Bas- och tilläggstjänster i G Suite for Education

I G Suite for Education finns det två typer av Google-tjänster: 

 1. G Suites tjänster (t.ex. Gmail, Kalender och Classroom) utgör kärnan i Googles utbildningserbjudanden för skolor.  
 2. Tilläggstjänster (t.ex. YouTube, Maps och Blogger) har utvecklats för konsumentanvändare men kan användas med G Suite for Education-konton i utbildningssyfte om skolans domänadministratör tillåter detta. 

G Suite for Education-administratörer avgör vilka Google-tjänster användarna har åtkomst till och måste ge eller inhämta samtycke för minderårigas användning av tjänsterna. När en skola har inhämtat det samtycke som behövs kan G Suite for Education-användare använda kvalificerade tilläggstjänster (t.ex. YouTube, Maps och Blogger) utan åldersgränser.

Viktiga ändringar av tilläggstjänster

Från och med den 1 augusti 2017 kommer Google att inaktivera tilläggstjänsterna för skolkonton i G Suite for Education som skapats före 22 april 2016. Om du har ett sådant konto och du inte vill att dessa tjänster ska inaktiveras måste du konfigurera manuell kontroll för användaråtkomst till dem före den 1 augusti. Om du inte gör detta inaktiveras tjänsterna automatiskt.

Du borde redan ha fått ett e-postmeddelande som hänvisar dig till en mellansida där du kan visa domänens aktiverade tilläggstjänster och välja ett alternativ:

 • Hantera tjänsterna själv

  Om du väljer det här alternativet inaktiverar vi inte alla tilläggstjänster den 1 augusti 2017.

 • Inaktivera tjänsterna som anges ovan för alla användare

  Om du väljer det här alternativet kommer alla domänens tilläggstjänster inaktiveras direkt. Det kan dock ta upp till 48 timmar innan ändringarna aktiveras.

 • Inaktivera tjänsterna ovan för alla användare, förutom för Google Play

  Om du väljer det här alternativet kommer alla tilläggstjänster förutom för Google Play inaktiveras direkt. Det kan dock ta upp till 48 timmar innan ändringarna aktiveras.

För konton som inte väljer något av de tre alternativen ovan kommer Google att tvångsinaktivera tilläggstjänster på domänen den 1 augusti 2017.

Anmärkningar:

 • När du har gjort ditt val är mellansidan låst och du kan inte redigera den. Du kan dock visa sidan för att se vilket val du gjort.

 • Om dina tilläggstjänster tvångsinaktiveras den 1 augusti 2017 kan du fortfarande återaktivera någon eller alla av dem igen manuellt. För nya tjänster som Google aktiverar kontrollerar du inställningarna för Nya produkterInställningar på administratörskonsolens sida Företagsprofil.
 • Om Google Play har inaktiverats kan G Suite for Education-administratören fortfarande skicka Android-appar till hanterade Chromebook-enheter. Läs mer om hur du aktiverar och inaktiverar Google Play för användare.

Sekretess

I sekretessmeddelandet för G Suite for Education beskriver vi hur Google samlar in och använder uppgifter med konton i G Suite for Education.  I enlighet med sekretessmeddelandet använder inte Google några personliga uppgifter (eller några uppgifter som är kopplade till ett Google-konto) från Apps for Education-användare i låg- och mellanstadiet (grund- och gymnasieskolor) för att rikta annonser.

Tjänsterna tillhandahålls för utbildningssyften i enlighet med skolans avtal för G Suite for Education och tillägg för databearbetning (om detta tillägg har godkänts av skolan).

I enlighet med informationen på sidan Tilläggstjänster styrs de flesta tilläggstjänsterna av Googles användarvillkor och sekretesspolicy. Vissa tilläggstjänster har dessutom tjänstespecifika villkor. I diagrammet nedan visar vi några av skillnaderna mellan bas- och tilläggstjänsterna.

 

Tjänster Bastjänster för Apps for Education Tilläggstjänster
Villkor Sekretessmeddelande för G Suite for Education
Avtalet för G Suite for Education och tillägget för databearbetning (om tillägget har godkänts av skolan) Googles användarvillkor och sekretesspolicy och tjänstespecifika villkor
Dataanvändning Personliga användaruppgifter som samlas in i bastjänsterna används endast för att tillhandahålla bastjänsterna, t.ex. Gmail, Dokument, Kalkylark och Presentationer. Uppgifterna från alla tilläggstjänster kan användas för att tillhandahålla, upprätthålla, skydda och förbättra dem, samt för att utveckla nya.
Annonser Inga annonser i bastjänsterna och ingen kunddata från bastjänsterna används i annonseringssyfte (i vare sig bas- eller tilläggstjänsterna). I tilläggstjänsterna kan annonser visas. Google använder inte några personliga uppgifter (eller några uppgifter som är kopplade till ett Google-konto) från G Suite for Education-användare i låg- och mellanstadiet (grund- och gymnasieskolor) för att rikta annonser. 
Säkerhet Bastjänsterna ingår i G Suite säkerhetsgranskningar och certifieringar (ISO 27001, SOC 2 och SOC 3). Alla tilläggstjänster uppfyller Googles högt ställda krav på informationssäkerhet.
Delningsbegränsningar Google delar inte kunddata i bastjänsterna med tredje part, förutom under de begränsade omständigheter som anges i vår sekretesspolicy (t.ex. när du har gett ditt medgivande eller när det krävs enligt lag). Sekretessbestämmelserna i Apps-avtalet begränsar även hur kunddata i bastjänsterna kan delas med tredje part. Google delar inte personliga uppgifter med tredje part, förutom under de begränsade omständigheter som anges i vår sekretesspolicy (t.ex. när du har gett ditt medgivande eller när det krävs enligt lag).

 

När Google lägger till nya tjänster på Googles administratörskonsol kan du aktivera dem för användare direkt. Du kan även låta nya tjänster initialt vara inaktiverade och sedan bestämma själv när de ska aktiveras. Läs mer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?