Zarządzanie wydarzeniami z Kalendarza byłych użytkowników

Jako administrator możesz zarządzać wydarzeniami z Kalendarza Google byłych użytkowników. Jeśli konta użytkowników zostaną usunięte lub zawieszone bez wykonania odpowiednich czynności, w Kalendarzu Google mogą pozostać osierocone wydarzenia.

Przenoszenie wydarzeń w przypadku usuwania konta użytkownika
Kiedy usuniesz konto użytkownika, możesz przenieść jego przyszłe wydarzenia na konto nowego właściciela (np. przełożonego tego użytkownika). Dzięki temu ważne zaplanowane wydarzenia nie zostaną pominięte.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. (Opcjonalnie) Aby usunąć jedno konto użytkownika, wykonaj następujące czynności:

  • Na liście Użytkownicy znajdź użytkownika.
  • Najedź kursorem na konto użytkownika, które chcesz usunąć, i kliknij Więcej a potem Usuń. Tę opcję znajdziesz też w lewym górnym rogu strony konta użytkownika w menu Więcej.
 4. (Opcjonalnie) Aby usunąć wiele kont użytkowników, wykonaj te czynności:

  • Na liście Użytkownicy zaznacz pole wyboru obok każdego konta użytkownika, które chcesz usunąć.
  • U góry strony kliknij Usuń wybrane konta użytkowników.

   Wskazówka: jeśli wszyscy użytkownicy należą do tej samej jednostki organizacyjnej, wybierz ją z prawej strony, aby łatwiej ich znaleźć. Możesz kliknąć "" w lewym górnym rogu, aby zobaczyć drzewo organizacji. Jeśli użytkownicy należą do różnych organizacji, po lewej wybierz Użytkownicy ze wszystkich jednostek organizacyjnych.

 5. Jeśli jesteś administratorem delegowanym (nie superadministratorem), zaznacz pola wyboru, aby potwierdzić, że rozumiesz wpływ usunięcia konta.
 6. (Opcjonalnie – tylko dla superadministratorów) W sekcji Usuń użytkowników zaznacz pole Kalendarz. Możesz też zwolnić zasoby, takie jak sale czy sprzęt.
 7. W sekcji Przenieś na konto wyszukaj konto użytkownika, wpisując kilka pierwszych znaków jego nazwy lub adresu e-mail. Gdy zobaczysz odpowiednie konto, wybierz je.
 8. Kliknij Usuń użytkownika lub Usuń użytkowników.
 9. W razie potrzeby usuń konto użytkownika z listy kontaktów.

Po zakończeniu przenoszenia wydarzeń na liście kalendarzy nowego właściciela pojawi się nowy kalendarz dodatkowy o nazwie Przeniesione od użytkownika użytkownik@domena.com. Ten kalendarz zawiera wydarzenia byłego użytkownika.

Uwaga: przeniesione zostaną tylko przyszłe wydarzenia z kalendarza głównego nieoznaczone jako prywatne, które mają co najmniej jednego gościa lub jeden zasób. Przyszłe wydarzenia oznaczone jako prywatne zostaną anulowane, więc osierocone wydarzenia nie pozostaną w zasobach ani w kalendarzach innych użytkowników. Jeśli nie chcesz zachować danych użytkownika, anuluj wszystkie jego przyszłe wydarzenia. Kalendarze pomocnicze i wydarzenia nie zostaną przeniesione.

Przenoszenie wydarzeń w przypadku zawieszania konta użytkownika
Gdy zawiesisz konto użytkownika, możesz przenieść jego przyszłe wydarzenia na konto nowego właściciela (np. kierownika tego użytkownika). Dzięki temu ważne zaplanowane wydarzenia nie zostaną pominięte.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Kalendarz.
 3. Kliknij Zarządzaj wydarzeniami.
 4. W sekcji Anulowanie lub przenoszenie wydarzenia w polu tekstowym Użytkownik wpisz nazwę użytkownika źródłowego (na przykład byłego pracownika), którego wydarzenia chcesz przenieść.
 5. Kliknij kolejno Zachowaj przyszłe wydarzenia użytkownikaPrzenieś wydarzenia na konto.
 6. (Opcjonalnie) Kliknij Zwolnij zasoby, by zwolnić zasoby kalendarza zarezerwowane w przyszłych wydarzeniach użytkownika. 
 7. W kolejnym polu tekstowym wpisz użytkownika docelowego, który zostanie nowym właścicielem przyszłych wydarzeń użytkownika źródłowego.
 8. Kliknij Przenieś wydarzenia.

Po zakończeniu przenoszenia wydarzeń na liście kalendarzy nowego właściciela pojawi się nowy kalendarz dodatkowy o nazwie Przeniesione od użytkownika użytkownik@domena.com. Ten kalendarz zawiera wydarzenia byłego użytkownika.

Uwaga: przeniesione zostaną tylko przyszłe wydarzenia z kalendarza głównego nieoznaczone jako prywatne, które mają co najmniej jednego gościa lub jeden zasób. Przyszłe wydarzenia oznaczone jako prywatne zostaną anulowane, więc osierocone wydarzenia nie pozostaną w zasobach ani w kalendarzach innych użytkowników. Jeśli nie chcesz zachować danych użytkownika, anuluj wszystkie jego przyszłe wydarzenia. Kalendarze pomocnicze i wydarzenia nie zostaną przeniesione.

Zwalnianie zasobów zarezerwowanych przez byłych użytkowników

Jeśli użytkownik opuścił organizację, a jego konto pozostaje aktywne albo zawieszone, możesz zwolnić zarezerwowane przez niego zasoby, by inni użytkownicy w organizacji mogli z nich korzystać.

Uwaga: nie możesz zwolnić zasobów przypisanych do usuniętych kont.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Kalendarz.
 3. Kliknij Zarządzaj wydarzeniami.
 4. W sekcji Anulowanie lub przenoszenie wydarzenia w polu tekstowym Użytkownik wpisz nazwę użytkownika źródłowego (na przykład byłego pracownika), którego wydarzenia chcesz przenieść.
 5. Kliknij kolejno Zachowaj przyszłe wydarzenia użytkownikaPrzenieś wydarzenia na konto.
 6. Kliknij Zwolnij zasoby

Zwalnianie zasobów rozpocznie się po 10 minutach i potrwa do 15 minut. Możesz je prześledzić w dziennikach kontrolnych Kalendarza Google.

Anulowanie przyszłych wydarzeń należących do byłych użytkowników

Jeśli konto byłego użytkownika jest aktywne lub zawieszone, możesz anulować wszystkie jego przyszłe wydarzenia. Zapobiegnie to ich osieroceniu, gdy jego konto zostanie usunięte.

Uwaga: jeśli konto użytkownika zostało już usunięte, możesz anulować jego przyszłe wydarzenia, włączając opcję automatycznego anulowania wydarzeń. Jeśli jednak zrobisz to po ponad 20 dniach od usunięcia konta, nie będzie można anulować znajdujących się na nim przyszłych wydarzeń.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Kalendarz.
 3. Kliknij Zarządzaj wydarzeniami.
 4. W sekcji Anulowanie lub przenoszenie wydarzenia w polu tekstowym Użytkownik wpisz nazwę użytkownika źródłowego (na przykład byłego pracownika), którego wydarzenia chcesz przenieść.
 5. Kliknij Anuluj przyszłe wydarzenia użytkownika.
 6. Kliknij Anuluj przyszłe wydarzenia

Proces anulowania rozpocznie się po 10 minutach i potrwa do 15 minut. Aby uniknąć wysyłania spamu do gości, Kalendarz nie wysyła powiadomień o anulowaniu wydarzeń. Operacje anulowania wydarzeń możesz prześledzić w dziennikach kontrolnych Kalendarza Google.

Uwaga: tej operacji nie można cofnąć. Jeśli usuniesz przyszłe wydarzenia użytkownika przez pomyłkę, możesz je przywrócić z kosza kalendarza tego użytkownika.

Automatyczne anulowanie wydarzeń należących do usuniętych użytkowników

Jeśli włączysz opcję Anuluj przyszłe wydarzenia usuniętych użytkowników bez wysyłania powiadomień, wydarzenia zostaną automatycznie anulowane po 21 dniach od usunięcia konta użytkownika. Zapobiega to osieroceniu wydarzeń po usunięciu konta użytkownika. 

Uwaga: jeśli włączysz tę opcję po ponad 20 dniach od usunięcia konta użytkownika, jego przyszłe wydarzenia nie zostaną usunięte.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Kalendarz.
 3. Kliknij Zarządzaj wydarzeniami.
 4. W sekcji Wydarzenia usuniętych użytkowników kliknij Anuluj przyszłe wydarzenia usuniętych użytkowników bez wysyłania powiadomień.

Anulowanie wydarzeń następuje po 21 dniach od usunięcia konta użytkownika. Aby zapobiec wysyłaniu dużej liczby e-maili, automatyczne anulowanie nie powoduje wysyłania powiadomień. Operacje anulowania wydarzeń możesz prześledzić w dziennikach kontrolnych Kalendarza Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem