Slå på eller av e-postdelegering

Användarna vill kanske ge en annan person åtkomst till sina e-postkonton. Med e-postdelegering kan en annan person läsa, skicka och ta bort meddelanden åt en användare. Till exempel kan en chef delegera e-poståtkomst till en annan person i sin organisation, som en administrativ assistent.

Som administratör kan du välja om du vill göra detta alternativ tillgängligt för användarna eller inte. Om användarna finns i olika organisationer måste du aktivera delegering för varje organisation. När funktionen har aktiverats måste alla användare som vill ge ett ombud tillgång till sin e-post konfigurera e-postdelegering på sitt Gmail-konto.

Aktivera e-postdelegering

  1. Logga inGoogles administratörskonsol.

    Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

  2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Gmail följt av Användarinställningar på startsidan för administratörskonsolen.
  3. Bredvid E-postdelegering väljer du Låt användarna delegera åtkomsten till sin postlåda till andra användare på domänen.

  4. (Valfritt) Markera alla organisationer med användare som du vill aktivera e-postdelegering för och markera rutan E-postdelegering.

  5. Klicka på Spara.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?