Adreslijsten gebruiken om instellingen toe te passen op specifieke mensen of domeinen

Adreslijsten gebruiken in spam-, content- en routingsinstellingen

Als beheerder kunt u groepen e-mailadressen en domeinen maken, adreslijsten genaamd. Met adreslijsten kunt u Gmail-instellingen toepassen op specifieke e-mailadressen of domeinen. Gebruik een adreslijst als u bepaalde adressen of domeinen wilt uitsluiten van instellingen, of instellingen wilt toepassen op berichten van of om adressen of domeinen te selecteren.

Adreslijsten kunnen worden gebruikt in deze Gmail-instellingen:

U kunt adreslijsten gebruiken in al deze instellingen. U kunt adreslijsten gebruiken in meerdere instellingen.

U maakt en beheert adreslijsten op de pagina Adreslijsten beheren in de Beheerdersconsole. U kunt adreslijsten ook beheren vanuit Gmail-instellingen waarin deze worden gebruikt.

Opmerking: Een Lijst met geblokkeerde afzenders is een type adreslijst dat alleen beschikbaar is in de instelling Geblokkeerde afzenders.

Adreslijsten maken en beheren

Praktische tips voor adreslijsten

Volg deze richtlijnen als u adreslijsten beheert. Zie Over overeenkomsten met adreslijsten hieronder voor uitgebreide informatie over deze richtlijnen en hoe adreslijsten werken.

 • U kunt adreslijsten gebruiken in meerdere instellingen. Als u wijzigingen aanbrengt in een adreslijst, heeft dit invloed op alle instellingen die deze lijst gebruiken.
 • Instellingen kunnen meer dan één adreslijst bevatten. Een adres hoeft maar overeen te komen met één adreslijst in de instelling om te worden beschouwd als overeenkomst.
 • Gmail controleert of het Van-afzenderadres overeenkomt met de adressen of domeinen op de adreslijsten. Gmail gebruikt hiervoor niet het Return-Path-adres.
 • Gmail controleert de verificatievereiste voor afzenders. Als er meerdere adreslijsten zijn opgegeven, moeten de adressen overeenkomen met minstens één van de lijsten.
 • De verificatieoptie staat standaard aan voor elk adres of domein. We raden u aan deze optie aan te laten staan om uw domein te beschermen tegen spoofing en andere aanvallen. Zie Hoe afzenderverificatie uw domein beschermt hieronder voor meer informatie.
 • Identieke adressen waarvoor verschillende verificatievereisten gelden, worden gezien als verschillende adressen.
 • Als u een lijst bewerkt, worden nieuwe of aangepaste adressen toegevoegd en wordt de lijst gesorteerd op alfabetische volgorde. Hierbij staan domeinen vóór gebruikers.
 • Richtlijnen voor het bewerken van adreslijsten:
  • Domeinnamen in deze indelingen worden ondersteund: solarmora.com of @solarmora.com.
  • E-mailadressen in de standaardindeling worden ondersteund: gebruiker@solarmora.com.
  • E-mailadressen met punten worden niet ondersteund: .@solarmora.com.
  • De instelling staat toe dat u e-mailadressen met jokertekens invult, maar de logica van de instelling zoekt alleen overeenkomsten met volledige e-mailadressen. Als u jokertekens opgeeft, heeft dit dus geen effect: *@solarmora.com.
Een adreslijst maken
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu ""and then"" Appsand thenGoogle Workspaceand thenGmailand thenRouting.
 3. Klik op de pagina Routing op Adreslijsten beheren.
 4. Klik onderaan de tabel met adreslijsten op Adreslijst toevoegen.
 5. Vul een naam in voor de nieuwe lijst.
 6. Als u één adres tegelijk wilt invullen, klikt u op Adres toevoegen en vult u het e-mailadres of domein in.
 7. Als u meerdere adressen tegelijk wilt toevoegen, klikt u op Adressen met meerdere tegelijk toevoegen. Vul de adressen of domeinen in, gescheiden door komma's, en klik op Toevoegen.
 8. Klik op Opslaan in het vak Adreslijst toevoegen. Wijzigingen verwerken kan tot 24 uur duren, maar meestal gaat het sneller. Meer informatie

U kunt ook een lijst maken vanuit een Gmail-instelling die adreslijsten gebruikt:

 1. Plaats de muisaanwijzer op een instelling die adreslijsten gebruikt en klik op Bewerken.
 2. Zoek de optie Adreslijsten in het vak Instelling bewerken. Voor sommige Gmail-instellingen moet u op Opties weergeven klikken om Adreslijsten te zien.
 3. Selecteer de optie Adreslijsten en klik op Lijst maken of bewerken.
 4. De pagina Adreslijsten beheren wordt geopend in een nieuw browsertabblad. Maak de adreslijst zoals hierboven beschreven. Ga daarna terug naar het vak Instelling bewerken in het oorspronkelijke browsertabblad.
Een adreslijst bewerken
 1. Klik op de pagina Routing op Adreslijsten beheren.
 2. Plaats de muisaanwijzer op de lijst die u wilt updaten en klik op Bewerken.

  U kunt instellen hoeveel adressen of domeinen worden weergegeven per pagina, met een maximum van 1000 per pagina. De standaard is 10. Scroll door de pagina's om de volgende reeks adressen of domeinen te zien.

 3. Als u adressen wilt toevoegen aan de lijst, klikt u op Adres toevoegen of Adressen met meerdere tegelijk toevoegen.

  Vul een of meer adressen of domeinnamen in, gescheiden door komma's of spaties.

 4. Als u een adres van de lijst wilt verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op het adres en klikt u op Verwijderen.
 5. (Optioneel) Wijzig indien nodig de instelling Afzenderverificatie vereisen.
 6. Klik op Opslaan. Wijzigingen verwerken kan tot 24 uur duren, maar meestal gaat het sneller. Meer informatie

U kunt een lijst ook bewerken vanuit een Gmail-instelling die adreslijsten gebruikt:

 1. Plaats de muisaanwijzer op een instelling die adreslijsten gebruikt en klik op Bewerken.
 2. Zoek de optie Adreslijsten in het vak Instelling bewerken. Voor sommige Gmail-instellingen moet u op Opties weergeven klikken om Adreslijsten te zien.
 3. Selecteer de optie Adreslijsten en klik op Lijst maken of bewerken.
 4. De pagina Adreslijsten beheren wordt geopend in een nieuw browsertabblad. Bewerk de adreslijst zoals hierboven beschreven. Ga daarna terug naar het vak Instelling bewerken in het oorspronkelijke browsertabblad.
Wijzigen welke adreslijst er wordt gebruikt in een Gmail-instelling

U kunt wijzigen welke adreslijst er wordt gebruikt in een instelling of meer lijsten toevoegen aan een instelling.

 1. Plaats de muisaanwijzer op een Gmail-instelling die adreslijsten gebruikt en klik op Bewerken.
 2. Zoek de optie Adreslijsten in het vak Instelling bewerken. Voor sommige Gmail-instellingen moet u op Opties weergeven klikken om Adreslijsten te zien.
 3. Voer een van de volgende acties uit:
  • Als u een lijst niet meer wilt gebruiken, plaatst u de muisaanwijzer op de lijst en klikt u op Niet gebruiken.
  • Als u wilt wijzigen welke lijsten er worden gebruikt voor een instelling, klikt u op Bestaande lijst gebruiken en selecteert u de juiste lijsten voor de instelling. U kunt meerdere lijsten selecteren. Klik op X om de wijzigingen op te slaan en het vak Adreslijsten selecteren te sluiten.
  • Als u een nieuwe lijst wilt gebruiken of een lijst wilt updaten en deze wilt gebruiken, klikt u op Lijst maken of bewerken. De pagina Adreslijsten beheren wordt geopend in een nieuw browsertabblad. Maak of bewerk een lijst. Ga daarna terug naar het vak Instelling bewerken in het oorspronkelijke browsertabblad. Klik op Bestaande lijst gebruiken en selecteer de nieuwe lijst.
Een domein of e-mailadres zoeken op een adreslijst

Gebruik de zoekfunctie om een of meer adressen te zoeken in een lange adreslijst. U kunt items op de lijst toevoegen, bewerken of verwijderen als er een zoekopdracht openstaat in het zoekvak. Wijzigingen die niet overeenkomen met de zoekcriteria, worden pas weergegeven nadat u de zoekcriteria heeft gewist.

Opmerking: De zoekfunctie is niet hoofdlettergevoelig. Als u bijvoorbeeld zoekt naar bert, krijgt u resultaten voor Bert, Bertrand en Roberta.

 1. Bewerk een adreslijst vanuit een Gmail-instelling of op de pagina Adreslijsten beheren.
 2. Vul bovenaan het vak Adreslijst bewerken een e-mailadres of domein in het veld Adres zoeken "" in.
 3. Vul het volledige e-mailadres of domein in of een gedeelte ervan. De lijst wordt gefilterd zodat er alleen resultaten worden weergegeven die overeenkomen met de zoekopdracht.
 4. (Optioneel) Klik op X om de zoekopdracht te wissen.

Over overeenkomsten met adreslijsten

Wordt bij overeenkomsten met adreslijsten gekeken naar de afzenders of de ontvangers?

Voor ontvangen e-mails (waarbij uw domein de ontvanger is) controleert Gmail of de afzender overeenkomt met de adreslijst.

Voor uitgaande e-mails (waarbij uw domein de afzender is), controleert Gmail of de ontvanger overeenkomt met de adreslijst.

Bij sommige instellingen worden adreslijsten toegepast op ontvangen e-mails, zoals bij Spam en Geblokkeerde afzenders. Bij sommige instellingen worden adreslijsten toegepast op ontvangen en uitgaande e-mails, zoals bij Levering beperken. Als u compliance- en routingsregels maakt, kunt u kiezen of u wilt dat de instellingen worden toegepast op ontvangen e-mails, uitgaande e-mails of allebei.

Hoe controleert Gmail de afzenders?

Voor ontvangen e-mails controleert Gmail of het Van-afzenderadres overeenkomt met adressen of domeinen op de adreslijsten. Gmail gebruikt hiervoor niet het Return-Path-adres. Het Van-afzenderadres is meestal het adres dat wordt getoond als het adres van de afzender in uw e-mailinbox. Het Return-Path-adres wordt alleen weergegeven in de berichtkoptekst.

Als afzenderverificatie aanstaat voor de adreslijst, controleert Gmail of de afzender is geverifieerd. Meer informatie over afzenderverificatie.

Opmerking voor Zoeken in e-maillogboeken: Bij overeenkomsten met adreslijsten wordt gezocht aan de hand van de Van-afzender, maar bij Zoeken in e-maillogboeken wordt de Return-Path-afzender weergegeven.

Hoe controleert Gmail de ontvangers?

Voor uitgaande e-mails controleert Gmail of de ontvangers van de berichten overeenkomen met adressen of domeinen op de adreslijsten. Ontvangers zijn adressen in de velden Aan, Cc en Bcc.

Gmail controleert elke ontvanger afzonderlijk. Als een ontvanger overeenkomt, geldt de regel alleen voor het exemplaar van het bericht dat naar die ontvanger gaat. Als op een adreslijst voor de TLS-instelling bijvoorbeeld beheerder@solarmora.com staat maar niet help@solarmora.com, is TLS alleen vereist voor het exemplaar dat naar beheerder@solarmora.com gaat.

Gmail voert geen afzenderverificatie uit bij de controle van ontvangers.

Wat gebeurt er als ik mijn eigen domein op de adreslijst zet?

Als u uw eigen domein op een adreslijst zet, worden instellingen waarin die lijst wordt gebruikt, toegepast op uw hele domein. Als u de bezorging van interne berichten wilt beheren, raden we u aan individuele e-mailadressen op de lijst te zetten in plaats van uw hele domein.

Waarom wordt een niet-vermeld adres beschouwd als overeenkomst?

Soms vindt Gmail een overeenkomst terwijl het adres niet op een adreslijst staat. Dit gebeurt omdat Gmail e-mailadressen standaardiseert voordat er wordt gecontroleerd op overeenkomsten:

 • Punten en plustekens worden verwijderd uit gebruikersnamen.
 • Subdomeinen worden verwijderd van e-mailadressen.
 • E-mailadressen worden omgezet in alleen kleine letters.

De volgende adressen worden bijvoorbeeld gezien als hetzelfde als er wordt gezocht naar overeenkomsten met een adreslijst: beheerder@solarmora.com, b.e.h.e.e.r.d.e.r@solarmora.com, beheerder@support.solarmora.com, Beheerder@Solarmora.com.

Instellingen kunnen meerdere adreslijsten bevatten. Een adres hoeft maar overeen te komen met één adreslijst in de instelling om te worden beschouwd als overeenkomst.

Hoe afzenderverificatie uw domein beschermt

Afzenderverificatie staat standaard aan voor nieuwe items op een adreslijst. Als afzenderverificatie aanstaat, komt een afzender alleen overeen met een adreslijst als het bericht is geverifieerd.

Afzenderverificatie wordt alleen toegepast op berichten die worden ontvangen door uw domein. Het wordt niet toegepast op berichten die worden gestuurd vanuit uw domein.

Belangrijk: Afzenderverificatie zorgt dat uw domein beter is beveiligd tegen gespoofte e-mails. Als afzenderverificatie uitstaat, kan Gmail niet controleren of het bericht echt is gestuurd door de persoon van wie het afkomstig lijkt te zijn. We raden u aan afzenderverificatie altijd aan te laten staan, om uw domein te beschermen tegen spoofing, spam en andere aanvallen.

Afzenderverificatie aan- of uitzetten voor een adres of domein

Afzenderverificatie staat standaard aan voor nieuwe items op een adreslijst. We raden u aan afzenderverificatie aan te laten staan voor items op adreslijsten. Ga als volgt te werk om afzenderverificatie te wijzigen voor een afzender:

 1. Bewerk een adreslijst vanuit een Gmail-instelling of op de pagina Adreslijsten beheren.
 2. Plaats in het vak Adreslijst bewerken de muisaanwijzer op de juiste adreslijst en klik op Bewerken.
 3. Scrol naar het adres of zoek het adres dat u wilt updaten.
 4. Zet afzenderverificatie aan of uit en klik op Opslaan.
Hoe afzenderverificatie wordt bepaald

Gmail controleert of aan minstens één van de volgende voorwaarden wordt voldaan om te bepalen of een afzender is geverifieerd:

 • Het bericht slaagt voor de SPF-controle en de Van-afzender komt overeen met de Return-Path-afzender.
 • Het bericht heeft een geldige DKIM-ondertekening en het domein in de handtekening komt overeen met de Van-afzender.

De Van-afzender wordt meestal weergegeven als het afzenderadres in uw e-mailinbox. De Return-Path-afzender is meestal alleen zichtbaar in de berichtkop.

Subdomeinen worden behandeld als overeenkomend met bovenliggende domeinen. beheerder@support.solarmora.com komt bijvoorbeeld overeen met beheerder@solarmora.com.

Berichten moeten door de DMARC-controle komen om te worden geverifieerd. Voor DMARC moeten berichten door de SPF- of DKIM-controle komen.

Zie Spoofing, phishing en spam voorkomen voor meer informatie over SPF, DKIM en DMARC.

Wat als ik afzenderverificatie moet uitzetten?

Afzenderverificatie staat standaard aan voor adressen en domeinen op een adreslijst. We raden u aan deze optie altijd aan te laten staan om uw domein te beschermen tegen spoofing en andere aanvallen.

Als u ongeverifieerde berichten krijgt van vertrouwde afzenders, vraagt u de afzenders de verificatieproblemen met hun e-mails op te lossen.

Als uw domein slechts weinig ongeverifieerde e-mails krijgt, kunt u deze berichten ook beheren met een regel voor content-compliance in deze instellingen:

 • Spamfilter overslaan voor dit bericht
 • Deze instelling alleen toepassen op specifieke adressen of domeinen
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
false
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
73010