ควบคุมว่าจะให้แอปของบุคคลที่สามและแอปภายในรายการใดเข้าถึงข้อมูล Google Workspace ได้บ้าง

หากต้องการจัดการแอปตามระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดไปที่นี่

คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้แอปของบุคคลที่สามและแอปที่เป็นของโดเมนรายการใดเข้าถึงข้อมูล Google Workspace ที่มีความละเอียดอ่อนได้บ้าง การควบคุมสิทธิ์เข้าถึงของแอปจะควบคุมการเข้าถึงบริการต่างๆ ของ Google Workspace โดยใช้ OAuth 2.0 เพื่อให้แอปเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก แอปยุคใหม่ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นจะใช้ขอบเขตของ OAuth 2.0 ซึ่งเป็นกลไกในการจํากัดการเข้าถึงของแอปพลิเคชันในบัญชีของผู้ใช้ ขอบเขตดังกล่าวจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดจากบริการส่วนใหญ่ของ Google Workspace ได้ เช่น Gmail, Google ไดรฟ์, ปฏิทิน และ Contacts โปรดใช้การควบคุมสิทธิ์เข้าถึงของแอปเพื่อดำเนินการดังนี้ 

 • จำกัดการเข้าถึงบริการส่วนใหญ่ของ Google Workspace หรือปล่อยให้เข้าถึงบริการดังกล่าวได้โดยไม่มีการจำกัด
 • เชื่อถือเฉพาะบางแอปเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการของ Google Workspace ที่มีการจำกัดไว้ได้
 • เชื่อถือแอปทั้งหมดที่เป็นของโดเมน

หากต้องการควบคุมว่าจะให้แอปของบุคคลที่สามและแอปภายในรายการใดเข้าถึงข้อมูล Google Workspace ได้ รวมทั้งค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับแอปของบุคคลที่สามที่ใช้งานอยู่แล้ว โปรดทำตามวิธีการด้านล่างนี้ คุณอาจปรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จะแจ้งให้กับผู้ใช้ซึ่งพยายามติดตั้งแอปที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยก็ได้

หมายเหตุ:

 • ระบบจะเชื่อถือแอปที่ Google เป็นเจ้าของอย่าง Chrome โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่สามารถกําหนดค่าเป็นแอปที่เชื่อถือได้โดยใช้กระบวนการ "เพิ่มแอปใหม่" ตามที่อธิบายไว้ในจัดการการเข้าถึงแอปด้านล่าง
 • สําหรับ Google Workspace for Education ข้อจํากัดเพิ่มเติมจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าถึงแอปของบุคคลที่สามบางแอป

ใช้การควบคุมสิทธิ์เข้าถึงของแอป

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ตรวจสอบแอปของบุคคลที่สามในระบบของคุณ

โปรดตรวจสอบรายการแอปที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล Google Workspace ก่อนใช้การควบคุม

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับแอปของบุคคลที่สามมักจะปรากฏในผลลัพธ์ภายใน 24-48 ชั่วโมง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ความปลอดภัยจากนั้นการควบคุม API

  ใต้การควบคุมการเข้าถึงแอป ส่วนภาพรวมจะแสดงจํานวนแอปที่กําหนดค่าแล้วและมีสิทธิ์เข้าถึงในปัจจุบัน

  • แอปที่กําหนดค่าแล้วคือแอปที่คุณใช้นโยบายการเข้าถึง (เชื่อถือได้หรือถูกบล็อก) อยู่แล้ว หากคุณไม่ได้กดเชื่อถือหรือบล็อกแอปใดๆ ไว้ แอปที่กําหนดค่าไว้ตั้งแต่แรกจะมีจำนวนเป็น 0
  • แอปที่มีสิทธิ์เข้าถึงคือแอปของบุคคลที่สามทั้งหมดที่ผู้ใช้ในโดเมนของคุณใช้อยู่ โดยแอปเหล่านี้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Google
 3. คลิกจัดการการเข้าถึงแอปของบุคคลที่สาม

  ตามค่าเริ่มต้น แอปที่กําหนดค่าไว้จะปรากฏ หากต้องการดูแอปที่มีสิทธิ์เข้าถึง ให้คลิกดูรายการในการ์ดแอปที่มีสิทธิ์เข้าถึงที่ด้านบน

 4. สําหรับแอปที่กําหนดค่าไว้ รายละเอียดต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา
  • ชื่อแอป
  • ประเภท
  • รหัส
  • สถานะที่ยืนยันแล้ว - แอปที่ยืนยันแล้วซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย Google ว่าสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด โปรดทราบว่าแอปซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีหลายแอปอาจไม่ได้รับการยืนยันผ่านวิธีนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อแอปของบุคคลที่สามที่ยืนยันแล้วคืออะไร
  • สิทธิ์เข้าถึง - ระบุว่าเชื่อถือได้หรือถูกบล็อก

  สําหรับแอปที่มีสิทธิ์เข้าถึงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้

  • ผู้ใช้ - จำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึงแอป
  • บริการที่ขอ - API สำหรับบริการของ Google (ขอบเขตของ OAuth2) ที่แต่ละแอปใช้อยู่ (เช่น Gmail, ปฏิทิน หรือไดรฟ์) บริการที่ไม่ได้แสดงในแท็บ "บริการของ Google" จะแสดงเป็นอื่นๆ
 5. คลิกที่แถวของแอปในตารางเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดของแอปนั้นๆ จากหน้านี้คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้
  • ดูหรือเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงบริการของ Google สำหรับแอปของคุณ - ตรวจสอบว่าแอปมีสถานะเป็นเชื่อถือได้ จำกัด หรือบล็อก หากคุณมีการเปลี่ยนค่าสิทธิ์เข้าถึง ให้คลิกบันทึก
  • ดูข้อมูลเกี่ยวกับแอป - ข้อมูลนี้ประกอบด้วยรหัสไคลเอ็นต์ OAuth2 แบบเต็มของแอป จำนวนผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลการสนับสนุน
  • ดู API บริการของ Google (ขอบเขต OAuth) ที่แอปขอ - คุณจะดูรายการขอบเขต OAuth ที่แต่ละแอปขอได้จากส่วน "บริการที่ขอ" ในหน้ารายละเอียดแอป หากต้องการดูขอบเขต OAuth แต่ละรายการ ให้ขยายแถวของตารางหรือคลิกขยายทั้งหมด 
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลแอปที่แสดงในตารางเป็นไฟล์ CSV ให้คลิกส่งออกรายการที่ด้านบนของรายการแอปที่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือที่กําหนดค่าแล้ว
  •  ระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดในตาราง (รวมถึงข้อมูลในคอลัมน์ที่ไม่แสดงเนื่องจากการตั้งค่า "จัดการคอลัมน์" "" ที่มีอยู่)
  • สําหรับแอปที่กําหนดค่าแล้ว ไฟล์ CSV จะมีคอลัมน์เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดงอยู่ในตาราง ได้แก่ จํานวนผู้ใช้ บริการที่ส่งคำขอ และขอบเขต API ที่เชื่อมโยงกับแต่ละบริการ (โปรดทราบว่าหากไม่มีการเข้าถึงแอปที่กําหนดค่าแล้ว จํานวนผู้ใช้ของแอปจะแสดงเป็น 0 และอีก 2 คอลัมน์จะว่างเปล่า)

การตรวจสอบแอปเป็นโปรแกรมของ Google ที่ช่วยให้แอปของบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้ โดยผู้ใช้อาจถูกบล็อกไม่ให้เปิดใช้งานแอปที่ไม่ได้รับการยืนยันซึ่งคุณไม่ไว้ใจได้ (โปรดดูรายละเอียดการเชื่อถือแอปด้านล่าง) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบแอปที่หัวข้อให้สิทธิ์แอปของบุคคลที่สามที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

จัดการสิทธิ์เข้าถึงบริการของ Google: จำกัดหรือไม่จำกัด

คุณเลือกที่จะจำกัดสิทธิ์เข้าถึงบริการส่วนใหญ่ของ Google Workspace รวมถึงบริการของ Google Cloud เช่น แมชชีนเลิร์นนิง หรือจะปล่อยให้ไม่มีการจำกัดก็ได้ สำหรับ Gmail และ Google ไดรฟ์ คุณจะจำกัดสิทธิ์เข้าถึงขอบเขตที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น การส่ง Gmail หรือการลบไฟล์ในไดรฟ์) โดยเฉพาะได้ แม้ว่าผู้ใช้จะได้รับข้อความแจ้งเพื่อให้ความยินยอมแก่แอป แต่หากแอปใช้ขอบเขตที่มีการจำกัด และคุณไม่ได้กำหนดโดยเฉพาะว่าแอปดังกล่าวเชื่อถือได้ ผู้ใช้จะเพิ่มแอปนั้นไม่ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ความปลอดภัยจากนั้นการควบคุม API

  ใต้การควบคุมสิทธิ์เข้าถึงของแอป ส่วนภาพรวมจะแสดงจํานวนบริการที่ถูกจํากัดและไม่จํากัดในปัจจุบัน

 3. คลิกจัดการบริการของ Google
 4. เลือกช่องของบริการที่ต้องการจัดการได้จากรายชื่อบริการ

  หากจำเป็น ให้คลิกเพิ่มตัวกรองเพื่อจำกัดรายการให้น้อยลงโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
  บริการของ Google - เลือกจากรายชื่อบริการ เช่น ไดรฟ์หรือ Gmail แล้วคลิกใช้
  สิทธิ์เข้าถึงบริการของ Google - เลือกไม่จำกัดหรือจำกัด แล้วคลิกใช้
  แอปที่อนุญาต - ระบุช่วงจำนวนแอปที่อนุญาต แล้วคลิกใช้
  ผู้ใช้ - ระบุช่วงจำนวนผู้ใช้ แล้วคลิกใช้

  บริการของ Google ที่คุณควบคุมได้มีดังนี้
  • Google Workspace:
   • ผู้ดูแลระบบ Google Workspace
   • Gmail
   • ไดรฟ์
   • ปฏิทิน
   • Chat
   • Contacts
   • ห้องนิรภัย
   • Classroom
   • Keep
   • Tasks
   • Groups
   • Cloud Search
   • รันไทม์ของ Apps Script
    ควบคุมการเข้าถึงโปรเจ็กต์ที่ต้องใช้ขอบเขตที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับโปรเจ็กต์ Apps Script เท่านั้น เช่น UrlFetch และ Container UI ซึ่งรวมถึงส่วนเสริมและสคริปต์จากทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วย การควบคุมรันไทม์ของ Apps Script จะทำงานควบคู่กับการควบคุม Apps Script API แต่การควบคุมรันไทม์จะไม่ส่งผลเหนือกว่าการควบคุม Apps Script API สำหรับแอปที่เป็น Apps Script
   • Apps Script API
    ควบคุมการเข้าถึงโปรเจ็กต์ (เช่น Apps Script, Google Cloud, AWS ฯลฯ) ที่ต้องใช้ขอบเขตสำหรับ Apps Script API (เช่น จัดการโครงการและจัดการการทำให้ใช้งานได้)

  • Google Cloud:
   • Cloud (ประกอบด้วยบริการทั้งหมดของ Google Cloud ยกเว้นแมชชีนเลิร์นนิงและการเรียกเก็บเงินใน Cloud)
   • แมชชีนเลิร์นนิง (ประกอบด้วย Cloud Video Intelligence, Cloud Speech API, Cloud Natural Language API, Cloud Translation API และ Cloud Vision API)
   • การเรียกเก็บเงินใน Cloud
 5. หลังจากเลือกบริการจากรายชื่อแล้ว ให้คลิกเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึง

  หากเลือกบริการเดียว ให้ชี้ไปที่แถวที่ต้องการในตาราง คลิกเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงด้านขวาสุด
  หากเลือกหลายบริการ ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายในตาราง คลิกเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงด้านบนสุดของตาราง
   
 6. หากต้องการเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึง ให้เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้

  ไม่จำกัด: แอปที่ผู้ใช้อนุมัติทุกแอปมีสิทธิ์เข้าถึงบริการได้
  จำกัด: มีเพียงแอปที่เชื่อถือเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงบริการได้
   
 7. คลิกเปลี่ยน
  หน้าบริการของ Google คอลัมน์สิทธิ์เข้าถึงจะแสดงสถานะของการเข้าถึงของบริการต่างๆ ได้แก่ ไม่จำกัดหรือจำกัด
 8. (ไม่บังคับ) วิธีตรวจสอบว่าแอปใดมีสิทธิ์เข้าถึงบริการได้
  1. คลิกแอปเหนือตาราง
  2. คลิกเพิ่มตัวกรองจากนั้นบริการที่ขอ
  3. เลือกบริการที่คุณจะตรวจสอบ แล้วคลิกใช้
   แอปที่มีสิทธิ์เข้าถึงขอบเขตของ OAuth และสถานะที่แสดงว่าเชื่อถือได้จะปรากฏขึ้น

หลังจากที่เปลี่ยนขอบเขตเป็น "จำกัด" แล้ว แอปที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่คุณไม่เชื่อถือจะหยุดทำงานและโทเค็นจะถูกเพิกถอน เมื่อผู้ใช้พยายามติดตั้งแอปที่มีขอบเขตจำกัด ผู้ใช้จะได้รับแจ้งว่าแอปนั้นถูกบล็อกอยู่

หมายเหตุ: การจํากัดการเข้าถึงบริการไดรฟ์จะจํากัดการเข้าถึง Google Forms API ด้วย

ขอบเขต OAuth ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับ Gmail และไดรฟ์

Gmail และไดรฟ์ยังจำกัดสิทธิ์เข้าถึงรายการขอบเขต OAuth ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าได้ด้วย

ขอบเขต OAuth ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับ Gmail มีดังนี้

 • https://mail.google.com/
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.insert
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.send
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

  โปรดดูรายละเอียดขอบเขตของ Gmail ที่หัวข้อเลือกขอบเขตการตรวจสอบสิทธิ์

ขอบเขต OAuth ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับไดรฟ์มีดังนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.scripts
 • https://www.googleapis.com/auth/documents
  โปรดดูรายละเอียดขอบเขตของไดรฟ์ที่หัวข้อเกี่ยวกับการให้สิทธิ์
จัดการสิทธิ์เข้าถึงแอป: เชื่อถือได้ จำกัด หรือบล็อก

คุณอาจเลือกจัดการสิทธิ์ของแอปที่ต้องการได้จากหน้าการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงของแอป โดยบล็อกแอปดังกล่าว กำหนดสถานะให้เป็นเชื่อถือได้ หรือให้เข้าถึงเฉพาะบริการของ Google ที่ไม่จำกัดก็ได้ 

สําคัญ: การเชื่อถือแอปจะลบล้างข้อจํากัดของบริการ แอปที่เชื่อถือได้จะมีสิทธิ์เข้าถึงบริการ Google Workspace ทั้งหมด (ขอบเขต OAuth) รวมถึงบริการที่ถูกจํากัด แอปที่คุณไม่เชื่อถือจะเข้าถึงได้เฉพาะบริการที่ไม่มีการจํากัดเท่านั้น

การกำหนดให้แอปเชื่อถือได้ยังช่วยให้ผู้ใช้ติดตั้งแอปที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากทีมตรวจสอบการละเมิดของเราได้ คุณยังสามารถเลือกที่จะเชื่อถือแอปของโดเมนทั้งหมดหรือบล็อกแอปเพื่อไม่ให้แอปเหล่านั้นมีสิทธิ์เข้าถึงบริการ Google Workspace ได้อีกด้วย

เคล็ดลับ: ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้มอบความยินยอมในการเพิ่มเว็บแอป แต่คุณจะข้ามหน้าจอให้ความยินยอมใน Google Workspace Marketplace สำหรับแอปที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นได้ด้วยการติดตั้งในโดเมน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ความปลอดภัยจากนั้นการควบคุม API
 3. คลิกจัดการสิทธิ์ของแอปบุคคลที่สามในส่วนการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงของแอป
 4. คลิกดูรายการในการ์ดแอปที่มีสิทธิ์เข้าถึงที่ด้านขวาบน
 5. (ไม่บังคับ) หากจำเป็น ให้คลิกเพิ่มตัวกรองเพื่อจำกัดขนาดของรายการโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
  • ชื่อแอป - พิมพ์ชื่อแอปในช่องประกอบด้วย แล้วคลิกใช้
  • ประเภท - เลือกเว็บแอปพลิเคชัน, iOS หรือ Android แล้วคลิกใช้
  • รหัส - พิมพ์สตริงในช่องค่าที่ตรงกัน แล้วคลิกใช้
  • สถานะที่ยืนยันแล้ว - แอปที่ยืนยันแล้วซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย Google ว่าสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด โปรดทราบว่าแอปซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีหลายแอปอาจไม่ได้รับการยืนยันผ่านวิธีนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อแอปของบุคคลที่สามที่ยืนยันแล้วคืออะไร
  • ผู้ใช้ - ระบุช่วงจำนวนผู้ใช้ แล้วคลิกใช้
  • บริการที่ส่งคำขอ - เลือกบริการ เช่น Gmail หรือไดรฟ์ แล้วคลิกใช้
 6. หากต้องการเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงของแอปใดแอปหนึ่ง ให้วางเมาส์เหนือแอปนั้นในรายการ แล้วคลิกเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงที่ด้านขวา สําหรับแอปหลายรายการ ให้เลือกช่องของแอปเหล่านั้นแล้วคลิกเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงที่ด้านบนของรายการ
 7. หากต้องการเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึง ให้เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • เชื่อถือได้: เข้าถึงบริการทั้งหมดของ Google ได้ (รวมถึงบริการที่ถูกจํากัด)
  • จำกัด: เข้าถึงได้เฉพาะบริการที่ไม่จำกัดของ Google
  • บล็อก: เข้าถึงบริการต่างๆ ของ Google ไม่ได้
  หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มแอปสำหรับอุปกรณ์ในรายการที่อนุญาตพิเศษ แต่บล็อกแอปดังกล่าวโดยใช้การควบคุม API แอปนั้นจะถูกบล็อก (การบล็อกแอปในหน้าการควบคุม API จะลบล้างการอนุญาตพิเศษ)
   
 8. คลิกเปลี่ยน
  • คอลัมน์สิทธิ์เข้าถึงในรายการแอปที่มีสิทธิ์เข้าถึงจะแสดงสถานะการเข้าถึงของแอปต่างๆ ได้แก่ เชื่อถือได้ จํากัด หรือถูกบล็อก
  • หากคุณเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงของแอปจากจํากัดเป็นเชื่อถือได้หรือถูกบล็อก ระบบจะเพิ่มแอปลงในรายการแอปที่กําหนดค่าแล้ว
  • หากคุณเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงของแอปจากเชื่อถือได้หรือถูกบล็อกเป็นจํากัด ระบบจะนำแอปออกจากรายการแอปที่กําหนดค่าแล้ว 

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงของแอปที่เชื่อถือได้หรือแอปที่บล็อกไว้ให้เป็นจำกัด และแอปนั้นไม่มีผู้ใดใช้งานอยู่ แอปดังกล่าวจะหายไปจากรายการจนกว่าคุณจะเพิ่มอีกครั้งหรือมีผู้ใช้เปิดใช้งาน

หากต้องการเพิ่มแอปใหม่ลงในรายการ ให้ทําดังนี้

 1. คลิกจัดการสิทธิ์ของแอปบุคคลที่สามในส่วนการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงของแอป
 2. คลิกเพิ่มแอปที่ด้านบนของรายการแอปที่กําหนดค่าไว้
 3. เลือกชื่อแอป OAuth หรือรหัสไคลเอ็นต์, Android หรือ iOS
 4. ป้อนชื่อหรือรหัสไคลเอ็นต์ของแอป แล้วคลิกค้นหา
 5. คลิกเลือกสำหรับแอปที่ต้องการจัดการในรายการผลการค้นหา

  หมายเหตุ: หากคุณกำหนดค่าตามชื่อแอป OAuth หรือรหัสไคลเอ็นต์ ให้เลือกช่องของรหัสไคลเอ็นต์ที่ต้องการกำหนดค่า แล้วคลิกเลือก

 6. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • เชื่อถือได้: เข้าถึงบริการทั้งหมดของ Google ได้
  • บล็อก: เข้าถึงบริการต่างๆ ของ Google ไม่ได้
 7. คลิกกำหนดค่า

  คอลัมน์สิทธิ์เข้าถึงในหน้าแอปจะแสดงสถานะการเข้าถึงของแอปต่างๆ ได้แก่ เชื่อถือได้หรือบล็อก

บล็อกสิทธิ์เข้าถึงของ API บุคคลที่สามทั้งหมด

คุณสามารถบล็อกการเข้าถึงของ API บุคคลที่สามได้ทั้งหมดจากหน้าการควบคุม API เมื่อใช้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพนี้ คำขอจากแอปและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ การตั้งค่านี้จะบล็อกขอบเขต OAuth ทั้งหมด รวมถึงขอบเขตการลงชื่อเข้าใช้ หมายความว่าผู้ใช้จะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้แอปและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามด้วย Google ได้อีกต่อไป

ข้อสำคัญ: ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงแอปที่เชื่อถือได้อย่างชัดเจนและแอปที่เป็นของโดเมนที่เชื่อถือได้แม้ว่าคุณจะเปิดใช้งานการตั้งค่าบล็อกการเข้าถึงของ API บุคคลที่สามทั้งหมด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่เชื่อถือได้ที่หัวข้อจัดการการเข้าถึงแอป: เชื่อถือได้ จำกัด หรือบล็อก และอนุญาตให้แอปภายในเข้าถึง Google Workspace API ที่มีการจำกัด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ความปลอดภัยจากนั้นการควบคุม API
 3. เลือกช่องบล็อกการเข้าถึงของ API บุคคลที่สามทั้งหมดในส่วนการควบคุมการเข้าถึงแอป แล้วคลิกบันทึก
อนุญาตให้แอปภายในเข้าถึง Google Workspace API ที่มีการจำกัด

หากมีแอปที่สร้างไว้เพื่อใช้ภายในองค์กร คุณอาจกำหนดให้เชื่อถือแอปดังกล่าวทั้งหมดเพื่อให้มีสิทธิ์เข้าถึงบริการ Google Workspace ที่มีการจำกัดได้ ไม่เช่นนั้น คุณจะต้องกำหนดให้เชื่อถือแอปทีละรายการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ความปลอดภัยจากนั้นการควบคุม API
 3. เลือกช่องเชื่อถือแอปภายในที่เป็นของโดเมนในส่วนการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงของแอป แล้วคลิกบันทึก

แอปที่เป็นของโดเมนมีดังนี้

 • โปรเจ็กต์ Google Apps Script ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นภายในองค์กร
 • แอปที่เชื่อมโยงกับองค์กรใน Google Cloud Console

หมายเหตุ: หากคุณเชื่อถือแอปภายในซึ่งเป็นแอปของโดเมน แต่คุณก็จัดการการเข้าถึงแอปของบุคคลที่สามให้บล็อกหนึ่งในแอปข้างต้น แอปดังกล่าวก็จะถูกบล็อก (ดูหัวข้อจัดการการเข้าถึงแอป: เชื่อถือได้ จำกัด หรือบล็อก)

ปรับข้อความปฏิเสธสำหรับแอป

เมื่อผู้ใช้พยายามติดตั้งเว็บแอปของบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะเห็นหน้าจอแสดงการยินยอมหรือการปฏิเสธ โดยขึ้นอยู่กับบริการและแอปนั้นๆ ซึ่งคุณสามารถปรับหน้าจอแสดงการปฏิเสธนี้ได้ โดยอาจเพิ่มข้อมูลในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ เป็นต้น  

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ความปลอดภัยจากนั้นการควบคุม API
 3. ไปที่ส่วนการตั้งค่าในการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงของแอป
 4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่องใต้ข้อความแสดงข้อความนี้เมื่อผู้ใช้พยายามใช้แอปที่เข้าถึงบริการของ Google ที่มีการจำกัดไว้ไม่ได้
 5. คลิกบันทึก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
เริ่มต้นการทดลองใช้งานฟรี 14 วันได้เลย

อีเมลระดับมืออาชีพ พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ การแชร์ปฏิทิน การประชุมวิดีโอ และอื่นๆ เริ่มต้นการทดลองใช้งาน G Suite ฟรีวันนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73010
false
false