Organizujesz naukę na odległość? Dowiedz się, jak to zrobić

Komunikacja z rodzicami i opiekunami w sprawie Google Workspace for Education

W Google uważamy, że rodzice (w tym artykule pojęcie to obejmuje również opiekunów) powinni wiedzieć, w jaki sposób ich dzieci korzystają z naszych usług w szkole. Ten artykuł ułatwi szkołom podstawowym i ponadpodstawowym korzystającym z Google Workspace for Education efektywne komunikowanie się z rodzicami i opiekunami w sprawie korzystania przez uczniów z usług Google i kont Google Workspace for Education. Podane tu informacje pomogą również w uzyskaniu zgody rodziców w stosownych przypadkach.

Każda placówka korzysta z Google Workspace for Education inaczej, ponieważ to szkolni administratorzy decydują o tym, które usługi są dostępne i jakie są zasady ich użytkowania. Naszym zdaniem to szkoły najlepiej wiedzą, jakie informacje przekazywać rodzicom, bo mają lepsze rozeznanie, jakich usług Google faktycznie używają. Nie ma uniwersalnego rozwiązania, dlatego celem Google jest udostępnienie informacji związanych z usługami, zabezpieczeniami i polityką prywatności Google, które pozwolą szkołom dobrze poinformować rodziców.

Poniższe informacje ułatwią szkołom korzystającym z Google Workspace for Education wyjaśnienie rodzicom, w jaki sposób szkoła używa usług Google, jakie informacje są przesyłane do Google w ramach korzystania z tych usług i w jaki sposób Google wykorzystuje przesłane informacje.

1. Określanie, które usługi Google będą używane w szkole

Google Workspace for Education oferuje 2 rodzaje usług Google: usługi podstawowe (takie jak Gmail, Dysk, Kalendarz czy Classroom), które są dostępne w ramach umowy na korzystanie z Google Workspace for Education, oraz usługi dodatkowe (takie jak YouTube, Mapy czy Blogger), które mogą być używane na kontach Google Workspace for Education do celów edukacyjnych, jeśli zezwoli na to administrator szkolnej domeny. W tym artykule opisaliśmy różnice między usługami podstawowymi i dodatkowymi.

Administratorzy Google Workspace for Education mogą decydować, które usługi podstawowe i dodatkowe są dostępne na kontach użytkowników. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe powinny wiedzieć, do których usług mają dostęp uczniowie, aby móc przekazać rodzicom odpowiednie informacje.

2. Uzyskiwanie zgody rodzica lub opiekuna w stosownych przypadkach

Szkoły mogą chcieć – również ze względów formalnych – uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na udostępnianie uczniom usług Google. Aby im to ułatwić, przygotowaliśmy ten szablon. Jest on opracowany na podstawie wymogów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, ale szkoły mogą go dostosować, a następnie wpisać odpowiednie dane kontaktowe i informacje o udostępnianych usługach oraz przekazać go rodzicom razem z materiałami wymienionymi poniżej.

  • Zgoda rodziców jest wymagana w przypadku korzystania z usług dodatkowych przez osoby nieletnie: umowa na korzystanie z Google Workspace for Education (sekcja 2.5) wymaga od szkół uzyskania zgody rodziców lub opiekunów na korzystanie przez osoby nieletnie z wszelkich usług dodatkowych, które mają być udostępniane uczniom.
  • Szkoły mogą również poprosić o zgodę w przypadku korzystania z usług podstawowych: najlepiej jest uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów także na korzystanie przez osoby nieletnie z udostępnianych przez szkołę usług podstawowych. Niemniej jednak zarejestrowanie konta w Google Workspace for Education oraz rozpoczęcie korzystania z usług przez szkołę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w imieniu rodziców na korzystanie z usług podstawowych.

Materiały dla rodziców i opiekunów

Oprócz wymienionego szablonu powiadomienia zalecamy też przekazanie tych materiałów rodzicom lub opiekunom w ramach uzyskiwania ich zgody:

Szkoły w różnych krajach i regionach są objęte różnymi przepisami i zasadami, dlatego Google nie jest w stanie udzielać informacji na temat wymogów zgodności z prawem obowiązujących konkretną szkołę. Zgodę rodziców należy uzyskać zgodnie z lokalnym prawem.

Możliwe błędy

Jeśli pełnisz rolę administratora, rodzice mogą kontaktować się z Tobą w sprawie komunikatów o błędach, które otrzymują, gdy próbują dodać konto Google Workspace for Education do osobistego urządzenia z Androidem, na którym wcześniej znajdowało się nadzorowane konto dla dziecka, utworzone za pomocą aplikacji Family Link. Błędy te występują przeważnie, gdy konto dziecka jest zarządzane przez aplikację Family Link, a konto szkolne podlega zarządzaniu urządzeniami mobilnymi (MDM) przez administratora szkoły.

Treść komunikatu błędu może brzmieć tak: „Nie udało się zalogować. Podczas próby komunikacji z usługami internetowymi Google wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później”. Lub tak: „Twoje konto Google Workspace for Education, zarządzane przez szkolnego administratora, nie może zostać dodane do tego urządzenia. To urządzenie jest już zarządzane przez Family Link i może mieć tylko jednego menedżera”.

Nasze wskazówki:

  1. W jednostce organizacyjnej, do której należy uczeń, ustaw funkcję MDM na Podstawowe, a nie Zaawansowane.
  2. Możesz też utworzyć oddzielną jednostkę organizacyjną dla uczniów korzystających z własnych urządzeń i ustawić MDM na Podstawowe.

Nie zalecamy wyłączania usługi MDM.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false