Granskningslogg för Google+

Spåra aktivitet på Google+ för din domän

Den här funktionen är tillgänglig med G Suite Business, Education och Enterprise. Jämför utgåvor

Som G Suite-administratör kan du spåra användaraktivitet för Google+ i granskningsloggen.

Steg 1: Öppna granskningsloggen för Google+

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Rapporter på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se rapporterna.

 3. Klicka på Granska följt av Google+.
 4. Klicka på Välj kolumner Välj kolumner i verktygsfältet. Välj sedan den data du vill visa i loggen. 
 5. Läs nedan om hur du tolkar och anpassar loggdata.

Steg 2: Tolka data i granskningsloggen för Google+

Data som visas

Följande uppgifter visas i granskningsloggar för Google+:

Datatyp Beskrivning
Händelsenamn Åtgärden som användaren utförde, exempelvis skapa eller radera inlägg. Mer information finns i Beskrivning av händelsenamn.
Händelsebeskrivning En sammanfattning av händelsen, exempelvis ”Julia skapade ett offentligt inlägg”.
Användare E-postadressen för den användare som utlöste händelsen.
Datum Datum och tid då händelsen inträffade (visas i webbläsarens standardtidszon).
Synlighet för inlägg Synlighet för inlägget som är kopplat till händelsen. Någon av följande:
 • Offentlig (Alla användare på Google+ har åtkomst till inlägget)
 • Privat (en underuppsättning användare på Google+ har åtkomst till inlägget)
 • Organisationsomfattande (alla användare i organisationen har åtkomst till inlägget)
 • Organisation-privat (en underuppsättning användare i organisationen har åtkomst till inlägget)
Typ av bilaga Typ av bilaga i ett inlägg eller en kommentar, som Inlägg, Media, Album, Länk, Omröstning eller Google Drive-objekt.
+1 sammanhang Var ett +1 har lagts till eller tagits bort, i antingen inlägg eller kommentar.
Permanent länk till inlägg Permanent länk till inlägget som är kopplad till händelsen.
Resursnamn för inlägg Unik identifierare för inlägget som är kopplat till händelsen.
Resursnamn för kommentar Unik identifierare för kommentaren som är kopplad till händelsen.
Beskrivningar av händelsenamn

Nedan följer de händelsetyper som är tillgängliga i kolumnen Aktivitetsnamn (se ovan).

Händelsenamn Beskrivning
Inlägget har skapats Användaren har skapat ett inlägg.
Inlägget har redigerats Användaren har redigerat ett inlägg.
Inlägget har raderats Användaren har raderat ett inlägg.
Kommentaren har skapats Användaren har lagt till en kommentar i ett inlägg.
Kommentaren har redigerats Användaren har redigerat en kommentar i ett inlägg.
Kommentaren har raderats Användaren har tagit bort en kommentar i ett inlägg.
+1 har lagts till Användaren har lagt till +1 i ett inlägg eller en kommentar.
+1 har tagits bort Användaren har tagit bort + 1 i ett inlägg eller en kommentar.
En röst har lagts till i en omröstning Användaren har lagt till en röst i en omröstning.
En röst har tagits bort i en omröstning Användaren har tagit bort en röst i en omröstning.

Steg 3: Anpassa och exportera granskningsloggdata

Filtrera granskningsloggdatan efter användare eller aktivitet

Genom att begränsa granskningsloggen kan du visa specifika händelser och användare. Till exempel kan du visa alla logghändelser för när användare skapade eller raderade ett inlägg eller all aktivitet i Google+ för en viss användare.

 1. Öppna granskningsloggen för Google+ enligt anvisningarna ovan.
 2. Klicka på Filter om inte avsnittet Filter Filtrera visas.
 3. Ange eller välj kriterierna för filtret. Du kan filtrera på alla kombinationer av data som visas i loggen.
 4. Klicka på Sök.

Exportera granskningsloggdata

Du kan exportera data från granskningsloggen till Google Kalkylark eller ladda ned den som en CSV-fil.

 1. Öppna granskningsloggen enligt anvisningarna ovan.
 2. (Valfritt) Så här ändrar du vilken data som ska ingå i exporten.
  1. Klicka på Välj kolumner Välj kolumner i verktygsfältet.
  2. Markera kryssrutan bredvid den data du vill exportera. Klicka sedan på Tillämpa.
 3. Klicka på Ladda ned Hämta i verktygsfältet.

Du kan exportera upp till 210 000 celler. Det maximala antalet rader beror på antalet valda kolumner. Granskningsloggar för Kalkylark är begränsade till 10 000 rader, medan CSV-exporten kan innehålla upp till 500 000 rader.

Hur gammal är den data som visas?

För information om exakt när data blir tillgänglig och hur lång tid den lagras, se Datalagring och fördröjning.

Steg 4: Konfigurera e-postvarningar

Genom att konfigurera varningar kan du enkelt spåra specifik aktivitet i Google+. Du kan till exempel få ett varningsmeddelande när någon skapar eller raderar ett inlägg.

 1. Öppna granskningsloggen för Google+ enligt anvisningarna ovan.
 2. Klicka på Filter om inte avsnittet Filter Filtrera visas.
 3. Ange eller välj kriterierna för filtret. När du konfigurerar en varning kan du filtrera på alla kombinationer av den data som visas i loggen förutom datum och tidsintervall.
 4. Klicka på Ange varning.
 5. Ange ett namn för varningen i rutan Ange varning: Google+.
 6. Markera kryssrutan för att skicka varningsmeddelandet till kontots huvudadministratör.
 7. Ange e-postadresser till andra mottagare av varningsmeddelandet.
 8. Klicka på Spara.

Om du vill redigera anpassade varningar läser du Få e-postvarningar om viktig aktivitet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?