Berichten verzenden naar gebruikers

Als beheerder van de Google Workspace- of Cloud Identity-service van uw organisatie kunt u e-mailberichten verzenden naar een of meer gebruikers wanneer u iets wilt communiceren met de mensen in uw organisatie.

Een e-mail sturen

  1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

    Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

  2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Gebruikers.
  3. Vink in de lijst Gebruikers het vakje aan voor elke gebruiker aan wie u een bericht wilt verzenden.

    Tip: Als alle gebruikers bij dezelfde organisatie-eenheid horen, selecteert u links de organisatie-eenheid om de gebruikers eenvoudiger te vinden. (U moet wellicht linksboven op "" klikken om de hele organisatiestructuur te zien.) Als de gebruikers bij verschillende organisatie-eenheden horen, selecteert u links Gebruikers uit alle organisatie-eenheden.

  4. Klik bovenaan de pagina op Geselecteerde gebruikers e-mailen en verzend het bericht.  

Opmerking: U kunt ook een e-mail verzenden vanaf de accountpagina van een gebruiker. Klik in de lijst Gebruikers op de naam van de gebruiker. Klik vervolgens links op Meer "" E-mail.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen