Lägga till en datakälla i Google Cloud Search

Den här funktionen är tillgänglig med Cloud Search Platform. Kontakta den som är ansvarig för ditt Google-konto om du vill veta mer om att aktivera funktionen.

Som administratör kan du konfigurera sökning för hela organisationens innehåll. Om du vill söka i tredje parts lagringsplats måste du lägga till en datakälla i Google Cloud Search. Datakällan är indexet för sökbara objekt för en lagringsplats.

Innan du börjar

Be din utvecklare om ett tjänstkonto-id med åtkomstbehörigheter till API för Cloud Search-indexering. Läs mer på webbplatsen för Cloud Search-utvecklare.

Lägga till en datakälla

Om du vill indexera objekt från tredje parts lagringsplats lägger du till en datakälla i Cloud Search. Om du har Google Workspace behöver du inte lägga till en datakälla för tjänster som Drive och Gmail.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Appar följt avGoogle Workspace följt avCloud Search följt avSökinställningar.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Appar ska visas.

  Kräver administratörsbehörighet för Services Cloud Search.

 3. Klicka på kortet Datakällor från tredje part.
 4. Klicka på Lägg till "" i det övre vänstra hörnet.
 5. Ange ett namn på textraden Visningsnamn. För namn som du inte kan använda, se reserverade namn.

  Cloud Search-användare ser det här namnet i sökfiltren högst upp på sökresultatsidan eller på rullgardinsmenyn Mer. Gör det lätt för användarna att hitta rätt genom att inkludera källtypen i namnet.

 6. Ange ett namn på textraden Kortnamn. För namn som du inte kan använda, se reserverade namn.

  Cloud Search-användare kan begränsa sökresultaten genom att använda detta namn med sökoperatorn källa.

 7. Synlighet – välj ett alternativ:
  • Visas för alla om du vill låta alla i organisationen se resultat från denna källa.
  • Visas inte för någon om du inte vill att någon i organisationen ska se resultat från denna källa.

   Om du upptäcker att vissa användare kan se resultat som de inte borde kan du stänga av resultaten för alla tills problemet är löst.

  • Visas enbart för följande om du bara vill låta specifika användare eller grupper av användare i organisationen se resultat från denna källa. Ange grupp- eller användaradresserna på textraden.

   När du lägger till en datakälla kan du stänga av synligheten för alla utom några få specifika användare tills du har testat integrationen. Verifiera att användarna bara ser sökresultat som de har åtkomst till.

 8. Lägg till e-postadressen på tjänstkontot som tillåter indexering av den här källan under Tjänstkonto-id.

  Använd den e-postadress som skapades för tjänstkonto-id:t när utvecklaren konfigurerade användaruppgifter för API för Cloud Search.

 9. Markera inte kryssrutan Slå på skrivskyddat läge. Cloud Search startar inte indexering av innehåll från denna datakälla om den här rutan är markerad.
 10. Klicka på Lägg till.

När du har lagt till datakällan visas den i listan över datakällor från tredje part. Utvecklaren lägger till käll-id i innehållsanslutarens konfiguration för att identifiera vilken datakälla som ska användas.

Nästa steg

 1. Ge utvecklaren det datakäll-id som ska användas i konfigurationen av innehållsanslutaren.
 2. Utvecklaren måste skapa och registrera ett schema (om innehållet har strukturerad data).
 3. Kontrollera att integrationen fungerar korrekt innan du gör källan synlig för alla.
 4. Mappa användaridentiteter.

Reserverade namn

Visningsnamnet eller kortnamnet på din datakälla får inte börja med Google och får inte använda ett reserverat namn.

Reserverade namn på datakällor

 • Kalender
 • Dokument
 • Drive
 • Gmail
 • Google+
 • Grupper
 • Hangouts
 • Keep
 • Gmail
 • Sites

Redigera eller radera en datakälla

Du styr över vilka datakällor olika användare kan söka i. Exempelvis kanske du vill att säljteamet ska söka på andra lagringsplatser än bokföringsavdelningen.

Du kan dölja sökresultaten från en viss datakälla genom att sluta visa den. Om du slutar visa den betyder det att användarna inte ser resultat från denna datakälla. Det tar inte permanent bort en datakälla från Cloud Search.

Slå på eller av visning

Innan du börjar: Om du vill aktivera eller inaktivera visning enbart för en grupp av användare placerar du deras konton i en grupp.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Klicka på Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avCloud Searchföljt avSökinställningar.
 3. Klicka på kortet Datakällor från tredje part.
 4. Markera den datakälla du vill ändra i listan och klicka sedan på Redigera "".
 5. Synlighet – välj ett alternativ:
  • Visas för alla om du vill låta alla i organisationen se resultat från denna källa.
  • Visas inte för någon om du inte vill att någon i organisationen ska se resultat från denna källa.
  • Visas enbart för följande om du bara vill låta specifika användare eller grupper av användare i organisationen se resultat från denna källa. Ange grupp- eller användaradresserna på textraden.
 6. Klicka på Spara.

Pausa indexering av nytt innehåll

Du kan tillfälligt stoppa nytt innehåll från att visas i sökresultat. Användarna ser inget nytt eller ändrat innehåll från en källa om du pausar indexeringen. När du pausar indexering gäller det för hela organisationen. Du kan inte pausa indexering för enskilda organisationsenheter.

Obs! Du kan inte inaktivera indexering för en Google Workspace-tjänst, till exempel Gmail, Drive eller Grupper.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Klicka på Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avCloud Searchföljt avSökinställningar.
 3. Klicka på kortet Datakällor från tredje part.
 4. Markera den datakälla du vill ändra i listan och klicka sedan på Redigera "".
 5. Markera rutan för Slå på skrivskyddat läge.
 6. Klicka på Spara.

Ändra namnet som visas i sökfilter och sökoperatoren

Du kan ändra namnet som användare ser i sökfilter längst upp på sökresultatssidan eller på rullgardinsmenyn Mer. Du kan även ändra namnet som används för källsökoperatorn.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Klicka på Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avCloud Searchföljt avSökinställningar.
 3. Klicka på kortet Datakällor från tredje part.
 4. Markera den källa du vill ändra i listan och klicka sedan på Redigera "".
 5. I fältet Visningsnamn anger du ett nytt namn som ska visas i sökfilter.
 6. Ange en ny kort version av namnet i fältet Kortnamn.
 7. Klicka på Spara.

Uppdatera tjänstkontot

Du kan ändra det tjänstkonto som kan indexera innehållet för den här källan eller lägga till ett annat tjänstkonto. Detta är det tjänstkonto som skapades när utvecklaren konfigurerade användaruppgifter för API för Cloud Search.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Klicka på Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avCloud Searchföljt avSökinställningar.
 3. Klicka på kortet Datakällor från tredje part.
 4. Markera den källa du vill ändra i listan och klicka sedan på Redigera "".
 5. Under E-postadress för tjänstkonto anger du e-postadressen till ett auktoriserat tjänstkonto.
  • Om du vill ta bort en e-postadress klickar du på Ta bort "" bredvid adressen.
 6. Klicka på Spara.

Ta bort en datakälla

Om organisationen inte längre behöver söka efter en datakälla kan du radera den permanent. Om du till exempel avslutar ditt avtal med en tjänstleverantör behöver du inte längre tillgång till den datakällan.

Vill du tillfälligt stoppa en datakälla från att visas i sökresultat? Eller vill du bara ta bort en källa för vissa personer? Ta inte bort tjänsten enligt beskrivningen här. Stäng av synligheten enbart för den aktuella källan, för alla i din organisation eller bara för vissa personer.

Viktigt! Om du tar bort en datakälla raderas allt innehåll som indexeras för den här källan. Det går inte att ångra denna åtgärd.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Klicka på Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avCloud Searchföljt avSökinställningar.
 3. Klicka på kortet Datakällor från tredje part.
 4. Markera den datakälla du vill ändra i listan och klicka sedan på Ta bort "".
 5. Klicka på Spara.

När du har raderat en innehållskälla är den inte tillgänglig för indexering och sökning. Om du ändrar dig senare kan du lägga till källan igen och indexera på nytt.

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt