgodne z ustawieniami filtra spamu Gmaila.
   
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem