Drive voor desktop instellen voor uw organisatie

Dit artikel is bestemd voor beheerders. Bekijk hoe u Drive voor desktop op uw eigen apparaat instelt en gebruikt. kijkt u hier.

Met Google Drive voor desktop kunnen gebruikers aan de slag met cloudgebaseerde bestanden en samenwerking. Met Drive voor desktop kunnen ze bestaande bestanden makkelijk overzetten naar Drive en hun vertrouwde desktopworkflows behouden. Als beheerder kunt u kiezen hoe gebruikers Google Drive voor desktop gebruiken op hun computer en welke functies voor hen beschikbaar zijn. U kunt gebruikers toestaan Drive voor desktop zelf te installeren of u kunt het voor ze installeren met software-implementatietools.

Voordat u begint

Check de systeemvereisten.

Stap 1: Drive voor desktop instellen voor uw organisatie

Voordat u begint: Als u de instelling wilt toepassen op bepaalde gebruikers, plaatst u hun accounts in een organisatie-eenheid (om de instelling toe te passen op een bepaalde afdeling) of in een configuratiegroep (om de instelling toe te passen op gebruikers in verschillende afdelingen).

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu ""and then "" Appsand thenGoogle Workspaceand thenDrive en Documentenand thenFuncties en apps.

 3. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid of een configuratiegroep.
 4. Klik op Drive voor desktop.
  1. Als u Drive voor desktop wilt aanzetten, vinkt u het vakje aan voor Google Drive voor desktop toestaan in uw organisatie.
  2. (Optioneel) Als u wilt dat gebruikers alleen toegang hebben op geautoriseerde apparaten, vinkt u het vakje aan voor Google Drive voor desktop alleen toestaan op geautoriseerde apparaten.
  3. Als u wilt dat gebruikers Drive voor desktop zelf kunnen installeren, vinkt u het vakje aan voor Downloadlink voor Google Drive voor desktop tonen. Voor de installatie moeten gebruikers beheerdersrechten op hun computer hebben.
  4. (Optioneel) Als u wilt dat gebruikers kunnen zien wie gedeelde Microsoft Office-bestanden bewerkt, vinkt u het vakje aan voor Gebruikers toestaan realtime aanwezigheid in Microsoft Office aan te zetten vanuit Google Drive voor desktop.
 5. Klik op Opslaan. Als je een organisatie-eenheid of groep hebt ingesteld, kun je de instelling mogelijk laten overnemen of overschrijven van een bovenliggende organisatie-eenheid of instellen op Niet ingesteld voor een groep.
 6. (Optioneel) Sta aanvullende opties toe voor gebruikers in Drive voor desktop (synchronisatie spiegelen, Back-up van foto's maken en Back-up van USB-apparaten maken). Aanzetten:
  1. Klik op Drive.
  2. Selecteer een van de opties voor Toestaan (beide werken hetzelfde).
  3. Klik op Opslaan. Als je een organisatie-eenheid of groep hebt ingesteld, kun je de instelling mogelijk laten overnemen of overschrijven van een bovenliggende organisatie-eenheid of instellen op Niet ingesteld voor een groep.

Stap 2: Drive voor desktop installeren op apparaten in uw organisatie

U kunt gebruikers Drive voor desktop zelf laten installeren, u kunt het handmatig voor ze installeren of tools voor softwarebeheer gebruiken om Drive voor desktop automatisch te implementeren in uw organisatie.

Als u Drive voor desktop handmatig wilt installeren met het installatieprogramma, volgt u de stappen in Google Drive voor desktop thuis, op het werk of op school gebruiken.

Voer de volgende stappen uit om Drive voor desktop op de achtergrond te installeren:

Windows
 1. Download GoogleDriveSetup.exe.
  Download nu
 2. Voer het installatieprogramma uit in de stille modus:
  GoogleDriveSetup --silent --desktop_shortcut

  Opmerking:

  • De markering desktop_shortcut voor Drive voor desktop is optioneel. Voor gebruikers staat Drive voor desktop ook in de Windows-taakbalk.
  • Als u het openen van de app na de installatie wilt overslaan, voegt u de parameter --skip_launch_new toe.
  • Drive voor desktop bevat standaard snelkoppelingen naar Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties. U kunt deze snelkoppelingen voor Editors van Documenten uitzetten door de parameter
   --gsuite_shortcuts=false toe te voegen aan het installatieprogramma.
Mac
 1. Download GoogleDrive.dmg.
  Download nu
 2. Voer het installatieprogramma uit op de achtergrond:
  hdiutil mount GoogleDrive.dmg; sudo installer -pkg /Volumes/Install\ Google\ Drive/GoogleDrive.pkg -target "/Volumes/Macintosh HD"; hdiutil unmount /Volumes/Install\ Google\ Drive/

Opmerking: U ziet mogelijk een map met de naam 'localhost' als u Drive voor desktop voor de eerste keer start op een Mac. Dit is verwacht gedrag. U kunt deze map negeren.

Als u problemen hebt met de installatie van Drive voor desktop, start u de computer opnieuw op en probeert u het opnieuw.

Stap 3: (Optioneel) Geavanceerde instelling van Drive voor desktop

Als beheerder kunt u overschrijvingswaarden instellen voor Drive voor desktop-instellingen, zoals de locatie van het cachegeheugen, bandbreedtelimieten en proxyinstellingen. Zie Geavanceerde instellingen voor Drive voor desktop voor meer informatie.

Drive voor desktop is standaard ingesteld op automatische updates op de computers van de gebruikers via Google Update (Windows) of Google Software Update (Mac). Met automatische updates voorkomt u onderbreking van de service, stimuleert u gegevensbeveiliging en geeft u gebruikers toegang tot nieuwe functies zodra deze beschikbaar zijn (zie meer informatie over Drive voor desktop up-to-date houden). U kunt automatische updates wel uitzetten. Volg de stappen in Automatische updates instellen (Windows) of Chrome-updates beheren (CBCM).

Bekende problemen

 • Digital Guardian: Drive voor desktop werkt niet met Digital Guardian.
 • Antivirussoftware: Bij bepaalde virus- en beveiligingssoftware werkt Drive voor desktop mogelijk niet goed. Als gebruikers herhaaldelijk de foutmelding 'Drive File Stream heeft een probleem aangetroffen en is gestopt' zien, kunt u Drive voor desktop uitsluiten van de virusscan.
 • Synchronisatieproblemen: Als u een map synchroniseert met zowel Google Drive voor desktop als een andere synchronisatieservice, kan het zijn dat bestanden niet worden gesynchroniseerd met Google Drive of helemaal worden verwijderd uit Google Drive. Let met name op als u de configuratie van de andere app wijzigt.

Drive voor desktop op de achtergrond verwijderen van Windows-apparaten

Naast de standaardverwijderingsmethoden kunt u Drive voor desktop ook op de achtergrond verwijderen van Windows-apparaten. Voer het volgende uit:

%PROGRAMFILES%\Google\Drive File Stream\<VERSIE>\uninstall.exe --silent --force_stop

Opmerking:

 • Het argument --force_stop is vereist als Drive voor desktop momenteel actief is. Het argument --silent is optioneel. Dit argument zorgt dat er geen verwijderdialoogvensters worden weergegeven, zodat eindgebruikers de verwijdering niet hoeven te bevestigen.
 • De registersleutel UninstallString voor Drive voor desktop (Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{6BBAE539-2232-434A-A4E5-9A33560C6283}) wijst naar uninstall.exe.

Als u Drive voor desktop niet toestaat

Als Drive voor desktop niet is toegestaan voor uw organisatie, kunnen gebruikers niet inloggen of de app gebruiken. Als ze Drive voor desktop gebruikten in de spiegelmodus voordat dit werd geblokkeerd, blijven de bestanden die zijn gesynchroniseerd vanuit Drive op hun computer staan, maar worden ze niet meer gesynchroniseerd.

Gebruikers kunnen nog steeds bestanden handmatig uploaden naar en downloaden van Drive op het web en hebben nog steeds toegang tot Documenten, Spreadsheets, Presentaties en Formulieren. Enkele of alle functies blokkeren:

Gerelateerde onderwerpen


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
73010
false
false