ปกป้องข้อมูลบริษัทในอุปกรณ์เคลื่อนที่

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะช่วยปกป้องข้อมูลของบริษัทในอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัวของผู้ใช้และอุปกรณ์ที่เป็นของบริษัทได้ด้วยการลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดการ ผู้ใช้จะเข้าถึงอีเมล แอป เอกสารของบริษัท และข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย โดยคุณกำหนดและตรวจสอบนโยบายต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ (และข้อมูล) ได้

ปกป้องอุปกรณ์ให้ปลอดภัย

ปกป้องข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งได้รับการจัดการ โดยให้ผู้ใช้ตั้งล็อกหน้าจอหรือตั้งรหัสผ่านของอุปกรณ์ หากคุณใช้การจัดการขั้นสูง ก็จะกำหนดประเภทและระดับความปลอดภัยของรหัสผ่านได้ ระบุจำนวนอักขระขั้นต่ำได้ ล็อกอุปกรณ์ได้ รีเซ็ตรหัสผ่านของอุปกรณ์ได้ และอื่นๆ อีกมากมาย หากรหัสผ่านไม่ตรงกับข้อกำหนดของคุณ ข้อมูลบริษัทจะหยุดซิงค์กับอุปกรณ์ดังกล่าว โปรดดูรายละเอียดในใช้การตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ: การล็อกอุปกรณ์และรีเซ็ตรหัสผ่านของอุปกรณ์จะใช้ได้ในรุ่น Cloud Identity Premium เท่านั้น  ดูรายละเอียดได้ที่ใช้การตั้งค่ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android

ลบข้อมูลของบริษัทออกจากอุปกรณ์ที่สูญหาย

อุปกรณ์เคลื่อนที่อาจจัดเก็บข้อมูลบริษัทไว้และให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงบัญชีของบริษัทได้ หากอุปกรณ์หายไปหรือพนักงานออกจากองค์กรไปแล้ว คุณจะลบข้อมูลบริษัทออกจากอุปกรณ์ได้จากระยะไกล นอกจากนี้ ยังอาจเสนอทางเลือกให้ผู้ใช้ลบข้อมูลในอุปกรณ์ของตนเองได้อีกด้วย โปรดดูรายละเอียดในนำข้อมูลบริษัทออกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ป้องกันการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

หาก Google สงสัยว่ามีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตพยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ เราจะแสดงคำถามเพื่อความปลอดภัยหรือให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนเพิ่มเติม หากองค์กรใช้การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เราอาจขอให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีการจัดการ (อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบัญชีบริษัท) การตั้งค่าให้มีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมจะช่วยลดโอกาสการบุกรุกบัญชีผู้ใช้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การยืนยันตัวตนของผู้ใช้โดยใช้คำถามในการเข้าสู่ระบบ 

ตรวจสอบว่ามีการเข้ารหัสอุปกรณ์

สำหรับการจัดการขั้นสูงเท่านั้น

การเข้ารหัสจะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่อ่านได้เฉพาะเมื่อปลดล็อกอุปกรณ์แล้วเท่านั้น โดยการปลดล็อกอุปกรณ์จะเป็นการถอดรหัสข้อมูล การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มการป้องกันในกรณีที่อุปกรณ์สูญหายหรือถูกขโมย โปรดดูรายละเอียดในกำหนดให้มีการเข้ารหัสอุปกรณ์

บังคับใช้ข้อจำกัดในอุปกรณ์

สำหรับการจัดการขั้นสูงเท่านั้น

คุณจะจำกัดการแชร์และการสำรองข้อมูลของผู้ใช้ในอุปกรณ์ Android และ Apple® iOS® ได้ เช่น ป้องกันไม่ให้โอนไฟล์ทาง USB ใน Android และหยุดการสำรองข้อมูลไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวในระบบคลาวด์ในอุปกรณ์ iOS ได้ นอกจากนี้ ยังจำกัดการเข้าถึงการตั้งค่าอุปกรณ์และการตั้งค่าเครือข่ายบางอย่างได้อีกด้วย เช่น สั่งปิดกล้องของอุปกรณ์และไม่ให้ผู้ใช้ Android เปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fi โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อต่อไปนี้

บล็อกอุปกรณ์ที่ถูกบุกรุก

สำหรับการจัดการขั้นสูงเท่านั้น

หยุดการซิงค์บัญชีบริษัทของผู้ใช้กับอุปกรณ์ Android และ Apple iOS ที่อาจถูกบุกรุก อุปกรณ์จะถือว่าถูกบุกรุกหากได้รับการเจลเบรก ซึ่งเป็นกระบวนการปลดข้อจำกัดต่างๆ ของอุปกรณ์นั้น อุปกรณ์ที่ถูกบุกรุกอาจส่งผลให้เกิดภัยคุกคามด้านความปลอดภัยได้ โปรดดูรายละเอียดในบล็อกอุปกรณ์ที่ถูกบุกรุก 

บล็อกอุปกรณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

สำหรับการจัดการขั้นสูงเท่านั้น

เมื่ออุปกรณ์ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร คุณจะบล็อกอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ให้เข้าถึงข้อมูลของบริษัทและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบได้โดยอัตโนมัติ เช่น หากคุณกำหนดให้รหัสผ่านยาวอย่างน้อย 6 อักขระ แต่ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านในอุปกรณ์ให้ยาวเพียง 5 อักขระ อุปกรณ์เครื่องนั้นจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพราะไม่ปฏิบัติตามนโยบายรหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้ โปรดดูรายละเอียดในสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุปกรณ์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร