Konfigurowanie podstawowych funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Domyślnie w organizacji podstawowe funkcje zarządzania urządzeniami mobilnymi są włączone. Zapewniają one podstawowe narzędzia, dzięki którym użytkownicy w Twojej organizacji mogą uzyskiwać dostęp do swoich kont do pracy z urządzeń mobilnych, a jednocześnie lepiej chronić dane organizacji. 

Obsługiwane są urządzenia z Androidem i Apple iOS. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wymagania dotyczące urządzeń obejmujące zarządzanie punktami końcowymi Google.

Podstawowe funkcje zarządzania mogą nie spełniać wymagań bezpieczeństwa Twojej organizacji. Zaawansowane funkcje zarządzania urządzeniami mobilnymi obejmują więcej opcji zabezpieczeń i narzędzi do zarządzania, w tym zarządzania aplikacjami i kontroli urządzeń. Więcej informacji

Dostosowywanie podstawowych funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi

 1. Dostosuj wymagania dotyczące haseł dla zarządzanych urządzeń mobilnych.
 2. Skonfiguruj aplikacje zarządzane na urządzenia z Androidem.

Co jeszcze możesz zrobić

 1. Jeśli urządzenie mobilne zostało zgubione lub skradzione, usuń z niego konto użytkownika.
 2. Skonfiguruj alerty o aktywności urządzeń mobilnych.
 3. Okresowo wyświetlaj urządzenia mobilne, które mają dostęp do danych organizacji.

Włączanie podstawowych funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi

Jeśli zarządzanie urządzeniami mobilnymi zostało wcześniej wyłączone, włącz je ponownie. Poinformuj użytkowników, że będziesz zarządzać urządzeniami mobilnymi, z których korzystają w pracy. Poinformuj ich o swoich wymaganiach dotyczących haseł.

Zanim zaczniesz: aby zastosować ustawienie do określonych użytkowników, dodaj ich konta do jednostki organizacyjnej.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Po lewej kliknij Ustawieniaa potemKonfiguracja.
 4. Kliknij Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
 5. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W przeciwnym razie wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną.
 6. Wybierz Podstawowe.
 7. Kliknij Zapisz. Jeśli została skonfigurowana podrzędna jednostka organizacyjna, może pojawić się opcja Odziedzicz lub Zastąp dotycząca ustawień nadrzędnej jednostki organizacyjnej.

Google, G Suite oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?