อนุญาตให้นักเรียนที่กำลังจะเรียนจบถ่ายโอนข้อมูล

ในฐานะผู้ดูแลระบบ G Suite for Education คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ในโรงเรียนโอนสำเนาเอกสารและอีเมลของตนเองไปยังบัญชี Google อื่นได้โดยการตั้งค่าสิทธิ์เพิ่มเติมในการย้ายข้อมูลเนื้อหาสำหรับ Google Takeout ทั้งนี้ Google Takeout จะเปิดอยู่สำหรับทุกโดเมนโดยค่าเริ่มต้น แต่ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเพื่อระบุองค์กรในโดเมนที่สามารถคัดลอกข้อมูลของตนเองไปยังบัญชี Google อื่น เช่น คุณอาจต้องการอนุญาตให้นักเรียนที่กำลังจะเรียนจบโอนข้อมูลได้

ตั้งค่าสิทธิ์ในการย้ายข้อมูล
  1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

    ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

  2. คลิก G Suite > บริการเพิ่มเติมของ Google > Google Takeout > สิทธิ์ในการย้ายข้อมูล
    อยู่ที่ไหน
  3. หากมีหน่วยขององค์กรหลายหน่วย ให้เลือกองค์กรที่คุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกในการย้ายข้อมูล

  4. เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่ออนุญาตให้บัญชีในองค์กรที่เลือกสามารถโอนเนื้อหาไปยังบัญชี Google อื่นได้

หมายเหตุ: หากคุณปิดการแชร์ไฟล์กับภายนอกโดเมน คุณลักษณะนี้จะไม่ทำงานแม้ว่าจะเลือกตัวเลือกการโอนเนื้อหาไว้แล้วก็ตาม
ข้อมูลที่ระบบคัดลอก
ระบบจะคัดลอกเฉพาะเอกสารที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือมีอยู่ในไดรฟ์ของฉันไปที่บัญชีใหม่ หากเจ้าของเอกสารจำกัดการตั้งค่าการแชร์ไว้โดยปิดไม่ให้ดาวน์โหลดและทำสำเนาสำหรับผู้แสดงความคิดเห็นและผู้ดู กระบวนการโอนจะยึดตามการตั้งค่าเหล่านั้น ในระหว่างกระบวนการโอนจะไม่มีการลบเอกสารใด กล่าวคือระบบจะสร้างสำเนาในบัญชีใหม่โดยไม่เปลี่ยนแปลงเอกสารต้นฉบับ ทั้งนี้ระบบจะไม่คัดลอกข้อมูลใดๆ ถ้าคุณปิดการแชร์ไฟล์กับภายนอกโดเมนไว้
แจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับกระบวนการโอน
นักเรียนที่พร้อมจะโอนหรือกำลังจะเรียนจบสามารถตั้งค่าการโอนได้ที่หน้าบัญชีของฉันของตนเอง คุณสามารถส่งอีเมลถึงนักเรียนที่กำลังจะโอนหรือกำลังจะเรียนจบได้ และสามารถส่งบทความนี้ถึงนักเรียนแต่ละคนเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการโอน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร