Otrzymywanie raportów o nieaktywnych urządzeniach należących do firmy

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business i G Suite Enterprise oraz na Dysku Google Enterprise. Porównanie wersji

Możesz otrzymywać miesięczny raport o nieużywanych urządzeniach z Androidem należących do firmy, które nie synchronizowały żadnych danych służbowych przez ostatnie 30 dni. Ten raport jest automatycznie wysyłany e-mailem do wszystkich superużytkowników. Jeśli chcesz, możesz też dodać innych adresatów. Adresaci mogą pobrać plik, aby zobaczyć, które urządzenia są nieużywane i kto się ostatnio na nich logował.

Uwaga: raport nie obejmuje urządzeń osobistych w trybie właściciela urządzenia. Zawarte są tylko urządzenia zaimportowane do konsoli administracyjnej według numerów seryjnych.

Co znajduje się w raporcie?

Raport to plik CSV zawierający te informacje o urządzeniach:

 • numer seryjny i tag zasobu;
 • data pierwszej konfiguracji;
 • czas ostatniej synchronizacji;
 • adres e-mail użytkownika, który ostatnio logował się na urządzeniu.

Włączanie i wyłączanie raportu oraz zmiana adresatów

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej stronie kliknij Konfiguracja.
 4. Kliknij Urządzenia należące do firmy.
 5. Obok raportu o braku aktywności zaznacz lub odznacz pole Wysyłaj do superadministratorów comiesięczny raport na temat nieaktywnych urządzeń należących do firmy, aby włączyć lub wyłączyć ten raport.
 6. (Opcjonalnie) Aby raport był wysyłany do kogoś innego, kliknij Dodaj kolejnego adresata i wpisz adres e-mail.
 7. (Opcjonalnie) Aby usunąć adresata z listy, kliknij Usuń obok adresu e-mail, który chcesz usunąć.
 8. Kliknij Zapisz.

Uwaga: jeśli nie jesteś administratorem i nie chcesz otrzymywać raportu, skontaktuj się z administratorem.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?