Raport Dostępność plików

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Enterprise; Education Plus.  Porównanie wersji

Raport Dostępność plików zawiera informacje o tym, w jakim stopniu dane z domeny są narażone na niebezpieczeństwo w wyniku udostępniania plików. Ten raport zawiera następujące informacje:

 • poszczególne metody udostępniania plików w określonym czasie (w tym udostępnianie wewnętrzne);
 • często wyświetlane pliki udostępnione;
 • domeny zewnętrzne, którym użytkownicy często udostępniali pliki;
 • często wyzwalane reguły DLP.

Uwaga: panel bezpieczeństwa zawiera też podsumowanie danych dotyczących dostępności plików. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Panel bezpieczeństwa.

Wyświetlanie raportu Dostępność plików

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google na admin.google.com.
  Użyj konta administratora, a nie osobistego konta Gmail.
 2. Kliknij Zabezpieczenia.
 3. Kliknij Panel.
 4. Otwórz panel zatytułowany Jak masz skonfigurowane udostępnianie plików poza domenę?. W prawym dolnym rogu panelu kliknij Wyświetl raport.

​Wykres zdarzeń związanych z udostępnianiem plików

W górnej części raportu Dostępność plików znajduje się wykres zawierający liczbę zdarzeń związanych z udostępnianiem plików w wybranym przedziale czasu. Możesz dostosować raport, wybierając zakres czasowy danych do wyświetlenia: Dzisiaj, Wczoraj, W tym tygodniu, W zeszłym tygodniu, W tym miesiącu, W zeszłym miesiącu lub Ile dni temu (maksymalnie 180 dni).

Linie na wykresie przedstawiają statystyki dotyczące pięciu różnych metod udostępniania:

Wszyscy w domenie Plik jest dostępny dla każdego w Twojej domenie.
Wewnętrzny Użytkownik udostępnił plik tylko określonym osobom w Twojej domenie.
Prywatny Plik jest prywatny (nie jest udostępniany nikomu). Użytkownik udostępnił plik w przeszłości, a następnie cofnął udostępnianie.
Każdy, kto ma link Każdy użytkownik (z domeny i spoza niej) mający link może uzyskać dostęp do pliku.
Zewnętrzny

Plik jest udostępniany co najmniej jednemu użytkownikowi spoza Twojej domeny.

Uwaga:

 • W Grupach dyskusyjnych Google plik jest oznaczany jako Zewnętrzny, gdy użytkownik udostępni go grupie, która zezwala na członków zewnętrznych – nawet jeśli nie zawiera ona takich użytkowników.
 • Udostępnienie pliku grupie, która zezwala na udostępnianie zewnętrzne, jest liczone jako 1 udostępnienie zewnętrzne.
 • Jeśli użytkownik w domenie dodatkowej utworzy plik i udostępni go tylko sobie, będzie on traktowany jako zewnętrzny.
 • Jeśli użytkownik w domenie dodatkowej udostępni plik innemu użytkownikowi w tej domenie, będzie się to liczyć jako zewnętrzne udostępnienie.

 

Uwaga:

 • W przypadku niektórych domen dane dotyczące Dysku mogą być wyświetlane z opóźnieniem do 80 minut.
 • Możesz ukryć linie na wykresie, klikając je w legendzie. Na przykład kliknij Prywatne, aby ukryć dane związane z prywatnym udostępnianiem plików. Jest to szczególnie przydatne, jeśli linie się pokrywają.
 • W raporcie Dostępność plików dotyczącym Dysku mogą być widoczne usunięte pliki.
   

Kliknij dowolny punkt danych na wykresie, aby wyświetlić więcej szczegółów na temat poszczególnych metod udostępniania w określonych dniach. Możesz też użyć listy Domena, aby wyświetlić dane dotyczące Wszystkich domen lub tylko wybranych z nich. Lista domen obejmuje tylko domeny główne i dodatkowe. Aliasy i domeny zewnętrzne nie są uwzględniane.

Zdarzenia z dysków współdzielonych są uwzględniane w raporcie tylko w przypadku wyświetlania danych ze wszystkich domen, ponieważ te zdarzenia nie należą do konkretnej domeny.

Porównywanie danych bieżących i historycznych

Aby porównać dane bieżące z danymi historycznymi, z menu Analiza statystycznaw prawym górnym rogu wybierz Centyl (opcja nie jest dostępna dla wszystkich wykresów panelu bezpieczeństwa). Na wykresie pojawi się nakładka pokazująca 10, 50 i 90 centyl danych historycznych (180 dni w przypadku większości danych i 30 dni w przypadku danych z Gmaila). Aby zmodyfikować analizę, użyj menu w prawym górnym rogu wykresu i zmień linię nakładki.

Najczęściej wyświetlane pliki

W dolnej części strony raportu Dostępność plików znajduje się tabela zawierająca listę najczęściej wyświetlanych plików udostępnionych z Twojej domeny (pojawia się ona domyślnie po otwarciu raportu Dostępność plików).

Tabela zawiera nazwy plików, najczęściej wyświetlane pliki, metodę udostępniania i właścicieli plików. Kliknij EKSPORTUJ, aby wyeksportować wszystkie informacje zawarte w tabeli.

Domyślnie tabela zawiera dane dotyczące przedziału czasu określonego w górnej części strony. Możesz też wyświetlić pliki najczęściej wyświetlane w określonym dniu, klikając odpowiednią datę na wykresie liniowym.

Domeny, którym udostępniono najwięcej plików

W dolnej części strony raportu Dostępność plików możesz wyświetlić wykres zawierający domeny, którym udostępniono najwięcej plików. Aby wyświetlić ten wykres, kliknij DOMENY.

Wykres zawiera listę nazw domen oraz liczbę plików udostępnionych poszczególnym domenom. Możesz też uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych domenach, eksportując arkusz kalkulacyjny określający pliki udostępnione danej domenie.

Aby wyeksportować arkusz kalkulacyjny:

 1. Kliknij Arkusz kalkulacyjny  obok odpowiedniej domeny.
 2. W oknie Wyeksportuj listę plików na Dysk kliknij EKSPORTUJ.

  Arkusz kalkulacyjny zawierający dane na temat plików udostępnionych wybranej domenie zostanie wygenerowany i zapisany w Twoim folderze Mój dysk.

Najczęściej wyzwalane reguły zapobiegania utracie danych (DLP)

W dolnej części strony raportu Dostępność plików możesz wyświetlić wykres zawierający reguły zapobiegania utracie danych (DLP) najczęściej wyzwalane w domenie wraz z liczbą wyzwoleń poszczególnych reguł. Aby wyświetlić ten wykres, kliknij REGUŁY DLP.

Informacje o funkcji DLP
Za pomocą reguł DLP administratorzy mogą zapobiegać udostępnianiu przez użytkowników poufnych treści znajdujących się w plikach na Dysku Google poza domenę firmową. Funkcja DLP skanuje pliki na Dysku pod kątem poufnych treści, a w przypadku ich wykrycia umożliwia uruchamianie czynności opartych na zasadach. Dostępne czynności obejmują wysłanie e-maila do superadministratorów, wysłanie e-maila do użytkownika, który utworzył, edytował lub przesłał plik zawierający poufną treść, i zablokowanie udostępniania takich plików.

Informacje o plikach Witryn Google

 • Plik Witryn Google może mieć jeden z dwóch stanów: wersja robocza albo wersja opublikowana. Raport Dostępność plików przechwytuje wyświetlenia wersji roboczej, ale nie wersji opublikowanej.
 • Jeśli udostępnisz plik Witryn Google użytkownikowi spoza domeny z uprawnieniami do wyświetlania wersji opublikowanych, widoczność tego pliku zostanie oznaczona jako zewnętrzny w raporcie Dostępność plików – nawet jeśli ten plik nie jest jeszcze opublikowany i czytelnik wersji opublikowanych nie może go jeszcze wyświetlić.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem