Konfigurowanie podstawowych funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Przy użyciu podstawowego zarządzania urządzeniami mobilnymi możesz wymusić stosowanie haseł na urządzeniach, aby chronić zapisane na nich dane organizacji. Możesz też czyścić dane firmowe z urządzenia w przypadku jego zgubienia lub kradzieży, zarządzać aplikacjami na urządzeniach z Androidem oraz wyświetlać w konsoli administracyjnej Google listę urządzeń, które mają dostęp do danych organizacji. 

Podstawowe funkcje zarządzania nie umożliwiają stosowania zasad na urządzeniach mobilnych. Aby uzyskać większą kontrolę nad zasadami urządzeń i hasłami, zarządzać aplikacjami na urządzeniach z Apple® iOS® oraz móc czyścić wszystkie dane z pamięci urządzeń, skonfiguruj zaawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi.

Zwykle nie musisz nic robić, aby włączyć podstawowe funkcje zarządzania – są one skonfigurowane domyślnie. Użytkownicy nie muszą instalować aplikacji do zarządzania ani profilu na swoich urządzeniach. Wystarczy, że zalogują się na urządzeniu, korzystając z firmowego konta.

Uwaga: podstawowe funkcje zarządzania urządzeniami mobilnymi mogą nie być domyślnie włączone na niektórych kontach. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł o zabezpieczeniach dostępnych w ramach domyślnie włączonych funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Zanim zaczniesz

 • Sprawdź, jakie urządzenia są obsługiwane – funkcje zarządzania pozwalają kontrolować urządzenia z Androidem lub Apple® iOS®. Więcej informacji znajdziesz w artykule Minimalne wymagania dla urządzeń.
 • Uporządkuj konta użytkowników – dzięki jednostkom organizacyjnym możesz zastosować inne ustawienia w różnych grupach użytkowników. Możesz na przykład stosować zarządzanie podstawowe w przypadku urządzeń części użytkowników i włączyć zarządzanie zaawansowane dla pozostałych. Szczegóły znajdziesz w informacjach o zasadach obowiązujących użytkowników i urządzenia.
 • Powiadom użytkowników – daj im znać, że będziesz zarządzać ich urządzeniami mobilnymi, z których korzystają w pracy. Przekaż informacje o wymaganiach związanych z hasłami, które zamierzasz zastosować.

Włączanie podstawowych funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi

Jeśli funkcje zarządzania urządzeniami mobilnymi zostały wyłączone, wykonaj czynności opisane poniżej, aby włączyć te funkcje z powrotem.

 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej stronie kliknij Konfiguracja.
 4. Kliknij Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
 5. (Opcjonalnie) Po lewej stronie wybierz organizację.
 6. Włącz lub wyłącz opcję Włącz Zarządzanie urządzeniami mobilnymi Włączone.
 7. Wybierz Podstawowe.
 8. Kliknij Zapisz.

Użytkownicy w organizacji mogą teraz logować się na swoich urządzeniach mobilnych, korzystając z zarządzanych kont. Jeśli na urządzeniu użytkownika nie jest ustawione hasło, to aby uzyskać na nim dostęp do swojego konta, użytkownik musi utworzyć takie hasło. Na karcie Aplikacje do pracy w Google Play użytkownicy urządzeń z Androidem mogą przeglądać i instalować aplikacje, które są na białej liście. W konsoli administracyjnej znajdziesz listę urządzeń, które korzystają z danych organizacji. 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?