Omówienie limitów Google Sync

Aby utrzymać dobry stan naszych systemów oraz zapewnić bezpieczeństwo kont użytkowników, Google ogranicza liczbę żądań, które użytkownik może wysłać z jednego urządzenia, korzystając z Google Sync. Po osiągnięciu limitu system wysyła powiadomienie i tymczasowo przestaje akceptować żądania. 

Stosowane są następujące limity:

Typ żądania Limit dzienny Limit krótkoterminowy Uwagi
Airsync

86 400 żądań

900 żądań na pięć minut

Nie dotyczy polecenia ping

Polecenie ping

43 200 żądań

60 żądań na minutę

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?