Wyświetlanie informacji o urządzeniu mobilnym

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Frontline Starter i Frontline Standard; Business Starter, Business Standard i Business Plus; Enterprise Standard i Enterprise Plus; Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus iEndpoint Education Upgrade; Essentials, Enterprise Essentials i Enterprise Essentials Plus; G Suite Basic i G Suite Business; Cloud Identity Free oraz Cloud Identity Premium. Porównanie wersji

Jako administrator możesz wyświetlać szczegółowe informacje o urządzeniach mobilnych uzyskujących dostęp do danych Twojej organizacji za pomocą zarządzanych kont użytkowników. Możesz zobaczyć informacje o urządzeniu (takie jak typ urządzenia czy system operacyjny), zabezpieczenia urządzenia, informacje o użytkowniku oraz zainstalowane aplikacje.

Znajdowanie urządzenia

  1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

    Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

  2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Urządzenia a potem Urządzenia mobilne i punkty końcowe a potem Urządzenia.
  3. Kliknij wiersz urządzenia, którego szczegóły chcesz wyświetlić. 
    Wskazówka: jeśli w Twojej organizacji jest wiele urządzeń mobilnych, użyj paska wyszukiwania lub kliknij Dodaj filtr, aby zawęzić wyszukiwanie. Więcej informacji znajdziesz w artykule Znajdowanie konkretnych urządzeń na liście

Informacje na temat urządzeń

Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystko i przejdź na górę strony

Ważne: zobaczysz tylko te właściwości, które są obsługiwane przez urządzenie. Aby dowiedzieć się więcej o należących do firmy urządzeniach z iOS, wyświetl spis urządzeń należących do firmy.

Zabezpieczenia urządzenia
Właściwość Opis Typ zarządzania Obsługiwane platformy
Poziom zarządzania

Poziom zarządzania urządzeniem mobilnym – podstawowy lub zaawansowany.

Podstawowe i zaawansowane Android
iOS
Stan hasła Czy urządzenie jest zabezpieczone hasłem. Wartość to Włączone, jeśli hasło jest ustawione. Podstawowe i zaawansowane Android 6.0 Marshmallow i nowsze
Stan luk w zabezpieczeniach

Czy urządzenie jest zrootowane lub po jailbreaku – są to procesy usuwające ograniczenia.

Możliwe wartości: 
Wykryto luki w zabezpieczeniach (urządzenie jest zrootowane lub po jailbreaku), Nie wykryto luk w zabezpieczeniach, Nierozstrzygnięty.

Zaawansowane Urządzenia z Android
Urządzenia z Apple iOS
 
Stan szyfrowania

Czy urządzenie jest zaszyfrowane.

Podstawowe i zaawansowane Android 3.0 Honeycomb i nowsze
Stan aparatu Czy aparat urządzenia jest włączony czy wyłączony. Zaawansowane Android
iOS
Pierwsza synchronizacja

Data i godzina pierwszej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu.


 

Podstawowe i zaawansowane Android
iOS
Ostatnia synchronizacja Data i godzina ostatniej synchronizacji firmowych danych na urządzeniu.
 
Podstawowe i zaawansowane Android
iOS
Uprawnienia

Poziom kontroli nad zarządzanym urządzeniem sprawowanej przez organizację. 

Możliwe wartości: 

Właściciel urządzenia – urządzenie należy do firmy. Może należeć do Twojej organizacji lub być urządzeniem osobistym użytkownika, które zostało skonfigurowane tylko do pracy. Twoja organizacja ma nad nim pełną kontrolę. 

Właściciel profilu – na urządzeniu jest zainstalowany zarządzany profil służbowy, który jest niezależny od przestrzeni osobistej użytkownika. Tylko Twoja organizacja ma kontrolę nad profilem służbowym.

Administrator urządzenia – użytkownik ma zarządzane konto w osobistej przestrzeni na swoim urządzeniu.

