Aktivera eller inaktivera delegering i Gmail

Användarna vill kanske ge en annan person åtkomst till sitt Gmail-konto. Med e-postdelegering kan en annan person läsa, skicka och ta bort meddelanden åt en användare. Till exempel kan en chef delegera Gmail-åtkomst till en annan person i sin organisation, som en administrativ assistent.

Som administratör kan du välja om du vill göra detta alternativ tillgängligt för användarna eller inte. Om användarna finns i olika organisationer måste du aktivera delegering för varje organisation. När funktionen har aktiverats måste alla användare som vill ge ett ombud tillgång till sin Gmail konfigurera e-postdelegering på sitt Gmail-konto.

Aktivera Gmail-delegering

Innan du börjar: Om du vill tillämpa inställningen på vissa användare placerar du deras konton i en organisationsenhet.
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Gmail följt av Användarinställningar på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.

 4. Bredvid E-postdelegering pekar du på inställningen och klickar på Redigera "" .

 5. Markera rutan Låt användarna delegera åtkomsten till sin postlåda till andra användare på domänen.

 6. (Valfritt) Låt användarna ange vilken avsändarinformation som ska ingå i delegerade meddelanden som skickas från deras konto genom att markera kryssrutan Tillåt användarna att anpassa den här inställningen.

 7. Ange vilken avsändarinformation som ingår i e-postrubriken för meddelanden som skickats av ombud: 
  • Visa kontoägaren och delegaten som skickade e-postmeddelandet – rubriken innehåller e-postadresserna till Gmail-kontoägaren och ombudet.
  • Visa endast kontots ägare – rubriken innehåller enbart e-postadressen till Gmail-kontoägaren. Ombudets e-postadress ingår inte.
 8. Klicka på Spara. Om du har konfigurerat en underordnad organisationsenhet kan du eventuellt ärva eller åsidosätta inställningarna för en överordnad organisationsenhet.

 9. (Valfritt) Om du vill aktivera Gmail-delegering för andra organisationsenheter upprepar du steg 3–8.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt