Een nieuwe URL toewijzen aan een Google-site

Als beheerder kunt u een URL toewijzen aan een site in Google Sites. Dit geldt voor zowel de nieuwe als de klassieke versie van Sites. In plaats van sites.google.com/example.com/uwsitenaam te gebruiken, kunt u korte, eenvoudig te onthouden adressen maken voor uw openbare websites. U kunt maximaal 2000 aangepaste siteadressen maken met uw Google Workspace-account. Nadat u een URL heeft toegewezen aan een site, kunt u ook een domeinadres zonder www-voorvoegsel inschakelen.

Voordat u begint

 • Het kan 24 uur duren voordat de wijzigingen worden weergegeven.
 • Als u een toegewezen domein-URL gebruikt, wordt de site alleen weergegeven in een browser als deze wordt gedeeld met Iedereen op het internet. U kunt de site echter nog wel rechtstreeks openen. Zie Gebruikers toestaan te delen met mensen buiten uw organisatie. Als de gepubliceerde versie van een site alleen wordt gedeeld met specifieke mensen of uw organisatie, zien gebruikers de oorspronkelijke URL sites.google.com/example.com/jesitenaam
 • In tegenstelling tot de klassieke versie van Sites, worden voor adrestoewijzingen in de nieuwe versie van Sites automatisch door het domein gevalideerde SSL-certificaten voor beveiligde verbindingen geleverd. U kunt geen andere certificaten gebruiken.
 • In de nieuwe versie van Google Sites kunt u een site niet toewijzen aan een URL die onder een andere domeinnaam valt.

Een URL toewijzen aan een site

Hiervoor is het beheerdersrecht Domeininstellingen vereist.

De tabel met aangepaste URL's openen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenGoogle Workspaceand thenSites.
 3. Klik op Aangepaste URL.
  Als u geen rechten heeft om aangepaste URL's te beheren, ziet u een waarschuwing. Zie Uw domein verifiëren voor Google Workspace voor meer informatie.

Als u de URL-tabel opent, ziet u een overzicht van de status en instellingen van uw domeinen. De tabel bevat vier kolommen:

 1. Aangepaste URL: Dit is de aangepaste URL van de site. Als u op de link klikt, gaat u naar de site.
 2. Google Sites-URL: Dit is de Google Sites-URL van de site.
 3. Sitetype: Hier wordt aangegeven of de site is gemaakt in de klassieke of nieuwe versie van Sites.
 4. Status: Hier staat de toewijzingsstatus van de site.
Een aangepaste URL toevoegen
 1. Klik op Toevoegen "".
 2. Kies het sitetype dat overeenkomt met uw site: nieuwe versie of klassieke versie. Klik op Doorgaan.
 3. Voer de Google Sites-URL in.
  Hierbij geldt het volgende:
  • Site gemaakt met de nieuwe versie van Sites: De URL is sites.google.com/domein/sitenaam.
  • Nieuwe site die is gemigreerd vanuit en gepubliceerd met een URL uit de klassieke versie van Sites: De URL is sites.google.com/a/domein/sitenaam.
  • Site gemaakt met de klassieke versie van Sites: De URL is sites.google.com/a/domein/sitenaam.
 4. Klik op Doorgaan.
 5. Voer een aangepaste URL voor de site in.
  Hierbij geldt het volgende:
  • Als u de URL toewijst vanuit de klassieke versie van Sites: Alle geverifieerde domeinen zijn beschikbaar.
  • Als u de URL toewijst vanuit de nieuwe versie van Sites: Alleen het domein waarin de site wordt gehost is beschikbaar.
 6. Klik op Doorgaan.
 7. Stel de CNAME-record in bij uw domeinhost.
  Met deze stap verlaat u de Google Beheerdersconsole. Bekijk het gedeelte 'De CNAME-record toewijzen' hieronder voor meer informatie over het instellen van de CNAME-record.
 8. Klik op Aangepaste URL toevoegen.
De CNAME-record toewijzen

U moet de CNAME-record updaten op de website van uw domeinhost, niet in de Beheerdersconsole. Het proces verschilt per domeinhost. Zie Een CNAME-record toevoegen voor meer informatie.

Problemen oplossen

Ga als volgt te werk om problemen op te lossen als u een foutmelding ziet voor een webadresinvoer:

 • Ontbrekend certificaat: Verwijder de adrestoewijzing en maak deze opnieuw om de door het domein gevalideerde SSL-certificaten aan te leveren.
 • Ongeldige DNS: Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals: 
  • De CNAME-record is niet juist geconfigureerd. Zie Een CNAME-record toevoegen voor meer informatie.
  • Uw DNS-provider heeft geen goede CAA-ondersteuning. Zie Certificate Authority Authorization voor meer informatie. Als dit het geval is, kunt u een of meer van de volgende acties uitvoeren:
   • Voeg een CAA-record toe aan uw domein.
   • Neem contact op met uw DNS-provider om het probleem met de CAA-ondersteuning op te lossen.
   • Stap over op een DNS-provider die de juiste CAA-ondersteuning biedt.
   • Configureer een CAA-record opnieuw als deze expliciet is geconfigureerd om uitgifte door Let's Encrypt te voorkomen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen