Monitorowanie stanu ustawień Kalendarza

Strona Poziom bezpieczeństwa

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Enterprise; Education Plus.  Porównanie wersji

Na stronie Poziom bezpieczeństwa możesz monitorować konfigurację zasad udostępniania kalendarzy.

Zasady udostępniania kalendarzy

Domyślnie kalendarze główne nie są udostępniane poza domenę. Możesz jednak zmienić tę konfigurację w ustawieniach Kalendarza. Więcej informacji znajdziesz w poniższej tabeli.

Ustawienie Zasady udostępniania kalendarzy
Stan

Określa liczbę jednostek organizacyjnych, w których zasady udostępniania kalendarzy są ustawione na wartość inną niż Tylko informacje o stanie Wolny/Zajęty

Rekomendacja

Ogranicz udostępnianie kalendarzy poza organizację, aby były pokazywane tylko informacje o stanie Wolny/Zajęty. Pozwala to zmniejszyć ryzyko wycieku danych.

Jak skonfigurować to ustawienie

W konsoli administracyjnej Google kliknij Aplikacje > Google Workspace > Kalendarz > Ustawienia udostępniania. W sekcji Opcje udostępniania kalendarzy głównych poza organizację wybierz Tylko informacje o stanie Wolny/Zajęty (ukryj szczegóły wydarzenia).

Więcej informacji i instrukcje znajdziesz w artykule Konfigurowanie opcji udostępniania i widoczności kalendarzy.

Oddziaływanie na użytkowników

Użytkownicy nie będą mogli udostępniać informacji w Kalendarzu osobom spoza swojej domeny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem