Raport dotyczący filtra spamu

Analizowanie ruchu poczty e-mail
Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Enterprise; Education Plus.  Porównanie wersji

Aby sprawdzić, ile wiadomości zostało oznaczonych jako spam przez filtr Google w określonym przedziale czasu, możesz wyświetlić w panelu raport dotyczący filtra spamu. Dostępne są trzy wersje tego raportu:

 • Wszystko – możesz sprawdzić, czy wiadomości przychodzące są dostarczane do skrzynek odbiorczych użytkowników czy przekierowywane do folderu spamu.
 • Phishing – sprawdź, jak są przetwarzane e-maile z próbami wyłudzania informacji.
 • Złośliwe oprogramowanie – możesz zobaczyć informacje o wiadomościach zawierających złośliwe oprogramowanie i sprawdzić, kiedy zostały wykryte.

Wyświetlanie raportu dotyczącego filtra spamu

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Kliknij Zabezpieczenia  Panel.
 3. Przewiń stronę do Filtr spamu – Wszytko, Filtr spamu – Wyłudzanie informacji i Filtr spamu – Złośliwe oprogramowanie, a następnie kliknij Wyświetl raport w prawym dolnym rogu karty.

Interpretowanie danych

Wyświetlanie wyników działania filtra spamu na wykresie

Jeśli podejrzana wiadomość ma też pozytywne cechy – na przykład jej nadawca jest na liście dozwolonych – taka wiadomość może trafić do skrzynki odbiorczej adresata. Możesz wyświetlić listę wiadomości, które zostały dostarczone do:

 • skrzynek odbiorczych użytkowników – obejmuje podejrzane wiadomości, które zostały umieszczone w skrzynkach odbiorczych użytkowników, ponieważ nadawca jest na liście dozwolonych;
 • folderów spamu – obejmuje wiadomości rozpoznane przez filtr spamu Gmaila jako zawierające spam, phishing lub złośliwe oprogramowanie.

Wskazówka: możesz ukryć linie na wykresie, klikając je w legendzie. Na przykład kliknij Spam, aby ukryć tę linię na wykresie. Jest to szczególnie przydatne, jeśli linie się pokrywają.

Listy nad wykresem umożliwiają wyświetlanie danych ze wszystkich lub tylko wybranych domen. Możesz też zmodyfikować wykres, aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące tylko niektórych rodzajów wiadomości:

Filtr Opis
Sklasyfikowane czasowo

Przed dostarczeniem – wiadomości, których załączniki zostały zidentyfikowane jako złośliwe oprogramowanie jeszcze przed dostarczeniem, są umieszczane w folderze Spam użytkownika z zablokowanymi załącznikami.

Po dostarczeniu – wiadomości z załącznikami, w których początkowo nie znaleziono złośliwego oprogramowania, są umieszczane w folderze Odebrane użytkownika, ale mogą zostać później zidentyfikowane jako zawierające złośliwe oprogramowanie przez dokładniejsze procesy skanowania. W takim przypadku załączniki są blokowane.

Źródło wizyt Wszystkie – wiadomości wewnętrzne i zewnętrzne.
Zewnętrzne – wiadomości wysłane przez użytkowników spoza Twojej domeny.
Wewnętrzne – wiadomości wysłane przez użytkowników z Twojej domeny.

Klasyfikacja

Wszystkie – wszystkie wiadomości.
Bezpieczne – wiadomości oznaczone jako bezpieczne.
Spam – wiadomości oznaczone jako spam.
Złośliwe oprogramowanie – wiadomości oznaczone jako zawierające złośliwe oprogramowanie.
Phishing – wiadomości oznaczone jako zawierające próby wyłudzenia informacji.
Podejrzane – wiadomości oznaczone jako podejrzane.

Domena Wybierz domenę używaną w raporcie.
Zakres dat

Możesz dostosować raport przez wskazanie zakresu czasowego danych do wyświetlenia: Dzisiaj, Wczoraj, W tym tygodniu, W zeszłym tygodniu, W tym miesiącu, W zeszłym miesiącu lub Ile dni temu (maksymalnie 180 dni). Możesz też podać datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Po ustawieniu zakresu dat kliknij Zastosuj.

W przypadku tego raportu wyświetlane są dane tylko z ostatnich 30 dni. Jeśli na przykład ustawisz parametry na 60 dni, dane w raporcie będą ograniczone do ostatnich 30 dni.

 

Aby wygenerować arkusz kalkulacyjny z danymi z wykresu i zapisać go na Dysku Google, kliknij Eksportuj arkusz.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o punktach danych w tabeli

Aby dowiedzieć się więcej o wiadomościach zawierających spam, które zostały wysłane w konkretnym dniu, na wykresie kliknij punkt odpowiadający tej dacie. Dodatkowe informacje o tych wiadomościach są wyświetlane w tabeli pod wykresem.

Aby zobaczyć więcej danych na temat wybranych wiadomości, kliknij kartę nad tabelą. Znajdziesz tam m.in. te informacje:

 • temat,
 • adresat,
 • nadawca,
 • adres IP,
 • przyczyna klasyfikacji spamu,
 • domena nadawcy,
 • domeny SPF i DKIM,
 • identyfikator SHA256 załącznika,
 • rozszerzenie pliku załącznika,
 • wyświetlana nazwa nadawcy.

Aby zobaczyć wszystkie dostępne dane na temat wiadomości, przewiń karty w lewo lub w prawo.

Uwaga: w tabelach z danymi filtra spamu długie i nieczytelne nazwy plików załączników są ucinane.

Porównywanie danych bieżących i historycznych

Aby porównać dane bieżące z danymi historycznymi, z menu Analiza statystycznaw prawym górnym rogu wybierz Centyl (opcja nie jest dostępna dla wszystkich wykresów panelu bezpieczeństwa). Na wykresie pojawi się nakładka pokazująca 10, 50 i 90 centyl danych historycznych (180 dni w przypadku większości danych i 30 dni w przypadku danych z Gmaila). Aby zmodyfikować analizę, użyj menu w prawym górnym rogu wykresu i zmień linię nakładki.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem