ตั้งค่า G Suite สำหรับองค์กรของคุณ

หลังจากลงชื่อสมัครใช้ G Suite แล้ว เราขอแนะนำให้เริ่มต้นใช้งานตามวิธีดังต่อไปนี้

เลือกขนาดธุรกิจเพื่อเริ่มต้น

คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อสำหรับธุรกิจแบบ 1 คน (ผู้ใช้ 1 ราย)

ตั้งค่าอีเมลธุรกิจของ Gmail, เริ่มใช้เอกสารออนไลน์ และอื่นๆ

เริ่มต้นใช้งาน

คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (ผู้ใช้ 2-9 ราย)

เพิ่มบัญชีผู้ใช้สำหรับทีม ใช้วิดีโอคอล และทำงานกับเอกสารของ Microsoft

เริ่มต้นใช้งาน

การทำให้ใช้งานได้ในธุรกิจขนาดกลาง (ผู้ใช้ 10-250 ราย)

เพิ่มผู้ใช้เป็นกลุ่ม ซิงค์ข้อมูลกับ Microsoft® Exchange® หรือ Outlook® ย้ายข้อมูลของผู้ใช้ และตั้งค่าการแชร์ของทีมและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

เริ่มต้นใช้งาน

การทำให้ใช้งานได้ในระดับองค์กร (ผู้ใช้มากกว่า 250 ราย)

รับคู่มือด้านเทคนิคและการย้ายข้อมูลขั้นสูง รวมถึงทรัพยากรการจัดการการเปลี่ยนแปลง หรือค้นหาพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยทำให้ใช้งาน G Suite ได้ในองค์กร

เริ่มต้นใช้งาน

quickstart guide for nonprofits

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

หากองค์กรใช้ G Suite for Nonprofits ให้ใช้คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อนี้เพื่อตั้งค่าและใช้งานบริการใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นใช้งาน

การสร้างแบรนด์และค่ากำหนดการแจ้งเตือน

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร