ตั้งค่าการเรียนรู้ทางไกลอยู่ใช่ไหม ดูวิธีการ

บริการหลักและบริการเพิ่มเติมของ Google Workspace for Education

Google Workspace for Education ประกอบด้วยบริการของ Google 2 หมวดหมู่ดังนี้ 

 1. บริการหลักของ Google Workspace (เช่น Gmail, Google ปฏิทิน และ Classroom) คือหัวใจของบริการด้านการศึกษาที่ Google มอบให้โรงเรียน  
 2. บริการเพิ่มเติม (เช่น YouTube, Google Maps และ Blogger) ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและจะเลือกใช้กับบัญชี Google Workspace for Education ได้ หากผู้ดูแลระบบโดเมนของโรงเรียนอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 

ผู้ดูแลระบบ G Suite for Education เป็นผู้เลือกบริการ Google ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงได้ และจำเป็นจะต้องจัดเตรียมหรือขอรับความยินยอมหากผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ต้องการใช้บริการ เมื่อโรงเรียนได้รับความยินยอมที่เหมาะสมแล้ว ผู้ใช้ G Suite for Education ก็จะมีสิทธิ์ใช้บริการเพิ่มเติมที่ได้รับอนุญาต เช่น YouTube, Maps และ Blogger ได้โดยไม่มีการจำกัดอายุ

การเปลี่ยนแปลงสำคัญในบริการเพิ่มเติม

กันยายน 2021 - ควบคุมบริการและฟีเจอร์สําหรับผู้ใช้อายุต่ำกว่า 18 ปี

ควบคุมการเข้าถึงบริการของ Google ตามอายุ

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 เป็นต้นไป ผู้ดูแลระบบ Google Workspace for Education จะสามารถตั้งค่าสิทธิ์เข้าถึงบริการบางอย่างของ Google ตามอายุได้ หากผู้ดูแลระบบไม่ได้ระบุผู้ใช้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้

 • อายุตามค่าเริ่มต้นของผู้ใช้ในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาจะต่ำกว่า 18 ปี และจะได้รับประสบการณ์แบบจํากัดในบริการบางอย่างของ Google
 • ผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะไม่สามารถเข้าถึงบริการบางอย่างได้
 • สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะไม่มีข้อจํากัดตามอายุโดยค่าเริ่มต้น แต่ผู้ดูแลระบบขององค์กรจะต้องระบุผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีเอง
 • บริการที่ไม่มีการควบคุมการเปิดหรือปิดจะตั้งเป็นจํากัดสําหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ระบุว่ามีอายุมากกว่า 18 ปี และคุณจะแก้ไขการตั้งค่านี้ให้กับผู้ใช้ดังกล่าวไม่ได้ 

โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อควบคุมสิทธิ์เข้าถึงบริการของ Google ตามอายุ

ควบคุม Voice Match และ Face Match สําหรับ Google Search และ Assistant

ผู้ดูแลระบบต้องได้รับคํายินยอมจากผู้ปกครองของผู้ใช้ที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีเพื่อลิงก์บัญชี Google Workspace for Education กับอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Google Assistant เพื่อเปิดใช้ Voice Match และ Face Match อย่างไรก็ตาม Voice Match และ Face Match จะเปิดใช้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้เลือกที่จะเปิดใช้ฟีเจอร์นี้เท่านั้น

Voice Match จะสร้างรูปแบบเสียงที่ไม่ซ้ํากันของผู้ใช้ ซึ่ง Assistant จะนำไปใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เปิดใช้ Voice Match Face Match จะสร้างรูปแบบใบหน้าที่ไม่ซ้ํากันของผู้ใช้ ซึ่ง Assistant จะนำไปใช้ในการจดจําผู้ใช้ในอุปกรณ์อัจฉริยะที่เปิดใช้กล้อง 

Google Assistant จะใช้ Voice Match และ Face Match เพื่อจำแนกผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจากผู้ใช้รายอื่นๆ Assistant จะสามารถใช้ Voice และ Face Match เพื่อปรับเปลี่ยนประสบการณ์และผลการค้นหาของผู้ใช้ในแบบของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้

วิธีเปิดหรือปิด Voice Match และ Face Match

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบให้ไปที่แอป จากนั้น บริการเพิ่มเติมของ Google
 3. คลิก Search และ Assistantจากนั้นVoice Match และ Face Match
 4. ในแผง Voice Match และ Face Match ให้เลือกเปิดสําหรับทุกคนหรือปิดสําหรับทุกคน
 5. คลิกบันทึก
 6. หากต้องการเปิดหรือปิดบริการให้กับทุกคนในองค์กร ให้คลิกส่วนสถานะบริการ จากนั้น แล้วเลือกเปิดสําหรับทุกคนหรือปิดสําหรับทุกคน
 7. คลิกบันทึก 

ระบบอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ระหว่างนี้อาจมีการบังคับใช้การตั้งค่าทั้งเก่าและใหม่สลับกัน

หากปิด Voice Match และ Face Match 

 • อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Assistant ของผู้ใช้จะสูญเสียฟีเจอร์และความสามารถหลัก  เช่น Assistant จะไม่จดจําเสียงและใบหน้าของผู้ใช้อีกต่อไป ดังนั้นผู้ใช้ปลายทางอาจเข้าถึงผลการค้นหาเฉพาะบุคคลไม่ได้ (เช่น ปฏิทินหรือการช่วยเตือน) ในอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Assistant ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ลําโพงหรือ Smart Display  ในอุปกรณ์บางอย่าง เช่น โทรศัพท์, Google Assistant อาจไม่ตอบสนองต่อคําว่า "Ok Google" อีกต่อไป  
 • ระบบจะลบรูปแบบ Voice Match และ Face Match ออกจากอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Assistant ของผู้ใช้ หากอุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือหากไม่ได้ใช้ Google Assistant เวอร์ชันล่าสุด ระบบอาจไม่ลบรูปแบบเสียงและใบหน้าโดยทันที ในกรณีเหล่านี้และในอุปกรณ์รุ่นเก่า ผู้ใช้อาจต้องรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อลบรูปแบบ Voice Match และ Face Match 
 • ระบบจะลบคลิปเสียง Voice Match และรูปภาพ Face Match ที่ลงทะเบียนไว้ออกจากบัญชีผู้ใช้
 • หากคุณเปลี่ยนใจและเปิดการตั้งค่านี้อีกครั้ง ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียน Voice Match และ Face Match อีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องให้คํายินยอมในฟีเจอร์เหล่านี้ ยินยอมให้บันทึกคลิปเสียงใหม่เพื่อตั้งค่า Voice Match และยินยอมให้ถ่ายรูปใบหน้ารูปใหม่เพื่อตั้งค่า Face Match

สิงหาคม 2017 - บริการเพิ่มเติมของ Google ถูกปิดใช้งานสําหรับบัญชีเก่า

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2017 Google ได้ปิดใช้บริการเพิ่มเติมสำหรับบัญชีโรงเรียนที่ใช้ Google Workspace for Education ซึ่งสร้างก่อนวันที่ 22 เมษายน 2016 หากคุณมีบัญชีดังกล่าวและไม่ต้องการปิดใช้บริการเหล่านี้ คุณต้องตั้งค่าการควบคุมด้วยตนเองเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ หากคุณไม่ปิดใช้งาน ระบบจะปิดใช้บริการดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

คุณอาจจะได้รับอีเมลที่นำคุณไปยังหน้าเว็บคั่นเพื่อดูบริการเพิ่มเติมที่เปิดใช้ของโดเมน พร้อมทั้งตัวเลือกต่างๆ ดังนี้

 • จัดการบริการต่างๆ ด้วยตนเอง

  หากเลือกตัวเลือกนี้ เราจะไม่ปิดใช้บริการเพิ่มเติมใดๆ

 • ปิดบริการที่ระบุไว้ข้างต้นสำหรับผู้ใช้ทุกคน

  หากเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะปิดใช้บริการเพิ่มเติมทั้งหมดในโดเมนของคุณทันที โดยอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล

 • ปิดบริการด้านบนสำหรับผู้ใช้ทุกคน ยกเว้น Google Play

  หากเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะปิดใช้บริการเพิ่มเติมทั้งหมดยกเว้น Google Play ทันที โดยอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล

สําหรับบัญชีที่ไม่ได้เลือกตัวเลือกทั้ง 3 รายการข้างต้น Google ได้ปิดใช้บริการเพิ่มเติมในโดเมนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2017

หมายเหตุ:

 • เมื่อได้ตัดสินใจเลือกตัวเลือกแล้ว ระบบจะล็อกหน้าเว็บคั่นระหว่างหน้าและคุณจะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้อีก แต่คุณยังคงดูการสิ่งที่ได้เลือกไว้ในหน้านั้นได้

 • แม้ระบบได้บังคับให้ปิดใช้บริการเพิ่มเติมในวันที่ 1 สิงหาคม 2017 แต่คุณจะยังเปิดใช้บริการเหล่านั้นทั้งหมดได้อีกครั้งด้วยตนเอง สำหรับบริการใหม่ต่างๆ ที่ Google เปิดใช้ โปรดดูที่การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ในหน้าโปรไฟล์บริษัทในคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 • หากปิดใช้ Google Play ผู้ดูแลระบบจะยังส่งแอป Android ไปยัง Chromebook ที่มีการจัดการได้อยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดหรือปิด Google Play ให้ผู้ใช้

ความเป็นส่วนตัว

สำหรับผู้ใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (K-12) Google จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ (หรือข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google) เพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณา โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ Google รวบรวมและใช้ข้อมูลกับบัญชี Google Workspace for Education ที่หัวข้อประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Workspace for Education

เราให้บริการหลักต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาภายใต้ข้อตกลงของ Google Workspace for Education และการแก้ไขการประมวลผลข้อมูลของโรงเรียน (หากโรงเรียนยอมรับการแก้ไขนี้)

ข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google จะควบคุมบริการเพิ่มเติมของ Google ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างจะมีข้อกําหนดเฉพาะแยกต่างหาก แผนภูมิต่อไปนี้จะไฮไลต์ความแตกต่างระหว่างบริการหลักและบริการเพิ่มเติม

บริการ บริการหลัก บริการเพิ่มเติมของ Google
ข้อกำหนด ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Workspace for Education
ข้อตกลงของ Google Workspace for Education และการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล (หากโรงเรียนยอมรับ) ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google, นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดเฉพาะบริการ
การใช้ข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จะถูกนำไปใช้เพื่อการให้บริการสำหรับบริการหลักอย่างเช่น Gmail, เอกสาร, ชีต และสไลด์เท่านั้น ข้อมูลนี้อาจใช้เพื่อให้บริการ ดูแลรักษา ปกป้อง และปรับปรุงบริการเพิ่มเติม และเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ
โฆษณา
 • ไม่มีโฆษณาในบริการหลัก
 • จะไม่มีการนําข้อมูลลูกค้าไปใช้เพื่อการโฆษณา
 • บริการเพิ่มเติมอาจแสดงโฆษณาได้
 • จะไม่มีการนําข้อมูลลูกค้าไปใช้เพื่อการโฆษณา  
ความปลอดภัย

บริการหลักต่างๆ จะรวมอยู่ในการตรวจสอบและการรับรองด้านความปลอดภัยของ Google Workspace (ISO 27001, SOC 2 และ SOC 3)

บริการเพิ่มเติมทั้งหมดตรงตามมาตรฐานระดับสูงของ Google ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
การจำกัดการแชร์
 • Google ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ในบริการหลักแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในบางกรณีตามที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลของเรา (เช่น เมื่อได้รับคำยินยอมหรือเมื่อกฎหมายกำหนดไว้)
 • นอกจากนี้ บทบัญญัติด้านการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามข้อตกลงของ Google Workspace ยังจำกัดวิธีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ในบริการหลักกับบุคคลที่สามด้วย
Google ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในบางกรณีตามที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลของเรา (เช่น เมื่อได้รับคำยินยอมหรือเมื่อกฎหมายกำหนดไว้)

เมื่อ Google เพิ่มบริการใหม่ลงในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google คุณก็จะเปิดบริการเหล่านั้นให้กับผู้ใช้ได้ทันที หรือจะเลือกปิดการทำงานบริการใหม่เหล่านั้นก่อน แล้วจึงค่อยตัดสินใจเองว่าจะเปิดให้ใช้บริการได้เมื่อใดก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
เริ่มต้นการทดลองใช้งานฟรี 14 วันได้เลย

อีเมลระดับมืออาชีพ พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ การแชร์ปฏิทิน การประชุมวิดีโอ และอื่นๆ เริ่มต้นการทดลองใช้งาน G Suite ฟรีวันนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73010
false