Kan inte logga in på administratörskonsolen

Om du vill logga in på ditt personliga Google-konto (slutar med @gmail.com) följer du dessa steg.

Om du inte kan logga in på Googles administratörskonsol för ett hanterat Google-konto, som G Suite eller Cloud Identity, gör du så här.

Felmeddelande vid inloggning

"admin.google.com är enbart till för G Suite-konton. Det går inte att logga in på admin.google.com med vanliga Gmail-konton."

Om det här felmeddelandet visas när du loggar in på administratörskonsolen försöker du logga in med en personlig Gmail-adress (slutar på @ gmail.com) eller ett konto som inte är ett hanterat Google-konto. Använd istället en administratörsadress som är kopplad till ditt hanterade Google-konto, exempelvis G Suite eller Cloud Identity.

Så här byter du konto:

 1. Klicka på Lägg till konto.
 2. Logga in med din administratörsadress och ditt lösenord (slutar inte på @gmail.com).

”Du har kommit till en inloggningssida för en domän som inte använder G Suite”

Om det här felmeddelandet visas när du loggar in på administratörskonsolen har G Suite- eller Cloud Identity-kontot inaktiverats eller tagits bort. Google inaktiverar ditt konto om du inte verifierar äganderätten till din domän innan din kostnadsfria testperiod är slut. Dessutom kan en annan administratör i organisationen ha tagit bort kontot.

Du kan inte återställa data från ett borttaget konto. Men du kan registrera din domän för Google-tjänsten igen:

 1. Vänta 24 timmar från att kontot raderades.
 2. För G Suite öppnar du gsuite.google.com och registrerar dig igen.

”Det gick inte att hitta Google-kontot”

G Suite- eller Cloud Identity-kontot finns inte eller är inte tillgängligt. 

Steg 1: Kontrollera text som du angett

Kontrollera att du angav användarnamnet och lösenordet korrekt när du försökte logga in.

Om du har navigerat till administratörskonsolen direkt med adressen www.google.com/a/dindomän kontrollerar du att du stavade ditt domännamn korrekt i adressfältet.

Steg 2: Logga in med en annan domän

Om du inte har lagt till ytterligare domäner i ditt G Suite- eller Cloud Identity-konto hoppar du över det här steget.

Du kan inte logga in på administratörskonsolen med en adress som tillhör ett domänalias, som du@domänalias.com. Ett domänalias är ett domännamn som lagts till i ditt konto som en alternativ adress.

Logga in istället med ett användarnamn som tillhör domänen som användes för att skapa ditt konto. 

Läs mer om domäner och domänalias.

Jag kan inte administratörsanvändarnamnet eller administratörslösenordet

Om du har registrerat domänen för G Suite, Cloud Identity eller ett annat hanterat konto är du administratör för kontot. Du får åtkomst till administratörskonsolen genom att logga in med din administratörsadress (användarnamnet och lösenordet som användes när du registrerade dig).

Jag har glömt mitt administratörslösenord

Alternativ 1: Be en annan administratör om hjälp

Om det finns en annan person i din organisation med ett administratörskonto ber du denna person om att återställa ditt lösenord.

Alternativ 2: Återställ ditt eget administratörslösenord

Om ingen annan kan hjälpa dig:

 1. Öppna admin.google.com.
 2. Ange användarnamnet för administratörskontot om det inte redan visas på inloggningssidan (till exempel du@dindomän.com) och klicka på Nästa.
 3. Klicka på Har du glömt lösenordet? och återställ lösenordet genom att följa anvisningarna.

Fullständiga anvisningar finns i Återställa ditt administratörslösenord.

Alternativ 3: Du har köpt G Suite från Wix, Squarespace, Google Domains eller en annan återförsäljare

När du köper G Suite från Wix®, Weebly® Google Domains eller en annan återförsäljare konfigurerar de ditt konto. Kontakta din återförsäljare om du vill ha hjälp med användarnamnet och lösenordet för ditt G Suite-administratörskonto. Instruktioner för vissa G Suite-återförsäljare: 

Jag har glömt mitt administratörsanvändarnamn

Användarnamnet är din e-postadress från domänen, som du@dindomän.com (slutar inte på @gmail.com). Så här hämtar du användarnamnet:

 1. Öppna admin.google.com.
 2. Klicka på Har du glömt adressen? på inloggningssidan och hämta användarnamnet genom att följa anvisningarna.

Den ursprungliga administratören har lämnat företaget och ingen har åtkomst

Om du kan kontakta den ursprungliga administratören ber du honom eller henne att de dig användarnamnet och lösenordet. Om du inte kan kontakta personen måste du fylla i formuläret för problem med inloggning på G Suites administratörskonsol. Du blir ombedd att bevisa att du äger ett användarkonto och din domän. När du har fått åtkomst till kontot rekommenderar vi att du lägger till återställningsalternativ på kontot

Om någon annan registrerade din domän för Google-tjänster kontaktar du personen och ber att kontot överförs till dig. Om du inte kan kontakta personen läser du Jag kan inte registrera domänen för en Google-tjänst.

Inloggningen misslyckas fortfarande

Jag kan logga in men ser inte administratörskonsolen

Om du försöker logga in på administratörskonsolen på admin.google.com men istället hamnar på apps.google.com/user/hub, har du inte administratörsbehörighet. Du kan be en administratör av G Suite-kontot att ge dig administratörsbehörighet.

Läs mer om administratörsbehörigheter.

Jag har återställt lösenordet men kan inte logga in på grund av tvåstegsverifiering

Om du återställer ett administratörslösenord men inte kan logga in på G Suite-kontot på grund av tvåstegsverifiering följer du instruktionerna på skärmen eller kontaktar personen som återställt lösenordet och ber om verifieringskoden.

Om dessa alternativ inte fungerar skapar du ett supportärende för G Suite. Du ombeds att visa att du äger domänen genom att lägga till en CNAME-post i domänens DNS-inställningar och ge svar om ditt G Suite-konto. Om du vill skapa ett supportärende fyller du i formuläret för problem med inloggning på G Suites administratörskonsol.

Du måste känna till följande information för att fylla i formuläret:

 • datumet då G Suite-kontot skapades
 • ursprunglig sekundär e-postadress som är kopplad till organisationens G Suite-konto (e-postadressen som användes vid registreringen för G Suite)
 • Google-beställningsnumret som är kopplat till ditt konto (i tillämpliga fall)
 • antal G Suite-användarkonton som du har skapat
 • faktureringsadressen som är kopplad till ditt G Suite-konto
 • typ av kreditkort som används för köp av G Suite och de sista 4 siffrorna på kortet.

Jag har köpt G Suite från Wix, Squarespace, Google Domains eller en annan återförsäljare

När du köper G Suite från Wix, Weebly, Google Domains eller en annan återförsäljare, konfigurerar de ditt konto. Kontakta återförsäljaren för att begära användarnamnet och lösenordet för ditt G Suite-administratörskonto.

Instruktioner för vissa G Suite-återförsäljare: 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?