Bildirim

Duet AI'ın adı Google Workspace için Gemini olarak değişti. Daha fazla bilgi

Okullar için ebeveyn veya veli izni alınırken kullanılacak bildirim şablonu

[Okul tarafından özelleştirilebilir giriş - vurgulanan bölümleri güncelleyin ve kalın metin dışındaki metinleri değiştirin]

Değerli Ebeveynler ve Veliler,

[Okulun/bölgenin adını girin] okulunda Google Workspace for Education kullanıyoruz ve çocuğunuz için bir Google Workspace for Education hesabı ayarlanmasına ve bu hesabın yönetilmesine izin vermenizi rica ediyoruz. Google Workspace for Education; Gmail, Takvim, Dokümanlar, Classroom başta olmak üzere Google'ın birçok uygulamasını içeren bir eğitim verimlilik araçları setidir ve dünya çapında on milyonlarca öğrenci ve öğretmen tarafından kullanılmaktadır. [Okulun/bölgenin adını girin] okulunda, öğrenciler Google Workspace for Education hesaplarını ödevlerini yapmak, öğretmenleriyle iletişim kurmak, [geçerliyse Chromebook'larında oturum açmak ibaresini de ekleyin] ve 21. yüzyılın dijital vatandaşlık becerilerini edinmek için kullanacaktır.

Aşağıdaki bildirim, Google'ın çocuğunuzun kişisel bilgileriyle neler yapabileceği ve neler yapamayacağı konusunda sık sorulan soruların yanıtlarını içermektedir. Bu sorulardan bazıları şunlardır:

 • Google hangi kişisel bilgileri topluyor?
 • Google bu bilgileri nasıl kullanıyor?
 • Google çocuğumun kişisel bilgilerini başkalarıyla paylaşır mı?
 • Google, K-12 okullarındaki öğrenci kullanıcıların kişisel bilgilerini reklam hedeflemek için kullanıyor mu?
 • Çocuğum Google Workspace for Education hesabını kullanarak başkalarıyla bilgi paylaşabilir mi?

Lütfen metni dikkatli bir şekilde okuyun, sorularınız varsa bize iletin ve ardından, bildirimi okuduğunuzu ve izin verdiğinizi belirtmek üzere aşağıdaki ilgili alanı imzalayın. Siz izin vermezseniz çocuğunuz adına bir Google Workspace for Education hesabı oluşturmayacağız. [Okulunuz/bölgeniz burada, Google hizmetlerini kullanma izni verilmemesinin eğitim deneyimini nasıl etkileyeceğini açıklamak isteyebilir. Örneğin, Google hizmetlerini kullanamayan öğrencilerin ödevleri yapmak veya diğer öğrencilerle ortak çalışmak için başka yazılımlar kullanmaları gerekebilir.]

[Okulun/bölgenin adını ekleyin] adlı okulun çocuğum için bir Google Workspace for Education hesabı oluşturmasına ve Google'ın yalnızca aşağıdaki bildirimde açıklanan amaçlarla olmak üzere çocuğumla ilgili bilgileri toplamasına, kullanmasına ve paylaşmasına izin veriyorum.

Teşekkür ederiz,
[Okul yöneticisinin adını girin]

________________________________________________
Öğrencinin tam adı                     

________________________________________________      
Ebeveynin/velinin büyük harflerle yazılmış adı        

____________________________       _____________
Ebeveynin/velinin imzası             Tarih[Ebeveynlere ve Velilere Yönelik Google Workspace for Education Bildirimi: Google, vurgulanan metni okulunuzun bilgileriyle değiştirmek dışında bu bölümde herhangi bir değişiklik yapmamanızı önerir]

Ebeveynlere ve Velilere Yönelik Google Workspace for Education Bildirimi

Bu bildirim bu hesaplarla ilgili olarak Google'a sağladığımız kişisel bilgileri ve Google'ın bu hesaplarla bağlantılı olan öğrencilerin kişisel bilgilerini nasıl topladığını, kullandığını ve paylaştığını açıklamaktadır.

Öğrenciler Google Workspace for Education hesaplarını kullanarak, Google tarafından sunulan aşağıdaki "Temel Hizmetler"e erişebilir ve bu hizmetleri kullanabilir (Bu hizmetler https://workspace.google.com/terms/user_features.html sayfasında açıklanmıştır): 

 • Ödevler
 • Takvim
 • Classroom
 • Cloud Search
 • Drive ve Dokümanlar
 • Gmail
 • Google Chat
 • Google Chrome Senkronizasyonu
 • Google Meet
 • Google Apps Kasası
 • Gruplar İşletme Sürümü
 • Jamboard
 • Keep
 • Migrate
 • Sites
 • Görevler

[Okulunuz Ek Hizmetler'e erişim sağlıyorsa bu bölümü de ekleyin -- Ek Hizmetler'in neler olduğu ve bunların Temel Hizmetler'den farkları konusunda daha fazla bilgi edinmek için https://support.google.com/a/answer/6356441adresindeki Yardım Merkezi'ne bakın.] Ayrıca, öğrencilerin Google Workspace for Education hesaplarını kullanarak bazı diğer Google hizmetlerine de erişmesine izin veriyoruz. Çocuğunuz aşağıda belirtilen "Ek Hizmetler"e erişebilir:

[Okulunuz Google Workspace for Education hesabıyla üçüncü taraf hizmetlerine erişim sağlıyorsa bu bölümü ekleyin] Ayrıca, öğrencilerin Google Workspace for Education hesaplarıyla ek üçüncü taraf hizmetlerine erişmesine izin veririz. Okul yöneticimiz, öğrencinizin Google Workspace for Education hesabıyla bu üçüncü taraf hizmetlerine erişilmesine izni verir ve üçüncü taraf hizmetlerinin gerektirdiği şekilde verilerin açıklanmasına yetki verir. Söz konusu üçüncü taraf hizmetleri hakkında daha fazla bilgiyi [İzin verilen üçüncü taraf hizmetleriyle ilgili ek kaynakların bağlantısını ekleyin] adresinde bulabilirsiniz.

[Not: Okulunuz gelecekte daha fazla Google ek hizmeti veya üçüncü taraf hizmetine Google Workspace for Education hesaplarıyla erişim sunmayı düşünüyorsa ebeveynleri bu durumdan haberdar etmeli ve gerektiğinde bu uygulamalar için izin almalıdır.]

Google, Google Workspace for Education hesaplarından hangi bilgileri topladığını, topladığı bilgileri nasıl kullandığını ve nasıl paylaştığını Google Workspace for Education Gizlilik Bildirimi'nde açıklamaktadır. Bu bildirimi internette https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html adresinde bulabilirsiniz. Bu bilgilerin tamamını gözden geçirmelisiniz; ama sık sorulan soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz:

Google hangi kişisel bilgileri topluyor?

[Okulun/bölgenin adını girin], bir öğrenci hesabı oluştururken Google'a ad, e-posta adresi ve şifre gibi öğrenciyle ilgili belirli kişisel bilgiler sağlayabilir. Google ayrıca, hesap kurtarma işlemi için telefon numarası veya Google Workspace for Education hesabına eklemek üzere bir profil fotoğrafı gibi kişisel bilgileri de doğrudan öğrencilerden alabilir.

Bir öğrenci Google temel hizmetlerini kullandığında, Google bu hizmetlerin kullanımına göre bilgi de toplar. Bu bilgiler şunları içerir:

 • Ad ve e-posta adresi gibi bilgileri içeren hesap bilgileri.
 • Temel hizmetler kullanılırken gerçekleştirilen etkinlikler (içerikleri görüntüleme ve bunlarla etkileşim kurma, öğrencinizin iletişim kurduğu ya da içerik paylaştığı kullanıcılar gibi) ve hizmetlerin kullanımıyla ilgili diğer ayrıntılar.
 • Ayarlar, uygulamalar, tarayıcılar ve cihazlar. Google, öğrencinizin ayarları ve Google hizmetlerine erişmek için kullandığı uygulamalar, tarayıcılar ve cihazlarla ilgili bilgi toplar. Bu bilgiler arasında tarayıcı ve cihaz türü, ayar yapılandırması, benzersiz tanımlayıcılar, işletim sistemi, mobil ağ bilgileri ve uygulama sürüm numarası bulunur. Google, öğrencinizin uygulama, tarayıcı ve cihazlarının Google hizmetleriyle etkileşimi hakkında da bilgi toplar. Bu bilgiler arasında IP adresi, kilitlenme raporları, sistem etkinliği ve isteklerin tarihi/saati yer alır.
 • Konum bilgileri. Google, öğrencinizin IP adresi ve GPS gibi çeşitli teknolojiler tarafından belirlenen konumu hakkında bilgi toplar.
 • Doğrudan iletişim içerikleri. Google, öğrencinizin geri bildirimde bulunurken, soru sorarken veya teknik destek isterken kurduğu iletişim içeriklerini kaydeder.

[Okulunuz ek hizmetlere erişim sağlıyorsa bu bölümü ekleyin] Öğrencilerin Google Workspace for Education hesaplarıyla erişmesine izin verdiğimiz ek hizmetler de Google Gizlilik Politikası'nda açıklandığı üzere aşağıdaki bilgileri toplayabilir:

 • Ek hizmetleri kullanırken gerçekleştirdiğiniz etkinlikler. Örneğin, öğrencinizin aradığı terimler, izlediği videolar, görüntülediği ve etkileşim kurduğu reklam ve içerikler, konuşma ve ses bilgileri (ses özelliklerini kullanırken), satın alma etkinliği ve Google hizmetlerini kullanan üçüncü taraf siteleri ve uygulamalardaki etkinlikler.
 • Uygulamalar, tarayıcılar ve cihazlar. Google, öğrencinizin uygulama, tarayıcı ve cihazlarıyla ilgili olarak, yukarıdaki temel hizmetler bölümünde açıklanan bilgileri toplar.
 • Konum bilgileri. Google, öğrencinizin çeşitli teknolojiler tarafından belirlenen konumu hakkında bilgi toplar. Bu teknolojiler arasında GPS, IP adresi, öğrencinin cihazındaki sensör verileri ve cihazının yakınındaki öğelerle ilgili bilgiler (ör. kablosuz ağ erişim noktaları, baz istasyonları ve Bluetooth'un etkin olduğu cihazlar) yer alır. Topladığımız konum verisi türleri kısmen öğrencinizin cihaz ve hesap ayarlarına bağlıdır.

Google bu bilgileri nasıl kullanır? 

Google Workspace for Education Temel Hizmetleri'nde Google, öncelikli olarak okulların ve öğrencilerin kullandığı temel hizmetleri sağlamak için öğrencilere ait kişisel bilgileri kullanır. Bununla birlikte, söz konusu hizmetleri sağlamak ve iyileştirmek, hizmetlerin kullanımını optimize etmek amacıyla önerilerde bulunmak, öğrencinizin istediği diğer hizmetleri sağlamak ve iyileştirmek, destek sunmak, Google'ın kullanıcılarını, müşterilerini, kamuyu ve Google'ı korumak, ayrıca yasal yükümlülüklere uymak için de bu bilgiler kullanılır. Daha fazla bilgi edinmek için Google Cloud Gizlilik Uyarısı'na göz atın.

[Okulunuz ek hizmetlere erişim sağlıyorsa bu bölümü ekleyin] Google'ın sunduğu ek hizmetlerde Google, bu hizmetleri sağlamak, sürdürmek, iyileştirmek, yeni hizmetler geliştirmek, kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak, performansı ölçmek, okullar veya kullanıcılarla iletişim kurmak ve Google'ı, Google kullanıcılarını ve kamuyu korumak için tüm ek hizmetlerden toplanan bilgileri kullanabilir. Diğer ayrıntılar için Google Gizlilik Politikası'na göz atın.

Google, K-12 okullarındaki öğrenci kullanıcıların kişisel bilgilerini reklam hedeflemek için kullanıyor mu?

Hayır. Google Workspace for Education temel hizmetlerinde reklam gösterilmez. Ayrıca, temel hizmetlerde toplanan kişisel bilgilerden hiçbiri reklamcılık amacıyla kullanılmaz.

[Okulunuz ek hizmetlere erişim sağlıyorsa bu bölümü ekleyin] Bazı ek hizmetlerde reklam gösterilir. Ancak ilk ve ortaöğretim (K12) okullarındaki kullanıcılar için reklamlar kişiselleştirilmez. Yani Google, reklamları hedeflemek için öğrencinin hesabındaki veya geçmiş etkinliklerindeki bilgileri kullanmaz. Bununla birlikte Google, öğrencinin arama sorguları, günün saati veya okumakta olduğu sayfanın içeriği gibi genel faktörlere göre reklam gösterebilir.

Çocuğum Google Workspace for Education hesabını kullanarak başkalarıyla bilgi paylaşabilir mi?

[Okul/bölge için geçerliyse] Öğrencilerin, Google Dokümanlar ve Google Sites gibi kullanıcıların başkalarıyla veya herkese açık olarak bilgi paylaşmalarına olanak tanıyan özellikler içeren Google hizmetlerine erişmesine izin verebiliriz. Örneğin, öğrenciniz arkadaşıyla bir fotoğraf paylaşırsa ve arkadaşı bu fotoğrafın kopyasını oluşturur veya fotoğrafı tekrar paylaşırsa söz konusu fotoğraf, öğrenciniz Google Hesabından kaldırsa bile arkadaşının Google Hesabında görünmeye devam edebilir. Kullanıcılar herkese açık olarak bilgi paylaştığında, Google Arama gibi arama motorlarından bu bilgilere erişilebilir.

Google çocuğumun kişisel bilgilerini başkalarıyla paylaşır mı?

Google, aşağıdaki durumlar haricinde kişisel bilgileri Google dışındaki şirketlerle, kuruluşlarla veya kişilerle paylaşmaz:

Okulumuzla: Okul yöneticimiz (ve sizin Workspace hesabınızı ya da kuruluşunuzun Workspace hesabını yöneten bayiler) öğrencinizin bilgilerine erişebilir. Örneğin, şunları yapabilirler:

 • Hesap bilgilerini, etkinliğini ve istatistiklerini görüntüleme
 • Öğrencinizin hesap şifresini değiştirme
 • Öğrencinizin hesap erişimini askıya alma veya sonlandırma
 • Geçerli yasaları, düzenlemeleri, yasal işlemleri veya resmi makamların uygulanabilir taleplerini karşılamak için öğrencinizin hesap bilgilerine erişme
 • Öğrencinizin kendi bilgilerini veya gizlilik ayarlarını silme ya da düzenleme olanağını kısıtlama

İzin vermeniz halinde: Google, ebeveyn izni verilmesi durumunda kişisel bilgileri Google dışında paylaşır.

Harici işleme için: Google, kişisel bilgileri Google'ın talimatlarına göre ve Google Gizlilik Politikası, Google Cloud Gizlilik Uyarısı ve diğer uygun gizlilik ve güvenlik önlemleri uyarınca işlemeleri için Google'ın iştirakleri ve diğer güvenilir üçüncü taraf sağlayıcılarla paylaşır.

Yasal nedenlerle: Google, bilgilere erişimin, bilgilerin kullanılmasının, saklanmasının veya paylaşılmasının yasal nedenlerle (resmi makamların uygulanabilir taleplerinin yerine getirilmesi ve hem sizin hem de Google'ın korunması dahil) makul düzeyde gerekli olduğuna kanaat getirmesi halinde kişisel bilgileri Google dışında paylaşır.

Ebeveyn veya veli olarak ne gibi seçeneklerim var?

Öncelikle, Google'ın çocuğunuzla ilgili bilgileri toplamasına ve kullanmasına izin verebilirsiniz. İzin vermezseniz çocuğunuz için bir Google Workspace for Education hesabı oluşturmayız ve Google, bu bildirimde açıklanan şekilde çocuğunuzun bilgilerini toplamaz veya kullanmaz.

Çocuğunuzun Google Workspace for Education kullanmasına izin verirseniz [okul yöneticisinin iletişim bilgilerini ekleyin] ile iletişime geçerek çocuğunuzun Google Workspace for Education hesabına erişebilir veya hesabın silinmesini isteyebilirsiniz. Çocuğunuzun bilgilerinin toplanmasını veya kullanılmasını durdurmak isterseniz kişisel bilgilere erişmek, çocuğunuzun özelliklere ya da hizmetlere erişimini sınırlamak veya hizmetlerdeki ya da çocuğunuzun hesabındaki kişisel bilgileri tamamen silmek için mevcut hizmet kontrollerini kullanmamızı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hesapla ilgili kişisel bilgiler ile ayarları görüntülemek ve yönetmek için hem siz hem de çocuğunuz Google Workspace for Education oturum açtıktan sonra https://myaccount.google.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başka sorularım varsa veya daha fazla bilgi edinmek istersem ne yapmam gerekir?

Google'ın Google Workspace for Education hesaplarını nasıl kullandığı veya yararlanabileceğiniz seçenekler hakkında sorularınız varsa [okul yöneticisinin iletişim bilgilerini ekleyin] ile iletişime geçin. Google'ın hizmetleri sunmak için kişisel bilgileri nasıl topladığı, kullandığı ve paylaştığı konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Google Workspace for Education Gizlilik Merkezi'ni (https://www.google.com/edu/trust/), Google Workspace for Education Gizlilik Uyarısı'nı (https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html), Google Gizlilik Politikası'nı (https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/) ve Google Cloud Gizlilik Uyarısı'nı (https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice) gözden geçirin.

Temel Google Workspace for Education hizmetleri tarafımıza Google Workspace for Education Sözleşmesi (https://www.google.com/apps/intl/tr/terms/education_terms.html) ve Cloud Veri İşleme Eki (https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum) kapsamında sağlanır.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
9351730134700471328
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
73010