ตั้งค่าการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง

รุ่นที่รองรับสําหรับฟีเจอร์นี้ ได้แก่ Business Plus / Enterprise / Education และ Enterprise for Education / G Suite Basic และ Business / Cloud Identity Premium  เปรียบเทียบรุ่นของคุณ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถใช้การจัดการขั้นสูงเพื่อควบคุมสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้มากยิ่งขึ้น คุณสามารถจำกัดฟีเจอร์ในอุปกรณ์ เช่น การแจ้งเตือนในหน้าจอล็อก, กำหนดให้มีการเข้ารหัสอุปกรณ์, จัดการแอปในอุปกรณ์ Android, iPhone และ iPad รวมถึงล้างข้อมูลในอุปกรณ์ได้ 

ข้อกำหนด

 • อุปกรณ์ต้องรองรับการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง ตรวจสอบแพลตฟอร์มที่รองรับ
 • หากต้องการจัดการ iPhone และ iPad ให้ตั้งค่า Apple Push Certificate
 • อนุญาตให้อุปกรณ์แต่ละเครื่องสามารถใช้บัญชี Google ที่อยู่ภายใต้การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูงได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
 • การลงทะเบียนผู้ใช้: หลังจากที่คุณเปิดการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูงแล้ว ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกรายจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งแอปนโยบายด้านอุปกรณ์เพื่อให้คุณจัดการอุปกรณ์ได้ โดยผู้ใช้ Android จะได้รับแจ้งให้สร้างโปรไฟล์งานหากอุปกรณ์รองรับ ส่วนผู้ใช้ iPhone และ iPad อาจได้รับแจ้งให้ติดตั้งโปรไฟล์การกําหนดค่าด้วย

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง

ก่อนที่จะเริ่มต้น: หากต้องการใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้บางราย ให้ใส่บัญชีในหน่วยขององค์กร
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่อุปกรณ์
 3. คลิกการตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่าส่วนกลางทางด้านซ้าย
 4. คลิกทั่วไปจากนั้นการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่
 5. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่าง
 6. เลือกขั้นสูง
 7. คลิกบันทึก หากกำหนดค่าองค์กรณ์ระดับล่างแล้ว คุณอาจรับค่าหรือลบล้างการตั้งค่าขององค์กรระดับบนได้
 8. หากได้รับข้อความแจ้งให้เปิดใช้การซิงค์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้คลิกไปที่ซิงค์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกช่องอุปกรณ์ที่ต้องการอนุญาตให้ซิงค์ข้อมูลงานและคลิกบันทึก
 9. หากต้องการจัดการอุปกรณ์และแอป iOS ให้สร้าง Apple Push Certificate โดยต้องต่ออายุใบรับรองนี้ทุกปี

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่ารหัสผ่านและข้อกำหนดการอนุมัติ

ก่อนเริ่มต้น ให้แจ้งผู้ใช้ว่าคุณจะจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ทำงาน แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายที่กำหนด รวมถึงข้อกำหนดด้านรหัสผ่าน

 1. ตั้งค่าข้อกำหนดด้านรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีการจัดการ โดยกำหนดความยาวของรหัสผ่าน กำหนดให้มีสัญลักษณ์พิเศษ และกำหนดให้หมดอายุได้
 2. หากต้องการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลงาน โปรดกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลระบบสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัท

ข้ามขั้นตอนนี้หากไม่มีอุปกรณ์ของบริษัท

สำหรับ Android

สําหรับ iPhone และ iPad

ขั้นตอนที่ 4 ปกป้องข้อมูลขององค์กร

หากต้องการให้ข้อมูลขององค์กรปลอดภัยยิ่งขึ้น ให้เปิดใช้การตั้งค่าการจัดการขั้นสูงตามที่ต้องการหรือจำเป็นสำหรับองค์กร

การตั้งค่าที่แนะนำ

การตั้งค่าขั้นสูง (อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมด)

 • บล็อกอุปกรณ์ถูกบุกรุก
 • บล็อกอุปกรณ์ที่ไม่ปฏิบัติตาม Android CTS
 • ต้องมีการเข้ารหัสอุปกรณ์

การตั้งค่า Android

 • ล้างข้อมูลอัตโนมัติในอุปกรณ์ที่ไม่ได้ซิงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ไม่อนุญาตให้ปิดการยืนยันแอปพลิเคชัน
 • ไม่อนุญาตให้ถ่ายโอนไฟล์ผ่าน USB
 • ไม่อนุญาตแอปจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
 • ไม่อนุญาตให้แสดงรายละเอียดการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อก
 • ไม่อนุญาตเอเจนต์ความน่าเชื่อถือ (ในส่วนการตั้งค่าหน้าจอล็อก)

การตั้งค่า iOS

 • ไม่อนุญาตให้แสดงรายละเอียดการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อก
 • ไม่อนุญาตให้แอปที่มีการจัดการจัดเก็บข้อมูลใน iCloud
 • ต้องเข้ารหัสข้อมูลสำรองหากคุณอนุญาตให้สำรองข้อมูลอุปกรณ์

ขั้นตอนถัดไป

Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว