วิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบเนื้อหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

กฎการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (DLP) ของไดรฟ์มีผลกับผู้ใช้ G Suite Enterprise และ G Suite for Education เท่านั้น 

ขณะนี้ Gmail DLP ใช้ได้กับ G Suite Enterprise และ G Suite for Education เท่านั้น หากซื้อใบอนุญาต G Suite Business ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2017 คุณจะใช้ Gmail DLP ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2020 ตราบเท่าที่คุณยังคงใช้ใบอนุญาต G Suite Business อยู่

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณใช้เครื่องมือตรวจสอบเนื้อหาเพื่อระบุประเภทของเนื้อหาละเอียดอ่อนที่จะสแกนและแจ้งเตือนได้ เมื่อตั้งค่ากฎการป้องกันข้อมูลสูญหาย (DLP) เทมเพลตกฎบางเทมเพลตมีเครื่องมือตรวจสอบเนื้อหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งจะสแกนและแจ้งเตือนข้อมูลละเอียดอ่อนนี้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ วิธีสแกนและแจ้งเตือนเนื้อหาจะขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหานั้นๆ

วิธีตรวจหา

เครื่องมือตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้นสร้างขึ้นจากข้อมูลสาธารณะ ระบบใช้วิธีตรวจหาหลัก 4 วิธีคือการจับคู่รูปแบบ บริบท ผลรวมตรวจสอบ และรายการคำและวลี เครื่องมือตรวจสอบนั้นตั้งไว้ให้แจ้งเตือนเนื้อหาเมื่อค้นพบเนื้อหาละเอียดอ่อนด้วยวิธีเดียวหรือทุกวิธี 

  • การจับคู่รูปแบบ รูปแบบตัวเลขและตัวอักษรที่เจาะจง (ไม่ใช่แค่ความยาวของสตริง) รวมถึงตัวคั่น ตำแหน่งที่ถูกต้อง และการตรวจสอบช่วงที่ถูกต้อง

  • บริบท มีสตริงที่เกี่ยวข้องที่ใกล้เคียงกับรูปแบบ ผลรวมตรวจสอบที่ตรงกับสตริงนั้น หรือทั้งสองแบบ 
  • ผลรวมตรวจสอบ การคำนวณผลรวมตรวจสอบ (Checksum) และการยืนยันด้วยหมายเลขตรวจสอบ
  • รายการคำและวลี ตรงกับรายการคำและวลีที่พบในพจนานุกรมแบบตรงกันทั้งหมดหรือบางส่วน

เครื่องมือตรวจสอบเนื้อหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สหรัฐอเมริกา
เครื่องมือตรวจสอบ รายละเอียด
หมายเลขประกันสังคม

ในสหรัฐอเมริกา หมายเลขประกันสังคม (SSN) เป็นหมายเลข 9 หลักที่ออกให้แก่พลเมือง ผู้มีถิ่นพำนักถาวร และผู้อยู่อาศัยชั่วคราว ในทางปฏิบัติ หมายเลขประกันสังคมกลายเป็นหมายเลขประจำตัวสำหรับการเก็บภาษีและวัตถุประสงค์อื่นๆ

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบหรือตัวเลข 9 หลักพร้อมบริบท

บริบท: SSN, Social, Social Security, Taxpayer

 

หมายเลขใบอนุญาตขับรถ

หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีรูปแบบต่างกันไปตามรัฐที่ออก

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: Drive, Driving, Learn, Lic, License, Licence, Permit, DL

หมายเลขของ Drug Enforcement Administration (DEA)

หมายเลข DEA เป็นหมายเลขที่สำนักงานควบคุมและปราบปราบยาเสพติดเแห่งสหรัฐฯ (U.S. Drug Enforcement Administration) ออกให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อใช้ประกอบการออกใบสั่งยาซึ่งมีสารควบคุม หมายเลข DEA นี้มักใช้เป็น "หมายเลขประจำตัวของผู้ออกใบสั่งยา" และเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำซึ่งใช้ระบุตัวผู้ออกใบสั่งยาได้

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและผลรวมตรวจสอบ

หมายเลขเส้นทาง ABA

หมายเลขเส้นทางของสมาคมธนาคารของสหรัฐอเมริกา (American Bankers Association หรือ ABA) (หรือเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขการโอน) เป็นเลขรหัส 9 หลักที่ใช้ระบุสถาบันการเงินที่รับผิดชอบการบันทึกเครดิตหรือมีสิทธิ์รับเครดิตสำหรับเช็คหรือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการตรวจหา: การตรวจสอบข้อผิดพลาดกับเลข 9 หลัก

National Provider Identifier (NPI)

National Provider Identifier (NPI) เป็นหมายเลขประจำตัว 10 หลักที่ออกให้แก่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกาโดย Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) หมายเลข NPI นี้ใช้แทนหมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการ (UPIN) เป็นหมายเลขประจำตัวที่จำเป็นสำหรับบริการ Medicare และใช้โดยผู้จ่ายเงินฝ่ายอื่นๆ เช่น ผู้รับประกันสุขภาพเชิงพาณิชย์

วิธีการตรวจหา: ผลรวมตรวจสอบกับเลข 10 หลัก

 

CUSIP CUSIP คือรหัสตัวเลขผสมตัวอักษร 9 ตัวที่ระบุหลักทรัพย์ทางการเงินของอเมริกาเหนือ 

วิธีการตรวจหา: การตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือบริบท (เมื่อไม่มีตัวเลขตรวจสอบ)

บริบท: CUSIP

ยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ที่ FDA รับรอง คือยาใดในรายการยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ซึ่งองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) รับรอง

วิธีการตรวจหา: รายการคำและวลี

หนังสือเดินทาง

นี่คือเครื่องมือตรวจสอบหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกา

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: United States, USA, Passport, Travel Document

สหราชอาณาจักร
เครื่องมือตรวจสอบ รายละเอียด
หมายเลขใบอนุญาตขับรถ

หมายเลขใบอนุญาตขับรถสำหรับสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (UK)

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบ

หมายเลข National Health Service (NHS)

หมายเลข NHS เป็นหมายเลขประจำตัวที่ออกให้กับผู้ที่จดทะเบียนรับบริการด้านสาธารณสุขทั้ง 3 แห่งในอังกฤษ เวลส์ และเกาะแมน

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและผลรวมตรวจสอบ

 

National Insurance Number (NINO)

หมายเลข National Insurance คือหมายเลขที่ใช้ในสหราชอาณาจักร (UK) ในการบริหารจัดการแผนประกันแห่งชาติหรือระบบประกันสังคม หมายเลขนี้ใช้ระบุตัวบุคคล และใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างในระบบการจัดเก็บภาษีของสหราชอาณาจักร หมายเลขนี้บางครั้งเรียกว่า NI No หรือ NINO

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบ (โดยมีตัวคั่น) หรือการจับคู่รูปแบบและคำบริบท

 

หนังสือเดินทาง

นี่คือเครื่องมือตรวจสอบหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักร (UK)

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: United Kingdom, Passport, Travel Document

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

นี่คือเครื่องมือตรวจสอบหมายเลขอ้างอิงประจำตัวผู้เสียภาษี (Unique Taxpayer Reference หรือ UTR) ของสหราชอาณาจักร (UK) หมายเลขนี้มีตัวเลข 10 หลักและเป็นหมายเลขประจำตัวที่ทางการสหราชอาณาจักรใช้ในการจัดการระบบภาษี UTR ต่างจากหมายเลขประจำตัวอื่นๆ เช่น หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขประกันสังคม ตรงที่หมายเลขนี้จะไม่อยู่ในบัตรประจำตัวที่ออกอย่างเป็นทางการ

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: United Kingdom, Taxpayer, UTR

ออสเตรเลีย
เครื่องมือตรวจสอบ รายละเอียด
หมายเลขบัญชี Medicare

หมายเลข Medicare 9 หลักจะออกให้กับผู้มีถิ่นพำนักถาวรในออสเตรเลีย (ยกเว้นเกาะนอร์ฟอล์ก) วัตถุประสงค์หลักของหมายเลขนี้มีไว้สำหรับพิสูจน์สิทธิ์ Medicare เพื่อรับการดูแลจากรัฐบาลในออสเตรเลีย

วิธีการตรวจหา: ผลรวมตรวจสอบและ (การจับคู่รูปแบบหรือบริบท)

บริบท: Medicare, Australia, IRN

หมายเลขยื่นภาษี (TFN)

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยสำนักงานสรรพากรของออสเตรเลีย บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีจะได้รับหมายเลขที่ไม่ซ้ำชุดหนึ่ง

วิธีการตรวจหา: ผลรวมตรวจสอบและ (การจับคู่รูปแบบหรือบริบท)

บริบท: Tax File Number, TFN, Australian Tax Office

บราซิล
เครื่องมือตรวจสอบ รายละเอียด
หมายเลข CPF

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ซึ่งเป็นภาษาโปรตุเกสที่มีความหมายว่า "การลงทะเบียนบุคคลตามธรรมชาติ" คือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 11 หลักที่ใช้ในบราซิล

วิธีการตรวจหา: ผลรวมตรวจสอบและ (การจับคู่รูปแบบหรือบริบท)

บริบท: CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, Pessoas Físicas, Tax Number, Taxpayer

แคนาดา
เครื่องมือตรวจสอบ รายละเอียด
Quebec Health Insurance Number (HIN)

Quebec Health Insurance Number (HIN) ออกให้แก่พลเมือง ผู้มีถิ่นพำนักถาวร คนงานชั่วคราว นักเรียนนักศึกษา และบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิ์รับความคุ้มครองสุขภาพในรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบ

 

Ontario Health Insurance Plan (OHIP)

หมายเลข Ontario Health Insurance Plan (OHIP) ออกให้แก่พลเมือง ผู้มีถิ่นพำนักถาวร คนงานชั่วคราว นักเรียนนักศึกษา และบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิ์รับความคุ้มครองสุขภาพในรัฐออนแทริโอ ประเทศแคนาดา

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและการตรวจสอบข้อผิดพลาด

 

British Columbia Personal Health Number (PHN)

British Columbia Personal Health Number (PHN) ออกให้แก่พลเมือง ผู้มีถิ่นพำนักถาวร คนงานชั่วคราว นักเรียนนักศึกษา และบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิ์รับความคุ้มครองสุขภาพในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบหรือเลข 10 หลักพร้อมบริบท

บริบท: BC ID, PHN, British Columbia, Personal Health Number, Services Card, Canadian health insurance number, Canadian health ID

 

Social Insurance Number (SIN)

หมายเลข Canadian Social Insurance Number (SIN) คือหมายเลขประจำตัวหลักที่ใช้ในแคนาดาสำหรับพลเมือง ผู้มีถิ่นพำนักถาวร และผู้ถือวีซ่าสำหรับการทำงานหรือการศึกษา บุคคลที่มีหมายเลข Canadian SIN และที่อยู่ทางไปรษณีย์ขอรับความคุ้มครองสุขภาพ ใบอนุญาตขับรถ และบริการสำคัญอื่นๆ ได้

วิธีการตรวจหา: ผลรวมตรวจสอบและ (การจับคู่รูปแบบหรือบริบท)

 

หนังสือเดินทาง

นี่คือเครื่องมือตรวจสอบหนังสือเดินทางแคนาดา

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: Canada, Canadian, Numéro de passeport, Passport, Travel Document, document number

จีน
เครื่องมือตรวจสอบ คำอธิบาย
หนังสือเดินทาง

นี่คือเครื่องมือตรวจสอบหนังสือเดินทางจีน

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: China, Passport, 中华人民共和国护照, 护照号, Hùzhào hào, 护照

ฝรั่งเศส
เครื่องมือตรวจสอบ รายละเอียด
บัตรประจำตัวประชาชน (CNI)

บัตรประจำตัวประชาชนของฝรั่งเศส (ภาษาฝรั่งเศสคือ Carte nationale d’identité sécurisée หรือ CNI หรือ CNIS) เป็นเอกสารของทางการที่ใช้ระบุตัวบุคคลที่ประกอบด้วยหมายเลขประจำตัว 12 หลัก หมายเลขนี้มักใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารและเมื่อชำระเงินด้วยเช็ค และบางครั้งใช้เป็นหนังสือเดินทางหรือวีซ่าภายในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ บางประเทศได้

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: CNI, CNIS (carte nationale d'identité securisée), identité, identite

หมายเลขประกันสังคม (NIR)

Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR) คือหมายเลขประจำตัวที่ใช้ติดตัวไปตลอด และเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขประกันสังคมของฝรั่งเศส สำหรับบริการต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพและบำเหน็จบำนาญ

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและผลรวมตรวจสอบ

หนังสือเดินทาง

นี่คือเครื่องมือตรวจสอบหนังสือเดินทางฝรั่งเศส

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: France, Passport, Passeport, REPUBLIC FRANCAIS, Numéro de passeport

เยอรมนี
เครื่องมือตรวจสอบ คำอธิบาย
หนังสือเดินทาง

นี่คือเครื่องมือตรวจสอบหนังสือเดินทางเยอรมนี หมายเลขหนังสือเดินทางของเยอรมนีเป็นตัวอักษรผสมตัวเลขคละกัน 10 หลักโดยใช้ตัวเลข 0-9 และตัวอักษระ C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, V, W, X, Y, Z

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: GERMANY, REISEPASS, PASSPORT, Europäische Union, Bundesrepublik, Deutschland, reisepassnummer

อินเดีย
เครื่องมือตรวจสอบ รายละเอียด
หมายเลขบัญชีถาวรส่วนบุคคล (PAN)

หมายเลขบัญชีส่วนบุคคล (Personal Permanent Account Number หรือ PAN) คือตัวระบุที่ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรคละกัน 10 หลักและใช้ระบุตัวบุคคล โดยเฉพาะผู้เสียภาษีเงินได้ หมายเลขนี้ออกโดย Indian Income Tax Department และเจ้าของบัตรใช้ได้ตลอดชีพ

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: India, Account Number, PAN, Taxpayer ID

ญี่ปุ่น
เครื่องมือตรวจสอบ คำอธิบาย
หนังสือเดินทาง

นี่คือเครื่องมือตรวจสอบหนังสือเดินทางญี่ปุ่น หมายเลขหนังสือเดินทางนี้มีอักขระที่เป็นตัวเลขผสมตัวอักษรคละกัน 2 หลัก ตามด้วยตัวเลข 7 หลัก

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: Japan, Passport, パスポート,
パスポート番号

เกาหลี
เครื่องมือตรวจสอบ คำอธิบาย
หนังสือเดินทาง

นี่คือเครื่องมือตรวจสอบหนังสือเดินทางเกาหลี ซึ่งหนังสือเดินทางแบ่งออก 2 รูปแบบ

หมายเลขหนังสือเดินทางที่ออกก่อนปี 2008 มีอักขระ 9 ตัว โดย 2 ตัวแรกเป็นรหัสที่ออกโดยทางการท้องถิ่นตามเขตของผู้ถือหนังสือเดินทาง ส่วนอีก 7 หลักที่เหลือเป็นตัวเลขเรียงต่อกัน

หมายเลขหนังสือเดินทางที่ออกหลังปี 2008 มีอักขระ 9 ตัว โดยตัวแรกเป็นตัวอักษร M ตัวเดียวซึ่งหมายถึงหนังสือเดินทาง PM หรือตัวอักษร S ซึ่งหมายถึงหนังสือเดินทาง PS ส่วนอีก 8 หลักที่เเหลือเป็นตัวเลขเรียงต่อกัน

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: Passport, Korea, 여권, 대한민국

เม็กซิโก
เครื่องมือตรวจสอบ คำอธิบาย
หมายเลขประจำตัวแห่งชาติ (CURP)

นี่คือเครื่องมือตรวจสอบหมายเลข Mexico Clave Única de Registro de Población (CURP) ซึ่งหมายถึงรหัสสำมะโนประชากร (Unique Population Registry Code) หรือหมายเลขรหัสประจำตัวบุคคล ประกอบด้วยหมายเลขประจำตัว 18 ตัวอักษรที่รัฐบาลเม็กซิโกเป็นผู้ออกให้กับพลเมืองหรือผู้ที่พำนักในเม็กซิโกและใช้เป็นหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: CURP, Clave Única, Población, Registro, UPRC, Personal ID, Registry Code

หนังสือเดินทาง

นี่คือเครื่องมือตรวจสอบหนังสือเดินทางเม็กซิโก

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: Mexico, Passport, Pasaporte, México, Mexican

เนเธอร์แลนด์
เครื่องมือตรวจสอบ รายละเอียด
หมายเลขประจำตัวแห่งชาติ (BSN)

นี่คือเครื่องมือตรวจสอบหมายเลข Netherlands Burgerservicenummer (BSN) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “หมายเลขบริการของประชาชน” ซึ่งเป็นหมายเลขประจำตัวที่ออกโดยรัฐในใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวสากล

วิธีการตรวจหา: ผลรวมตรวจสอบและ (การจับคู่รูปแบบหรือบริบท)

บริบท: BSN, Personal Number, Burgerservicenummer, Netherlands, Identification Number, Service Number, sofinummer, sofi, personalnummer

สเปน
เครื่องมือตรวจสอบ รายละเอียด
หมายเลข NIF

หมายเลข Número de Identificación Fiscal (NIF) คือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยภาครัฐสำหรับพลเมืองชาวสเปน หมายเลข NIF จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมหลักๆ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การซื้อรถยนต์ หรือการจัดทำสัญญาโทรศัพท์มือถือ

วิธีการตรวจหา: ผลรวมตรวจสอบและ (การจับคู่รูปแบบหรือบริบท)

บริบท: Número de Identificación Fiscal, NIF

 

หมายเลข NIE

หมายเลข Número de Identificación de Extranjeros (NIE) คือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยภาครัฐสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยหรือทำธุรกิจอยู่ในสเปน หมายเลข NIE จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมหลักๆ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การซื้อรถยนต์ หรือการจัดทำสัญญาโทรศัพท์มือถือ

วิธีการตรวจหา: ผลรวมตรวจสอบและ (การจับคู่รูปแบบหรือบริบท)

บริบท: Número de Identificación de Extranjeros, NIE

 

หนังสือเดินทาง

สเปนออกหนังสือเดินทาง 4 ประเภท เครื่องมือตรวจสอบนี้ใช้ตรวจหนังสือเดินทางธรรมดา (Pasaporte Ordinario) ซึ่งออกเพื่อการเดินทางทั่วไป เช่น ท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจ

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: Passport, Pasaporte, Espana, España, Spain

ทั่วโลก
เครื่องมือตรวจสอบ รายละเอียด
หมายเลขบัตรเครดิต

หมายเลขบัตรเครดิตประกอบด้วยตัวเลข 12 ถึง 19 หลัก ใช้สำหรับการทำธุรกรรมชำระเงินได้ทั่วโลก

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและผลรวมตรวจสอบ

 

หมายเลขบัญชีธนาคาร (IBAN)

International Bank Account Numbers (IBAN) เป็นระบบระบุบัญชีธนาคารแบบสากล และได้รับมาตรฐาน International Standard of Organization (ISO) 13616:2007 โดย ISO 13616:2007 เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดย European Committee for Banking Standards (ECBS) หมายเลข IBAN ประกอบด้วยอักขระตัวเลขและตัวอักษรคละกัน 34 ตัว พร้อมด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น รหัสประเทศและหมายเลขบัญชี

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและผลรวมตรวจสอบ

Bank account number (SWIFT)

รหัส SWIFT เหมือนกับ Bank Identifier Code (BIC) โดยเป็นรหัสเฉพาะที่ใช้ระบุธนาคารแต่ละแห่ง รหัสนี้ใช้สำหรับการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศ และธนาคารยังใช้รหัสนี้ในการแลกเปลี่ยนข้อความอื่นๆ ระหว่างกันอีกด้วย

วิธีการตรวจหา: การจับคู่รูปแบบและบริบท

บริบท: SWIFT, ISO 9362, Business Identifier Code, BIC, Business Entity Identifier, BEI, bank, interbank

คลังศัพท์ ICD 9-CM

คลังศัพท์ International Classification of Diseases, Clinical Modification (ICD-9-CM) ใช้ในการกำหนดรหัสการวินิจฉัยและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และการใช้สำนักงานของแพทย์ในสหรัฐอเมริกา รหัสนี้สร้างขึ้นโดย U.S. National Center for Health Statistics (NCHS) โดย ICD-9-CM มีพื้นฐานมาจาก ICD-9 แต่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมของการเกิดโรค และอัปเดตในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี

วิธีการตรวจหา: รายการคำและวลี

คลังศัพท์ ICD 10-CM

เช่นเดียวกับรหัส ICD 9 รหัส ICD 10 คือชุดรหัสการวินิจฉัยที่เผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่ออธิบายสาเหตุของการเกิดโรคและการเสียชีวิต

วิธีการตรวจหา: รายการคำและวลี

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร