Adreslijsten gebruiken in de Gmail-instellingen

U kunt het bereik van een Gmail-instelling bepalen met een adreslijst met specifieke e-mailadressen of domeinen. Gebruik een adreslijst wanneer u bepaalde adressen of domeinen wilt uitsluiten van een instelling of als u wilt dat de instelling alleen wordt toegepast op berichten van (of naar) de adressen of domeinen op de lijst.

In de volgende Gmail-instellingen kunnen adreslijsten worden gebruikt: Spam, Geblokkeerde afzenders, Levering beperken, Contentcompliance, Aanstootgevende contentCompliance van bijlagen, Naleving van veilige verzending (TLS) en Routing.

Nadat u een adreslijst heeft ingesteld, kan deze worden gebruikt in al deze instellingen (behalve lijsten met geblokkeerde afzenders, die alleen beschikbaar zijn voor de instelling Geblokkeerde afzenders). U kunt ook verschillende lijsten maken voor verschillende instellingen.

Adreslijsten kunnen e-mailadressen (gebruiker@bedrijf.com) en hele domeinen (bedrijf.com) bevatten.

Adreslijsten maken en beheren

Een bestaande adreslijst maken of gebruiken
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Appsen danG Suiteen danGmailen danGeavanceerde instellingen.

  Tip: Scroll naar beneden op de Gmail-pagina om 'Geavanceerde instellingen' te zien.

 3. (Optioneel) Selecteer links een organisatie-eenheid.
 4. Plaats op de pagina Gmail en dan Geavanceerde instellingen de muisaanwijzer op een instelling en klik op Bewerken.
 5. Klik op Gebruik een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst.
 6. Voer onder Nieuwe lijst maken een naam voor de lijst in en klik op Maken.

  De nieuwe lijst wordt toegevoegd. Ernaast staat 0 om aan te geven dat deze nog leeg is.

 7. Klik op de naam van een lijst om een bestaande lijst te gebruiken.

 8. Plaats de muisaanwijzer op de nieuwe lijst en klik op Bewerken.
 9. Ga verder met adressen toevoegen, bewerken of verwijderen.
 10. Klik op Opslaan.
Adressen toevoegen, bewerken of verwijderen
 1. Ga naar de adreslijst die u wilt bewerken:
  1. Plaats op de pagina Gmail en dan Geavanceerde instellingen de muisaanwijzer op een instelling en klik op Bewerken.
  2. Zoek in het dialoogvenster 'Instellingen bewerken' de adreslijst die u wilt bewerken.
   Opmerking: Voor sommige Gmail-instellingen moet u klikken op Opties weergeven om de adreslijst weer te geven.

  3. Plaats de muisaanwijzer op de adreslijst en klik op Bewerken.
 2. Voer een van de volgende acties uit:
  • Als u een adres wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen Toevoegen. Voer een of meer adressen of domeinnamen in, gescheiden door een komma of spatie. Klik op Opslaan.

   Opmerking: G Suite bekijkt de afzender in het veld Van (niet het veld Return-Path) in ontvangen e-mails en de ontvangers van verzonden e-mails om te bepalen of er een overeenkomst is met de adreslijst. Voor afzenders wordt ook gecontroleerd of deze geverifieerd zijn (zie hieronder voor meer informatie). Als er meerdere lijsten zijn gespecificeerd, moeten de adressen overeenkomen met minstens één van de lijsten.
    
  • Als u een adres wilt bewerken of verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op het adres en klikt u op Bewerken of Verwijderen.
 3. (Optioneel) Wijzig indien nodig de instelling Afzenderverificatie vereisen. Deze optie is standaard ingeschakeld voor elk adres of domein. Dit is de aanbevolen instelling. Als u verificatie uitschakelt, kan dit leiden tot spoofing. Zie Hoe afzenderverificatie uw domein beschermt hieronder voor meer informatie.
 4. Klik op Opslaan om de wijzigingen aan de adreslijst op te slaan.

Opmerkingen:

 • Nadat u de wijzigingen heeft opgeslagen, worden eventuele nieuwe of gewijzigde adressen ingevoegd in de lijst. De invoeren op de lijst staan op alfabetische volgorde, met domeinen vóór individuele gebruikers. 
 • Adressen worden gededupliceerd (identieke adressen met verschillende verificatievereisten worden als uniek beschouwd).
De gebruikte adreslijst wijzigen of meerdere lijsten gebruiken

U kunt schakelen tussen adreslijsten of meerdere lijsten tegelijkertijd gebruiken. Lijsten met goedgekeurde adressen kunnen opnieuw worden gebruikt in meerdere instellingen.

 1. Plaats op de pagina Gmail en dan Geavanceerde instellingen de muisaanwijzer op een instelling en klik op Bewerken.
 2. Zoek in het dialoogvenster Instellingen bewerken de adreslijst die u wilt bewerken.

  Opmerking: Voor sommige Gmail-instellingen moet u klikken op Opties weergeven om de adreslijst weer te geven.

 3. Voer een van de volgende acties uit:
  • Als u een lijst niet meer wilt gebruiken, plaatst u de muisaanwijzer op de lijst en klikt u op Niet gebruiken.
  • Als u een andere lijst wilt gebruiken, klikt u op Gebruik een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst. Zoek de juiste lijst onder Beschikbare lijsten en klik op Gebruiken.

Belangrijk: Als u een lijst gebruikt in meerdere instellingen, moet u er rekening mee houden dat bewerkingen die u in de ene instelling aanbrengt in de lijst, ook gelden voor de andere instellingen waarin de lijst wordt gebruikt.

Zoeken in een adreslijst

Gebruik de zoekfunctie om een of meer adressen te zoeken in een lange adreslijst.

 1. Plaats de muisaanwijzer op de Gmail-instelling waarvoor u wilt zoeken in de adreslijst en klik op Bewerken.
 2. Plaats in het dialoogvenster Instellingen bewerken de muisaanwijzer op de adreslijst en klik op Bewerken.
 3. Klik bovenaan de adreslijst op Zoeken Zoeken om het zoekveld te openen.
 4. Voer het volledige e-mailadres of domein in of een gedeelte ervan. De adres-/domeinlijst wordt gefilterd zodat alleen resultaten worden weergegeven die overeenkomen met uw zoekopdracht.
 5. (Optioneel) Klik op het pictogram 'X' om de zoekopdracht te wissen.

 6. (Optioneel) Als u het zoekvak wilt sluiten, wist u de zoekopdracht en klikt u ergens op de pagina buiten het zoekvak.

U kunt nog steeds invoeren toevoegen, bewerken of verwijderen wanneer er een zoekopdracht open staat in het zoekvak. Wijzigingen die niet overeenkomen met de zoekterm, verschijnen echter pas wanneer de zoekterm wordt gewist.

Opmerking: Er wordt gezocht naar adressen en domeinnamen die de zoektekst bevatten. Als u bijvoorbeeld zoekt naar 'bert', krijgt u resultaten voor 'Bert', 'Bertrand' en 'Roberta'.Zoektermen zijn niet hoofdlettergevoelig.

Alle adressen op een lijst bekijken

In de bewerkingsmodus ziet u op de adreslijst telkens tien adressen/domeinen tegelijk. U moet scrollen door de pagina's om de volgende reeks adressen of domeinen te bekijken. Met de modus 'Alles weergeven' kunt u alle adressen op een lijst in één tabel bekijken.

U kunt de adreslijst niet bewerken in de modus 'Alles weergeven'. U kunt wel de inhoud van de tabel kopiëren en plakken in een ander programma, zoals een spreadsheet- of tekstbewerker.

 1. Plaats de muisaanwijzer op de Gmail-instelling waarvoor u wilt zoeken in de adreslijst en klik op Bewerken.
 2. Plaats in het dialoogvenster Instellingen bewerken de muisaanwijzer op de adreslijst en klik op Bewerken.
 3. Klik rechtsonder op de adreslijst op Alles weergeven.
  De inhoud van de hele lijst wordt weergegeven. U ziet eerst de domeinen en daarna de e-mailadressen.

  Tips:
  • Als de lijst erg lang is, kunt u de scrollbalk gebruiken om alle invoeren te bekijken.
  • U kunt op de kolommen Adres en Verificatie klikken (indien van toepassing) om de sorteervolgorde in de weergave te wijzigen.
 4. Als u weer terug wilt gaan naar de bewerkingsmodus, klikt u bovenaan de adreslijst op Bewerken.

Hoe overeenkomsten met adreslijsten werken

U moet verschillende dingen weten over hoe Gmail bepaalt of een afzender of ontvanger overeenkomt met een adres op de geconfigureerde adreslijst. Hier leest u enkele veelgestelde vragen.

Wordt bij overeenkomsten met adreslijsten gekeken naar de afzender of de ontvangers?

 • Voor ontvangen e-mails (wanneer uw domein de ontvanger is), controleert Gmail of de afzender overeenkomt met de adreslijst.
 • Voor verzonden e-mails (wanneer uw domein de afzender is) controleert Gmail of de ontvangers overeenkomen met de adreslijst.

Sommige instellingen kijken alleen voor ontvangen e-mails of het adres overeenkomt met de adreslijst (Spam, Geblokkeerde afzenders). Andere bekijken dit voor zowel ontvangen als verzonden e-mails (Bezorging beperken). Bij weer andere instellingen kunt u kiezen of u ze wilt toepassen op ontvangen e-mails, verzonden e-mails of allebei (zoals regels voor compliance en routing).

Hoe controleert Gmail de afzenders?

Voor e-mails die door uw domein worden ontvangen, controleert Gmail of het afzenderadres in het veld Van (niet het veld Return-Path) overeenkomt met een adres of domein op de adreslijst(en). Als afzenderverificatie is ingeschakeld, controleert Gmail daarnaast of de afzender is geverifieerd. Meer informatie over afzenderverificatie.

Opmerkingen:

 • De Van-afzender wordt meestal weergegeven als het afzenderadres in uw e-mailinbox. De ReturnPath-afzender is alleen zichtbaar in de berichtkop.
 • Als u berichtbezorging controleert via Zoeken in e-maillogboeken, moet u eraan denken dat in deze tool de Return-Path-afzender wordt weergegeven, terwijl overeenkomsten met adreslijsten worden gebaseerd op de Van-afzender (deze twee zijn niet altijd hetzelfde).

Hoe controleert Gmail de ontvangers?

Voor e-mails die door uw domein worden verzonden, controleert Gmail of de ontvanger van het bericht (in de velden Aan, Cc of Bcc) overeenkomt met een adres of domein op de adreslijst(en).

Gmail controleert elke ontvanger afzonderlijk. Als een bepaalde ontvanger overeenkomt, geldt de regel voor het exemplaar van het bericht dat naar die ontvanger gaat. Als voor de instelling 'Beveiligd transport' bijvoorbeeld 'foo@baz.com' op de adreslijst staat, maar niet 'bar@baz.com', is TLS alleen vereist voor het exemplaar dat is bestemd voor 'foo@baz.com'.

Opmerking: Er wordt geen afzenderverificatie uitgevoerd wanneer ontvangers worden gecontroleerd.

Wat gebeurt er als ik mijn eigen domein op de adreslijst zet?

Adreslijsten gelden alleen voor communicatie met externe domeinen, met andere woorden: wel voor 'Binnenkomend' en 'Uitgaand', maar niet 'Intern - Verzenden' of 'Intern - Ontvangen'.

Waarom wordt een niet-vermeld adres beschouwd als overeenkomst?

Soms beschouwt Gmail een adres als een overeenkomst, ook al staat het niet op een adreslijst. Dit komt omdat Gmail adressen standaardiseert voordat deze worden vergeleken. Tijdens dit proces gebeurt het volgende:

 • Punten en plus-tekens in gebruikersnamen worden verwijderd.
 • De adresnaam wordt verwijderd voor subdomeinen.
 • Adressen worden omgezet naar kleine letters.

Dit betekent dat bijvoorbeeld 'foo@baz.com', 'f.o.o.@baz.com', 'foo+bar@baz.com', 'foo@bar.baz.com' en 'FoO@bAZ.cOm' allemaal als overeenkomsten van elkaar worden beschouwd.

Zolang er een overeenkomst is met een van de lijsten die in de instelling is geconfigureerd, wordt het adres als een overeenkomst beschouwd. Als 'foo@bar.com' bijvoorbeeld een niet-geverifieerd bericht verzendt en de adreslijst bevat 'bar.com' waarvoor verificatie vereist is (wat geen overeenkomst is), en 'foo@bar.com' waarvoor geen verificatie vereist is (wat wel een overeenkomst is), wordt het adres beschouwd als een overeenkomst. Als er meerdere lijsten worden gebruikt in de instelling, wordt het adres als een overeenkomst beschouwd als het overeenkomt met minstens een van de lijsten.

Hoe afzenderverificatie uw domein beschermt

Afzenderverificatie is standaard ingeschakeld voor nieuwe invoeren op een adreslijst. Met afzenderverificatie bent u beschermd tegen gespoofte e-mail. Dit zijn e-mails die van een geldige afzender afkomstig lijken, maar dat in werkelijkheid niet zijn. 

Zonder afzenderverificatie weet Gmail niet of het bericht echt is verzonden door de persoon die als afzender in het bericht staat. Daarom wordt een afzender alleen gezien als overeenkomst met de adreslijst als de e-mail is geverifieerd.

Afzenderverificatie wordt alleen toegepast op e-mails die worden ontvangen door uw domein. Het wordt genegeerd wanneer e-mails die zijn verzonden door uw domein, worden gecontroleerd. U kunt deze vereiste verwijderen door afzenderverificatie uit te schakelen voor een adres of domein.

Waarschuwing: Het uitschakelen van afzenderverificatie wordt sterk afgeraden.

Afzenderverificatie in- of uitschakelen voor een adres of domein

Afzenderverificatie is standaard ingeschakeld voor nieuwe invoeren op een adreslijst.

Ga als volgt te werk om afzenderverificatie te updaten voor een afzender:

 1. Ga naar de adreslijst die u wilt bewerken:
  1. Plaats op de pagina 'Gmail' 'Geavanceerde instellingen' de muisaanwijzer op een instelling en klik op Bewerken.
  2. Zoek in het dialoogvenster 'Instellingen bewerken' de adreslijst die u wilt bewerken.
   Opmerking: Voor sommige Gmail-instellingen moet u klikken op 'Opties weergeven' om de adreslijst weer te geven.
  3. Plaats de muisaanwijzer op de adreslijst en klik op Bewerken.
 2. Plaats de muisaanwijzer op een adres en klik op Bewerken.
 3. Vink het vakje aan of haal het vinkje weg voor Afzenderverificatie.

  Waarschuwing: Het uitschakelen van afzenderverificatie wordt sterk afgeraden.
Hoe afzenderverificatie wordt bepaald

Gmail controleert of aan minstens een van de volgende voorwaarden wordt voldaan om te bepalen of het bericht van een afzender is geverifieerd:

 • Het bericht slaagt voor SPF en de Van-afzender komt overeen met de Return-Path-afzender.
 • Het bericht heeft een geldige DKIM-ondertekening en het domein in de handtekening komt overeen met de Van-afzender.

Met andere woorden, het bericht moet voldoen aan vereisten die vergelijkbaar zijn met de DMARC-standaard.

Opmerkingen:

 • De Van-afzender wordt meestal weergegeven als het afzenderadres in uw e-mailinbox. De ReturnPath-afzender is alleen zichtbaar in de berichtkop.
 • Subdomeinen worden gezien als overeenkomst met het hoofddomein. 'foo@bar.baz.com' wordt bijvoorbeeld beschouwd als een overeenkomst van 'foo@baz.com'.
Wat als ik afzenderverificatie echt moet uitschakelen?

Soms worden e-mails van een vertrouwde afzender niet met de juiste verificatie verzonden. Als berichten van deze afzender soms in de map Spam terechtkomen, wilt u wellicht de afzender toevoegen aan de lijst met vertrouwde afzenders voor de instelling Spam en afzenderverificatie uitschakelen. Dit zijn echter veiligere alternatieven:

 • Neem contact op met de afzender en vraag deze de verificatieproblemen te verhelpen.
 • Als slechts een klein deel van de berichten zonder verificatie wordt verzonden, kunt u een regel voor content-compliance maken die overeenkomt met die specifieke berichten. In een regel voor content-compliance kunt u 'Spamfilter overslaan voor dit bericht' en 'Deze instelling alleen toepassen op specifieke adressen/domeinen' selecteren.

Waarschuwing: We raden het uitschakelen van afzenderverificatie onder alle omstandigheden sterk af, om uw domein veilig te houden.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?