Gränser för delad enhet

Det finns gränser för antal objekt, medlemmar och dagliga uppladdningar som du kan ha på delade enheter.

Gränser för medlemmar och objekt

Maximalt antal objekt på en delad enhet

En delad enhet kan innehålla högst 400 000 filer och mappar.

Vi rekommenderar att du håller delade enheter långt under den strikta gränsen. Användarna kan få problem med att ordna och hitta objekt på delade enheter med för många filer.

Maximalt antal dagliga uppladdningar

Enskilda användare kan bara ladda upp 750 GB varje dag mellan Min enhet och alla delade enheter. Användare som når gränsen på 750 GB eller laddar upp en fil som är större än 750 GB kan inte ladda upp fler filer den dagen. Uppladdningar som pågår slutförs. Den maximala enskilda filstorlek som du kan ladda upp eller synkronisera är 5 TB.

Fildelningsgränser

En viss fil på en delad enhet kan delas direkt med högst 100 grupper.

Mappgränser

En mapp på en delad enhet kan ha stöd för upp till 20 nivåer av kapslade mappar.

Vi rekommenderar inte att du skapar många mappar på en delad enhet. Då kan det bli svårt för användarna att ordna och hitta innehåll. Istället kan du ordna innehåll på flera delade enheter.

Obs! När du använder Drive Direktsynk kan du inte flytta en mapp från Min enhet till en delad enhet.

Gränser för medlemskap

Du kan lägga till användare och grupper i Google Grupper på en delad enhet.

Om du lägger till en användare som är medlem i flera grupper som är medlemmar på den delade enheten räknas användaren bara som en medlem.

Medlemskap Gräns per delad enhet
Grupper 100
Kombinerade användare och grupper* 600
Totalt antal individer (användare och gruppmedlemmar) 50 000

*Obs! I gränsen på 600 kan högst 100 medlemmar vara grupper. Du kan till exempel dela en delad enhet med 100 grupper och 100 användare som medlemmar, men du kan inte lägga till en annan grupp som medlem eftersom det skulle överskrida gränsen på 100 för en delad enhet. Du kan dock fortfarande lägga till en enskild användare, vilket ger totalsumman 201. Det är under gränsen på 600 för kombinerade användare och grupper.

Maximalt antal delade enheter som visas på Drive

Högst 1 000 delade enheter visas i navigationslistan i Google Drive. Du kan fortfarande få åtkomst till fler delade enheter via den direkta webbadressen.

Undvik att överskrida gränserna

  • Använd Google Grupper för medlemskap – stora organisationer bör hantera medlemskap med hjälp av Google Grupper istället för att lägga till enskilda användare. Mer information finns i Lägga till nya medlemmar
  • Håll koll på dolda delade enheter – om du döljer en delad enhet, räknas dess filer, mappar och medlemmar fortfarande in i gränserna för delade enheter. Mer information om hur du döljer eller visar en delad enhet finns i Dölja en delad enhet.
  • Töm papperskorgen för delade enheter – objekt som inte raderas permanent från den delade enhetens papperskorg räknas fortfarande in i gränserna för den delade enheten.
  • Använd delade enheter för specifika projekt – se till att delade enheter ordnas för projekt och team istället för generell fillagring.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?