Välja eller ändra skoltyp

När du öppnar ett G Suite for Education-konto bör du välja en skoltyp. Med hjälp av skoltypen kan vi erbjuda rätt tjänster utifrån dina användarna. Alternativen för skoltyp är följande:

  • Grundskola/gymnasium: Omfattar förskola, låg-, mellan- och högstadium, gymnasium samt skoldistrikt som endast har de här skoltyperna. Välj det här alternativet om majoriteten av eleverna är under 18 år.
  • Högre utbildning: Omfattar yrkesskola, högskola och universitet. Välj det här alternativet om majoriteten av eleverna är över 18 år. 

Obs! Välj skoltypen Grundskola/gymnasium om du har en blandning av skoltyperna, till exempel både ett gymnasium och universitet.

Ändra organisationstyp i G Suite for Education

Om organisationstypen i administratörskonsolen inte stämmer överens med din skoltyp enligt ovan kan du ändra den.

  1. Logga inGoogles administratörskonsol.

    Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

  2. Öppna Företagsprofil följt av Profil på startsidan för administratörskonsolen.
  3. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Organisationstyp och välj rätt typ.
  4. Klicka på Spara längst ned.

Läs sekretessmeddelandet för G Suite for Education om du vill veta mer om hur Google behandlar data för grund- och gymnasieskolor med G Suite for Education-domäner.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?