Granskningslogg för Google+

Spåra aktivitet på Google+ för din domän

Den här funktionen är tillgänglig med G Suite Business, Education och Enterprise. Jämför utgåvor

Som G Suite-administratör kan du spåra användaraktivitet för Google+ i granskningsloggen.

Steg 1: Öppna granskningsloggen för Google+

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Rapporter på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se rapporterna.

 3. Till vänster, under Granskning klickar du på Google+.
 4. (Valfritt) Klicka på Hantera kolumner Hantera kolumner bredvid kolumnerna och välj de kolumner du vill se eller dölja.

Steg 2: Tolka data i granskningsloggen för Google+

Data som visas

Följande uppgifter visas i granskningsloggar för Google+:

Datatyp Beskrivning
Händelsenamn Åtgärden som användaren utförde, exempelvis skapa eller radera inlägg. Mer information finns i Beskrivning av händelsenamn.
Händelsebeskrivning En sammanfattning av händelsen, exempelvis ”Julia skapade ett offentligt inlägg”.
Användare E-postadressen för den användare som utlöste händelsen.
Datum Datum och tid då händelsen inträffade (visas i webbläsarens standardtidszon).
Synlighet för inlägg Synlighet för inlägget som är kopplat till händelsen. Någon av följande:
 • Offentlig (Alla användare på Google+ har åtkomst till inlägget)
 • Privat (en underuppsättning användare på Google+ har åtkomst till inlägget)
 • Organisationsomfattande (alla användare i organisationen har åtkomst till inlägget)
 • Organisation-privat (en underuppsättning användare i organisationen har åtkomst till inlägget)
Typ av bilaga Typ av bilaga i ett inlägg eller en kommentar, som Inlägg, Media, Album, Länk, Omröstning eller Google Drive-objekt.
+1 sammanhang Var ett +1 har lagts till eller tagits bort, i antingen inlägg eller kommentar.
Permanent länk till inlägg Permanent länk till inlägget som är kopplad till händelsen.
Resursnamn för inlägg Unik identifierare för inlägget som är kopplat till händelsen.
Resursnamn för kommentar Unik identifierare för kommentaren som är kopplad till händelsen.
Beskrivningar av händelsenamn

Nedan följer de händelsetyper som är tillgängliga i kolumnen Aktivitetsnamn (se ovan).

Händelsenamn Beskrivning
Inlägget har skapats Användaren har skapat ett inlägg.
Inlägget har redigerats Användaren har redigerat ett inlägg.
Inlägget har raderats Användaren har raderat ett inlägg.
Kommentaren har skapats Användaren har lagt till en kommentar i ett inlägg.
Kommentaren har redigerats Användaren har redigerat en kommentar i ett inlägg.
Kommentaren har raderats Användaren har tagit bort en kommentar i ett inlägg.
+1 har lagts till Användaren har lagt till +1 i ett inlägg eller en kommentar.
+1 har tagits bort Användaren har tagit bort + 1 i ett inlägg eller en kommentar.
En röst har lagts till i en omröstning Användaren har lagt till en röst i en omröstning.
En röst har tagits bort i en omröstning Användaren har tagit bort en röst i en omröstning.

Steg 3: Anpassa och exportera granskningsloggdata

Filtrera granskningsloggdatan efter användare eller aktivitet

Genom att begränsa granskningsloggen kan du visa specifika händelser och användare. Till exempel kan du visa alla logghändelser för när användare skapade eller raderade ett inlägg eller all aktivitet i Google+ för en viss användare.

 1. Öppna granskningsloggen för Google+ enligt anvisningarna ovan.
 2. Klicka på Lägg till ett filter.
 3. Välj och ange kriterierna för ditt filter och klicka vid behov på Tillämpa.
 4. (Valfritt) Om du vill filtrera efter organisationsenhet klickar du på Organisationsfilter uppe till höger, väljer organisationsenheten och klickar på Tillämpa.
 5. (Valfritt) Om du vill ange ett datumintervall att söka inom klickar du på Datumintervall och väljer en period på listan eller ange ett start- och slutdatum och en tid. Klicka vid behov på Tillämpa.

Exportera granskningsloggdata

Du kan exportera data från granskningsloggen till Google Kalkylark eller ladda ned den som en CSV-fil.

 1. Öppna granskningsloggen enligt anvisningarna ovan.
 2. (Valfritt) Om du vill ändra vilken data som ska inkluderas i din export klickar du på Hantera kolumner Hantera kolumner, väljer eller tar bort kolumnerna som du vill exportera och klickar på Spara.
 3. Klicka på Ladda ned Hämta.
 4. Under Välj kolumner klickar du på Valda kolumner eller Alla kolumner.
 5. Klicka på Google Kalkylark eller kommaavgränsade värden (CSV) under Välj format.
 6. Klicka på Ladda ned.

Du kan exportera högst 100 000 rader till Kalkylark eller CSV.

Hur gammal är den data som visas?

För information om exakt när data blir tillgänglig och hur lång tid den lagras, se Datalagring och fördröjning.

Steg 4: Konfigurera e-postvarningar

Spåra specifika aktiviteter på Google+ genom att konfigurera varningar. Du kan till exempel få ett varningsmeddelande när någon skapar eller raderar ett inlägg.

 1. Öppna granskningsloggen enligt anvisningarna ovan.
 2. Klicka på Lägg till ett filter.
 3. Ange eller välj kriterierna för ditt filter och klicka på Skapa varning.
 4. Ange ett namn på varningen.
 5. (Valfritt) Om du vill skicka varningen till alla avancerade administratörer klickar du på Aktivera Aktivera under Mottagare.
 6. Ange e-postadresserna för varningsmottagare.
 7. Klicka på Skapa.

Om du vill redigera anpassade varningar läser du Få e-postvarningar om viktig aktivitet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?