Podstawowe i zaawansowane Android
Klient użytkownika

Wersja klienta zarządzania na tym urządzeniu.

Przykłady: Google Apps Device Policy 14.20.00, Android Device Policy 12.47.11.v29.

Zaawansowane Android
Zarządzane konto ma profil właściciela

Dotyczy urządzeń z wieloma kontami użytkowników (na przykład tabletów). Wskazuje, czy zarządzane konto użytkownika znajduje się w głównym profilu użytkownika urządzenia. 

Możliwe wartości: 

Tak – konto zarządzane znajduje się w głównym profilu użytkownika urządzenia. Poziom uprawnień to Właściciel urządzenia lub Administrator urządzenia.

Nie – zarządzane konto nie znajduje się w głównym profilu użytkownika urządzenia albo znajduje się w tym profilu, ale poziom uprawnień to Właściciel profilu.

Zaawansowane Android
Stan ADB

Stan debugowania portu USB urządzenia.

Możliwe wartości: Włączone lub Wyłączone.

Zaawansowane Android
Nieznane źródła

Określa, czy na urządzeniu można instalować aplikacje z nieznanych źródeł (spoza Sklepu Play). Jako administrator możesz wymusić włączenie lub wyłączenie ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w temacie Nieznane źródła

Możliwe wartości: Włączone lub Wyłączone.

Zaawansowane Android
Opcje programisty

Określa, czy użytkownik może korzystać z opcji programisty na swoim urządzeniu. Jako administrator możesz wymusić włączenie lub wyłączenie ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w temacie Opcje programisty

Możliwe wartości: Włączone lub Wyłączone.

Zaawansowane Android
Uruchamianie w trybie zweryfikowanym

Wskazuje, czy stan weryfikacji podczas uruchamiania w Androidzie jest oznaczony kolorem zielonym. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat weryfikacji podczas uruchamiania.

Możliwe wartości: Zaliczono lub Niepowodzenie.

Podstawowe i zaawansowane Android
Zgodność z profilem CTS

Wskazuje, czy urządzenie przeszło kontrolę zgodności Compatibility Test Suite (CTS). Więcej informacji znajdziesz w artykule Compatibility Test Suite.

Możliwe wartości: Tak lub Nie.

Podstawowe i zaawansowane Android
Potencjalnie szkodliwe aplikacje

Określa, czy na urządzeniu znaleziono potencjalnie szkodliwe aplikacje. Takie aplikacje są często określane jako złośliwe oprogramowanie. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Potencjalnie szkodliwe aplikacje.

Możliwe wartości: Na urządzeniu zainstalowano potencjalnie szkodliwe aplikacje lub Na urządzeniu nie zainstalowano żadnych potencjalnie szkodliwych aplikacji.

Podstawowe i zaawansowane

Android
Weryfikowanie aplikacji

Określa, czy ustawienie Weryfikacja aplikacji jest włączone.

Gdy aplikacje są instalowane ze źródeł innych niż Google Play, funkcja ta skanuje aplikacje w poszukiwaniu zagrożeń. Co jakiś czas wykonywane jest też skanowanie urządzenia w poszukiwaniu potencjalnie szkodliwych aplikacji.

Weryfikacja aplikacji jest domyślnie włączona. W przypadku urządzeń objętych zaawansowanymi funkcjami zarządzania możesz określić, czy użytkownicy mogą ją wyłączyć. Więcej informacji znajdziesz w artykule Stosowanie ustawień na urządzeniach mobilnych z Androidem.

Zaawansowane Android
Informacje o urządzeniu
Właściwość Opis Typ zarządzania Obsługiwane platformy
Identyfikator urządzenia

Identyfikator przypisywany do urządzenia podczas rejestrowania w usłudze zarządzania urządzeniami. W przeciwieństwie do identyfikatora zasobu urządzenia identyfikator urządzenia nie jest unikalny. Można jednak użyć ich do identyfikacji urządzenia, jego typu i adresu e-mail użytkownika. Jeśli urządzenie zostanie zarejestrowane więcej niż raz, może otrzymać więcej niż jeden identyfikator.

Przykład: 35407fa833a25163

Podstawowe i zaawansowane Android
iOS
Numer seryjny

Numer seryjny urządzenia. Czasami może też być widoczny wewnętrzny numer seryjny urządzenia.

W przypadku urządzeń z Androidem 12 lub nowszym i z profilem służbowym wartość jest identyfikatorem rejestracji.

Przykład: ZX1G428WVV, ce012345cdb67c0b089e.

Zaawansowane Android
iOS
Własność

Czy urządzenie jest własnością firmy czy użytkownika.

W przypadku urządzeń z Androidem 12 lub nowszym i z profilem służbowym wartość jest zawsze ustawiona jako Należy do użytkownika, nawet jeśli urządzenie zostanie dodane do spisu urządzeń należących do firmy.

Możliwe wartości: Należy do firmy, Należy do użytkownika

Podstawowe i zaawansowane Android
iOS
Tag zasobu Tag zasobu przypisany do urządzenia przez administratora.


 
Zaawansowane Android (tylko urządzenia należące do firmy)
Typ Typ synchronizacji: Android, iOS lub Google Sync. Podstawowe i zaawansowane Android
iOS
System operacyjny

Nazwa systemu operacyjnego urządzenia mobilnego.

W przypadku urządzeń z Androidem, jeśli dostępna jest aktualizacja systemu operacyjnego lub, ale nie została zainstalowana, obok systemu operacyjnego wyświetla się ikona . Najedź na nią, by zobaczyć, kiedy aktualizacja została udostępniona.

Przykłady: Android 5.1.1, iOS 9.3.2.

Zaawansowane Android
iOS
IMEI

Identyfikator IMEI urządzenia.

Identyfikatory IMEI (GSM) są dostępne na wszystkich urządzeniach obsługujących karty SIM. Producenci udostępniają te identyfikatory. Nie mogą się one powtarzać. Oznacza to, że można ich używać jako niepowtarzalnych identyfikatorów urządzenia. Nie są one dostępne na urządzeniach, które obsługują tylko sieci Wi-Fi. 

Uwaga: w przypadku urządzenia z Androidem i w trybie administratora urządzenia użytkownik może zmienić uprawnienia, aby zablokować te informacje (wymagane są uprawnienia „Telefon”).

Przykład: 35 331207 323711 9.

Zaawansowane Android 6.0–11
iOS
Adres MAC sieci Wi-Fi

Adres MAC sieci Wi-Fi urządzenia.

Uwaga: podany tutaj adres MAC powinien być używany tylko do zarządzania asortymentem i᠎ prawdopodobnie nie będzie to adres MAC używany przez urządzenie do nawiązywania połączeń z sieciami Wi-Fi.

Zaawansowane

Android 6.0 Marshmallow i nowsze wersje z Android Device Policy (tylko urządzenia należące do firmy lub służbowe)

iOS

Marka

Firma, która sprzedaje urządzenie.

Przykład: Google.

Zaawansowane Android
Producent

Producent urządzenia.

Przykład: LGE.

Zaawansowane Android
Numer kompilacji

Numer kompilacji obsługiwanego urządzenia.

Przykład: MTC19V to numer kompilacji urządzenia Nexus 5X/6P.

Zaawansowane Android
iOS
Wersja jądra

Wersja jądra systemu operacyjnego urządzenia.

Przykład: 3.10.40-ge42477a to wersja jądra Androida 6.0.

Zaawansowane Android
Wersja programu rozruchowego

Program ładujący system operacyjny do pamięci.

Przykład: BHZ11e.

Zaawansowane Android
Sprzęt

Typ sprzętu urządzenia.

Przykład: Bullhead.

Zaawansowane Android
Wersja pasma podstawowego

Wersja oprogramowania odpowiedzialnego za sygnał telefonu komórkowego użytkownika.

Przykład: angler-03.62.

Zaawansowane Android
Poprawka zabezpieczeń systemu operacyjnego

Data ostatniej aktualizacji zabezpieczeń systemu operacyjnego w formacie RRRR-MM-DD.

Przykład: 2016-08-05.

Podstawowe i zaawansowane Android 6.0 i nowsze
Profil służbowy

Modele urządzeń z Androidem obsługujące profile służbowe. Możesz dodawać na nich profile służbowe oraz zezwalać na nie lub cofać zezwolenie.

Możliwe wartości: Obsługiwany lub Nieobsługiwany.

Więcej informacji znajdziesz w temacie Konfiguracja profilu służbowego.

Zaawansowane Android
Domyślny język Język interfejsu urządzenia ustawiony przez użytkownika. Zaawansowane Android
Identyfikator zasobu urządzenia

Unikalny identyfikator urządzenia.

Przykład: x1y23z7a-123a-456b

Zaawansowane Android
iOS
Informacje o użytkowniku
Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Nazwa Nazwa użytkownika. Jako administrator domeny wpisujesz tę nazwę podczas tworzenia konta. Android
iOS
Główny adres e-mail Adres e-mail zarządzanego konta użytkownika na urządzeniu.  Android
iOS
Dodatkowy adres e-mail Adres poza Twoją domeną, pod którym można się skontaktować z użytkownikiem. Android
iOS
Numer telefonu Numer telefonu użytkownika. Android
iOS
Identyfikator pracownika Niepowtarzalny identyfikator pracownika.  Android
iOS
Adres e-mail menedżera Adres e-mail przełożonego użytkownika.  Android
iOS
Dział Dział użytkownika. Android
iOS
Centrum kosztów Centrum kosztów użytkownika. Android
iOS
Zainstalowane aplikacje (tylko zaawansowane funkcje zarządzania)

Android – możesz zobaczyć wszystkie aplikacje zainstalowane przez użytkownika na urządzeniu z Androidem. Aplikacje osobiste nie są uwzględniane.

iOS – możesz zobaczyć listę wszystkich aplikacji dodanych do listy aplikacji internetowych i mobilnych, które użytkownik zainstalował na urządzeniu.

Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Nazwa aplikacji Nazwa danej aplikacji. Android
iOS
Wersja Wersja aplikacji zainstalowanej na urządzeniu. Android
iOS
Identyfikator aplikacji Niepowtarzalny identyfikator aplikacji.  Android
iOS
SHA-256 Identyfikator SHA-256 pakietu aplikacji.  Android
Usługi firm zewnętrznych

Te wartości są zgłaszane podczas konfigurowania integracji z usługami partnerów zewnętrznych.

Uwaga: w przypadku urządzeń z iOS czasami stan urządzenia może być niedostępny. Więcej informacji

Właściwość Opis Obsługiwane urządzenia
Usługa Nazwa partnera BeyondCorp Alliance. Wszystkie urządzenia zarządzane
Identyfikator Identyfikator przypisany do urządzenia przez partnera. Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan Stan w prostej postaci (Nieokreślony, Bardzo dobry, Dobry, Neutralny, Zły lub Bardzo zły) udostępniony przez partnera. Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan zarządzania Jeśli urządzenie jest zarządzane przez usługę partnera. Możliwe wartości: Zarządzane, Niezarządzane lub Nie określono. Wszystkie urządzenia zarządzane
Stan zgodności Jeśli urządzenie spełnia wymagania usługi partnera. Możliwe wartości: Zgodne, Niezgodne lub Nie określono. Wszystkie urządzenia zarządzane
Tagi zasobów Tagi przypisane do urządzenia przez partnera – automatycznie lub przez administratora. Wszystkie urządzenia zarządzane

Powiązane artykuły


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne