Wybieranie i zmienianie typu szkoły

Gdy otworzysz konto G Suite dla Szkół i Uczelni, musisz wybrać typ szkoły. Ułatwia to nam udostępnianie odpowiednich usług dopasowanych do Twoich użytkowników. Dostępne opcje typu szkoły:

  • Szkoła podstawowa/średnia: obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe i średnie oraz zespoły szkół obejmujące tylko te typy instytucji edukacyjnych. Wybierz tę opcję, jeśli większość uczniów w Twojej placówce nie ma ukończonych 18 lat.
  • Uczelnia wyższa: obejmuje szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, podyplomowe i licencjackie. Wybierz tę opcję, jeśli większość uczniów w Twojej placówce ma ukończone 18 lat. 

Uwaga: jeśli Twoja organizacja pasuje do obu typów szkoły, na przykład obejmuje liceum i studia licencjackie, wybierz opcję Szkoła podstawowa/średnia.

Zmienianie typu organizacji w G Suite dla Szkół i Uczelni

Jeśli typ organizacji widoczny w konsoli administracyjnej nie odpowiada Twojej instytucji edukacyjnej (typowi szkoły) według powyższego opisu, możesz go zmienić.

  1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

    Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

  2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Profil firmy a potem Profil.
  3. Kliknij listę obok opcji Typ organizacji i wybierz odpowiedni typ.
  4. Na dole kliknij Zapisz.

Aby dowiedzieć się, jak Google traktuje dane powiązane z G Suite dla Szkół i Uczelni w domenach przedszkoli i szkół podstawowych, zapoznaj się z Informacjami na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?