Skapa Cloud Identity-kontot och den första administratören

Följ konfigurationsvägledningen och skapa Cloud Identity-kontot och den första administratören: 

  1. I avsnittet Om dig anger du för- och efternamn i fältet Namn.
  2. I fältet Nuvarande e-postadress för arbetet anger du den e-postadress du använde för att skapa prototypprojektet.
    Den här e-postadressen används som en återställningsadress. Den måste skilja sig från adressen du skapar nedan som du använder som administratörskonto för Cloud Identity.
  3. I avsnittet Om företaget anger du företagsnamnet i fältet Företags- eller organisationsnamn.
  4. I fältet Land/region väljer du land eller region på rullgardinsmenyn.
  5. Klicka på Nästa och konfigurera domänen.
  6. I fönstret Cloud Identity-domän lägger du till domänen som du redan har köpt för företaget. Du måste verifiera att du äger den genom att skapa en specifik CNAME-post eller ladda upp en html-fil.
  7. Ange ett användarnamn och lösenord i fönstret Skapa Cloud Identity-kontot. Kontot är Cloud Identity-administratörskontot och måste vara samma e-postadress du angav i steg 2 ovan. Vi rekommenderar att du anger ett användarnamn med följande format: admin@example.com.

Mer information och instruktioner om hur du verifierar din domän finns i Verifiera din domän för molnidentitet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?