Określanie, które urządzenia mają dostęp do Twoich danych

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jako administrator możesz sprawdzać poszczególne urządzenia, które proszą o dostęp do danych firmowych. W konsoli administracyjnej Google możesz:

 • Zatwierdzać lub blokować urządzenia mobilne, aby decydować, czy mogą uzyskiwać dostęp do danych organizacji. 
 • Oznaczać tagiem urządzenia z weryfikacją punktów końcowych jako zatwierdzone lub zablokowane. Możesz użyć tagu, aby skonfigurować poziomy dostępu w Menedżerze kontekstu dostępu

Zanim zaczniesz

Co musisz zrobić...

 • Aby móc zatwierdzać i blokować urządzenia mobilne, musisz skonfigurować zaawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Więcej informacji
 • Aby oznaczyć tagiem urządzenia z weryfikacją punktów końcowych jako zatwierdzone lub zablokowane, musisz skonfigurować weryfikację punktów końcowych. Więcej informacji

Co musisz wiedzieć...

 • Urządzenia należące do firmy – urządzenia zarejestrowane za pomocą numerów seryjnych są zatwierdzane automatycznie, nawet jeśli skonfigurujesz zatwierdzanie urządzeń. Więcej informacji znajdziesz w temacie Konfigurowanie urządzeń z Androidem należących do firmy
 • Urządzenia z Apple® iOS® – jeśli skonfigurujesz sieć tak, aby umożliwić dostęp przez Wi-Fi, ten dostęp będzie możliwy podczas oczekiwania na zatwierdzenie urządzenia. Gdy zatwierdzisz urządzenia, użytkownicy uzyskają też dostęp do aplikacji i danych firmowych.
 • (Tylko w G Suite) Urządzenia z Google Sync – gdy urządzenie, które oczekuje na zatwierdzenie, spróbuje zsynchronizować dane z G Suite, zostanie na nim wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli masz specjalny adres e-mail do odbierania powiadomień o aktywacji nowych urządzeń, możesz otrzymać zduplikowane powiadomienia o urządzeniach oczekujących na aktywację. Jednak wystarczy, że zatwierdzisz urządzenie tylko raz.
 • Urządzenia z weryfikacją punktów końcowych – zatwierdzenie lub zablokowanie urządzenia nie wpływa na jego zdolność do uzyskiwania dostępu do danych firmowych. Zamiast tego powoduje dodanie do urządzenia tagu, którego można używać do konfigurowania poziomów dostępu w Menedżerze kontekstu dostępu

Wymaganie sprawdzania nowych urządzeń

Zwykle urządzenia są zatwierdzane automatycznie, gdy użytkownicy dodają swoje konta do urządzenia. Oznacza to, że urządzenia mobilne mają dostęp do danych organizacji od razu, a urządzenia z weryfikacją punktów końcowych są oznaczane tagiem jako zatwierdzone. Twoja organizacja może wymagać od administratora, aby sprawdzał urządzenia przed ich zatwierdzeniem.

Krok 1. Poproś administratora o sprawdzenie urządzeń
 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej stronie kliknij Konfiguracja.
 4. Kliknij Zatwierdzanie urządzeń.
 5. (Opcjonalnie) Aby zmodyfikować zatwierdzanie urządzeń w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, po lewej wybierz odpowiednią organizację.
 6. Zaznacz pole Wymaga zatwierdzenia przez administratora.  
 7. (Opcjonalnie) Wpisz adres e-mail, na który chcesz otrzymywać powiadomienia o rejestracji urządzeń przez użytkowników.
  Wskazówka: zamiast adresu e-mail jednej osoby wpisz adres e-mail grupy zawierającej wszystkich administratorów, którzy mogą aktywować urządzenia. 
 8. Kliknij Zapisz.

Krok 2. Sprawdź urządzenia do zatwierdzenia

 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej stronie kliknij Zatwierdzanie urządzeń
 4. Sprawdź listę urządzeń, które proszą o dostęp do danych firmowych.
 5. Wybierz opcję: 
  • Aby umożliwić urządzeniom mobilnym dostęp do danych firmowych i oznaczyć tagiem urządzenia z weryfikacją punktów końcowych jako zatwierdzone, wybierz odpowiednie urządzenia i kliknij Zatwierdź
  • Aby zablokować urządzeniom mobilnym dostęp do danych firmowych i oznaczyć tagiem urządzenia z weryfikacją punktów końcowych jako zablokowane, wybierz odpowiednie urządzenia i kliknij Zablokuj.
   Uwaga: jeśli oznaczysz tagiem urządzenie z weryfikacją punktów końcowych jako zablokowane, nadal będzie mieć ono dostęp do danych firmowych, dopóki nie wymusisz stosowania zasad Menedżera kontekstu dostępu.

Gdy użytkownik doda konto służbowe do swojego urządzenia mobilnego, zobaczy komunikat, że administrator musi aktywować to urządzenie. Jeśli urządzenie zostanie zatwierdzone, użytkownik będzie mógł na nim synchronizować dane firmowe.

Blokowanie, odblokowywanie i usuwanie urządzeń

Gdy zablokujesz lub usuniesz urządzenie mobilne, przestanie ono synchronizować dane firmowe. Użytkownik nadal będzie miał dostęp do danych firmowych, które są już zapisane na urządzeniu. Aby usunąć wszystkie dane firmowe z urządzenia mobilnego, wyczyść jego pamięć lub konto. Więcej informacji znajdziesz w temacie Usuwanie danych firmowych z urządzenia mobilnego

Jeśli zablokujesz lub usuniesz urządzenie z weryfikacją punktów końcowych, urządzenie nadal będzie mieć dostęp do danych firmowych, dopóki nie wymusisz stosowania zasad Menedżera kontekstu dostępu.

Blokowanie urządzenia

Możesz blokować urządzenia, których stan to Oczekujące lub Zatwierdzone.
 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij Urządzenia mobilne.
 4. Wybierz opcję: 
  • Aby zablokować urządzenie mobilne, kliknij Urządzenia mobilne.
  • Aby zablokować urządzenie z weryfikacją punktów końcowych, kliknij Weryfikacja punktów końcowych.
 5. Wybierz opcję: 
  • Aby zablokować jedno urządzenie, najedź na nie kursorem i kliknij Zablokuj Zablokuj.
  • Aby zablokować wiele urządzeń, zaznacz je i kliknij Więcej Więcej a potem Zablokuj urządzenia.

Stan urządzenia zmieni się na Zablokowane. Zablokowane urządzenia pozostają na liście urządzeń, dopóki ich nie usuniesz.

Odblokowywanie urządzenia

Odblokowanie urządzenia mobilnego umożliwia synchronizowanie na nim danych firmowych. Odblokowanie urządzenia z weryfikacją punktów końcowych powoduje dodanie do niego tagu Zatwierdzono. 
 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Wybierz opcję: 
  • Aby odblokować urządzenie mobilne, kliknij Urządzenia mobilne.
  • Aby odblokować urządzenie z weryfikacją punktów końcowych, kliknij Weryfikacja punktów końcowych.
 4. Kliknij wykrzyknik Exception obok zablokowanego urządzenia i wybierz Odblokuj urządzenie
 5. Kliknij Odblokuj urządzenie

Stan urządzenia zmieni się z Zablokowane na Zgodne lub Niezgodne w zależności od tego, czy spełnia ono wymogi zasad organizacji. 

Usuwanie urządzenia

Gdy usuniesz urządzenie mobilne, przestanie ono synchronizować dane firmowe, ale nie zostaną z niego usunięte żadne informacje. Jeśli chcesz usunąć dane firmowe z urządzenia, wyczyść konto lub pamięć urządzenia, zanim usuniesz to urządzenie. Więcej informacji znajdziesz w temacie Usuwanie danych firmowych z urządzenia mobilnego
Gdy usuniesz urządzenie z weryfikacją punktów końcowych, nadal będzie ono synchronizować dane firmowe, ale przestanie być widoczne w konsoli administracyjnej.
 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Wybierz opcję: 
  • Aby usunąć urządzenie mobilne, kliknij Urządzenia mobilne.
  • Aby usunąć urządzenie z weryfikacją punktów końcowych, kliknij Weryfikacja punktów końcowych.
 4. Wybierz urządzenia, które chcesz usunąć, i kliknij a potem Więcej Więcej a potem Usuń urządzenia.

Usunięte urządzenia są usuwane z listy urządzeń zarządzanych.

Powiązane artykuły 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?