Komunikacja z rodzicami i opiekunami w sprawie G Suite dla Szkół i Uczelni

W Google uważamy, że rodzice (w tym artykule pojęcie to obejmuje również opiekunów) powinni wiedzieć, w jaki sposób ich dzieci korzystają z naszych usług w szkole. Ten artykuł ułatwi szkołom podstawowym i ponadpodstawowym korzystającym z G Suite dla Szkół i Uczelni efektywne komunikowanie się z rodzicami i opiekunami w sprawie korzystania przez uczniów z usług Google i kont G Suite dla Szkół i Uczelni. Podane tu informacje pomogą również w uzyskaniu zgody rodziców w stosownych przypadkach.  
 
Każda placówka korzysta z G Suite inaczej, ponieważ to szkolni administratorzy decydują o tym, które usługi są dostępne i jakie są zasady ich użytkowania. Naszym zdaniem to szkoły najlepiej wiedzą, jakie informacje przekazywać rodzicom, bo mają lepsze rozeznanie w tym, które usługi Google są w placówce faktycznie używane.Nie ma uniwersalnego rozwiązania, dlatego celem Google jest udostępnienie informacji związanych z usługami, zabezpieczeniami i polityką prywatności Google, które pozwolą szkołom dobrze poinformować rodziców. 
 
Poniższe informacje ułatwią szkołom korzystającym z G Suite dla Szkół i Uczelni zapoznanie rodziców z zagadnieniami związanymi z korzystaniem z usług Google w szkole, przesyłaniem informacji do Google w związku z używaniem tych usług oraz przetwarzaniem tych danych przez Google.

1. Określanie, które usługi Google będą używane w szkole

G Suite dla Szkół i Uczelni oferuje 2 rodzaje usług Google: usługi podstawowe (takie jak Gmail, Dysk, Kalendarz czy Classroom), które są dostępne w ramach umowy na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni, oraz usługi dodatkowe (takie jak YouTube, Mapy czy Blogger), które mogą być używane na kontach G Suite dla Szkół i Uczelni do celów edukacyjnych, jeśli zezwoli na to administrator szkolnej domeny. W tym artykule opisaliśmy różnice między usługami podstawowymi i dodatkowymi.
 
Administratorzy G Suite dla Szkół i Uczelni mogą decydować, które usługi podstawowe i dodatkowe są dostępne na kontach użytkowników. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe powinny wiedzieć, do których usług mają dostęp uczniowie, by móc przekazać rodzicom odpowiednie informacje.

2. Uzyskiwanie zgody rodzica lub opiekuna w stosownych przypadkach

Szkoły mogą chcieć – również ze względów formalnych – uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na udostępnianie uczniom usług Google. Aby im to ułatwić, przygotowaliśmy ten szablon. Jest on opracowany na podstawie wymogów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, ale szkoły mogą go dostosować, a następnie wpisać odpowiednie dane kontaktowe i informacje o udostępnianych usługach oraz rozpowszechnić go wśród rodziców razem z materiałami wymienionymi poniżej.

  • Zgoda rodziców jest wymagana w przypadku korzystania z usług dodatkowych przez osoby nieletnie: umowa na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni (sekcja 2.5) wymaga od szkół uzyskania zgody rodziców lub opiekunów na korzystanie przez osoby nieletnie z wszelkich usług dodatkowych, które mają być udostępnione uczniom.
  • Szkoły mogą również poprosić o zgodę w przypadku korzystania z usług podstawowych: najlepiej jest uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów także na korzystanie przez osoby nieletnie z udostępnianych przez szkołę usług podstawowych. W innej sytuacji zarejestrowanie konta w G Suite dla Szkół i Uczelni oraz rozpoczęcie korzystania z usług przez szkołę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w imieniu rodziców na korzystanie z usług podstawowych.

Materiały dla rodziców i opiekunów

Oprócz wymienionego powiadomienia zalecamy też przekazanie tych materiałów rodzicom lub opiekunom w ramach uzyskiwania ich zgody:

Szkoły w różnych krajach i społecznościach są objęte różnymi regulacjami i zasadami, dlatego Google nie jest w stanie udzielać informacji na temat wymogów zgodności z prawem obowiązujących konkretną szkołę. Zgodę rodziców należy uzyskać zgodnie z lokalnym prawem.

Możliwe błędy

Jeśli pełnisz rolę administratora, rodzice mogą kontaktować się z Tobą w sprawie komunikatów o błędach, które otrzymują, gdy próbują dodać konto G Suite dla Szkół i Uczelni do osobistego urządzenia z Androidem, na którym wcześniej znajdowało się nadzorowane konto dla dziecka, utworzone za pomocą aplikacji Family Link. Błędy te występują przeważnie, gdy konto dziecka jest zarządzane przez aplikację Family Link, a konto szkolne podlega zarządzaniu urządzeniami mobilnymi (MDM) przez administratora szkoły.

Treść komunikatu błędu może brzmieć tak: „Nie udało się zalogować. Podczas próby komunikacji z usługami internetowymi Google wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później” lub tak: „Twoje konto G Suite dla Szkół i Uczelni, zarządzane przez szkolnego administratora, nie może zostać dodane do tego urządzenia. To urządzenie jest już zarządzane przez Family Link i może mieć tylko jednego menedżera”.

Nasze wskazówki:

  1. W przypadku jednostki organizacyjnej ucznia ustaw funkcję MDM na Podstawowe, a nie Zaawansowane.
  2. Możesz też utworzyć oddzielną jednostkę organizacyjną dla uczniów korzystających z własnych urządzeń i ustawić MDM na Podstawowe.

Nie zalecamy wyłączania usługi MDM.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem