Konfigurera Gmail-loggar i BigQuery

Den här funktionen är endast tillgänglig med G Suite Enterprise och G Suite Enterprise for Education. Det är enbart användare med en av dessa licenser som kan använda den här funktionen. Du kan tilldela licenser till enskilda användare, alla i en organisationsenhet eller alla på G Suite-kontot. Läs mer om hur licenser fungerar.

I Gmail-loggar lagras poster från varje steg i ett meddelande i leveransprocessen för Gmail. Du analyserar e-postflödet via Gmail genom att tilldela Gmail-loggarna till ett dataset i ett BigQuery-projekt. När Gmail-loggarna har tilldelats kan du granska rapporterna.   

Obs! E-postloggar som skapats innan du konfigurerade e-postloggar i BigQuery kan inte exporteras till BigQuery.

Tilldela Gmail-loggar till ett dataset i BigQuery

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar på administratörskonsolens startsida följt avG Suiteföljt avInställningar för Gmailföljt avKonfigurationföljt av 

  E-postloggar i BigQuery.

 3. Klicka på Konfigurera.
 4. Ge en beskrivning i fönstret Lägg till inställning.
 5. Välj det BigQuery-projekt som du vill använda för Gmail-loggar. Välj ett projekt med skrivåtkomst.
 6. Ange ett datasetnamn där Gmail-loggarna lagras.
 7. Klicka på Lägg till inställning om du vill återgå till inställningssidan. Klicka sedan på Spara.

  Obs! Om ett fel uppstår kan du testa att klicka på Lägg till inställning igen. Du kan behöva öppna BigQuery-konsolen och ta bort det dataset som skapades tidigare.

 8. När du har sparat inställningarna återgår du till BigQuery-projektet.Ett dataset med denna information finns nu i projektet:
  • Standardrollerna: projektägare, projektredigerare och läsbehöriga
  • Fyra tjänstkonton som är kopplade till datasetredigerare: 
   gmail-for-work-logs-writer1@system.gserviceaccount.com:  skriver loggarna.
   gmail-for-work-logs-writer1@system.gserviceaccount.com: skriver loggarna.
   gmail-for-work-logs-recoverer@system.gserviceaccount.com: återställer automatiskt malltabellen om den av misstag tas bort.
   gmail-for-work-logs-schema-updater@system.gserviceaccount.com: uppdaterar schemat i framtiden.

   Obs! Ta inte bort dessa tjänstkontot eller ändra deras roller. Detta är obligatoriska konton.
 9. Verifiera att tjänstkontona har lagts till genom att hålla muspekaren över det nya datasetet och klicka på Ned bredvid namnet på det.
 10. Klicka på Dela dataset. Dagliga e-postloggar exporteras nu till BigQuery. Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringarna träder i kraft.

Tabellen daily_

När du har aktiverat e-postloggar i BigQuery läggs en ny tabell med namnet daily_ till i datasetet. Tabellen är en mall som ger schemat för de dagliga tabellerna. När tabellen daily_ har skapats skapas dagliga tabeller automatiskt i datasetet.Loggarna kan sedan användas.

Det här måste du veta om tabellen daily_

 • den lämnas tom och löper aldrig ut
 • ta inte bort denna tabell, ändra den inte, byt inte namn på den och lägg inte till data i den
 • det är en tabell med datumuppdelning. Faktisk data skrivs till en tabell med namnet daglig_ÅÅÅÅMMDD, baserat på GMT-tiden då en händelse inträffar.

Gmail-loggsökningar

Exempelsökningar

Testa några exempel på sökfrågor för Gmail-loggar i BigQuery. Exemplen är vanliga användningsområden för Gmail-loggar.

Anpassade sökfrågor

Skapa egna, anpassade frågor med schemat för Gmail-loggar i BigQuery.

SQL-dialekter för sökfrågor

BigQuery har stöd för två SQL-dialekter för sökfrågor

Data kan trunkeras för vissa fält

Det är viktigt att notera att BigQuery har en maxgräns för radstorleken på 1 MB. Därför trunkeras vissa fält så att loggen blir kortare än 1 MB -1 kB så att den kan infogas i BigQuery. 1 kB lämnas avsiktligt som en buffert.

Följande fält kan trunkeras om loggen är för lång eller om antalet utlösade regler (utlösta_rule_info) i loggen är för stort:

message_info.subject
message_info.source.from_header_displayname
message_info.triggered_rule_info.string_match.match_expression
message_info.triggered_rule_info.string_match.matched_string

Mer information finns i Schema för Gmail-loggar i BigQuery.

Relaterad information

Streaminginlägg

Giltighetstid för sandlåda

Giltighetstiden för dessa objekt i BigQuery-sandlådan är 60 dagar:

 • Tabeller
 • Partitioner
 • Partitioner i partitionsindelade tabeller
 • Visningar

Du kan ändra standardgiltighetstiden för tabeller.

Om en tabell löper ut eller tas bort kan den återställas inom två dagar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?