Tillämpa inställningar för mobila iOS-enheter

Om du har den gamla versionen av G Suite uppgraderar du till G Suite Basic för att få den här funktionen. 

Som administratör kan du välja hur personer använder sitt företagskonto på hanterade Apple® iOS®-enheter. Du kan till exempel rekommendera jobbappar för användarna som de kan installera på sina enheter eller styra hur deras data synkroniseras med appar.

Innan du börjar

Du måste konfigurera avancerad mobilhantering för iOS-enheter om du ska kunna använda de här inställningarna. Mer information finns i Konfigurera avancerad hantering av mobila enheter.

Hitta inställningarna

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Gå till Enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Enheter ska visas.

 3. Klicka på iOS-inställningar till vänster.
 4. Välj en kategori.
 5. (Valfritt) Till vänster väljer du den organisation som du vill att inställningarna ska gälla för.
 6. Markera rutan bredvid den inställning du vill tillämpa. Information om varje inställning finns i Läs om inställningarna.
 7. När du har gjort en ändring klickar du på Spara.

Inställningarna tillämpas normalt inom några minuter. Men det kan ta upp till 24 timmar innan de tillämpas för alla.

Läs om inställningarna

Öppna alla   |   Stäng alla

Lås skärmen

Kontrollcenter

I kontrollcentret kan användarna få åtkomst till och ändra inställningar när deras enheter är låsta. De får åtkomst till inställningar och appar, som Wi-Fi, Apple AirDrop® och kameran, genom att svepa upp från skärmens underkant.

Visa aviseringar

Tillåter användarna att öppna aviseringscentret på låsta enheter. I aviseringscentret kan användarna se nya aviseringar, som en kalenderhändelse eller ett missat samtal, genom att svepa nedåt från skärmens ovankant. 

Avmarkera rutan Tillåt aviseringsvy vid låst skärm för att förhindra att användare öppnar aviseringscentret på låsta enheter. Användarna kan fortfarande se nya aviseringar när de kommer.

Vyn I dag

Tillåter användarna att se vyn I dag när enheten är låst. Vyn I dag visar översiktsinformation för dagens datum när användarens sveper åt höger från skärmens vänstra sida.

Hanterade appar

Dessa inställningar gäller för hanterade appar på iOS-enheter, med undantag för iOS Mail. Inställningarna gäller för vitlistade apps som du hanterar i administratörskonsolen. Mer information om hanterade appar finns i Rekommendera och hantera iOS-appar.

Lita på apputgivare

Styr om användarna kan lita på företagsappar som de installerar utanför Apple App Store® eller Google Device Policy-appen. Avmarkera rutan om du vill hindra användarna från att lita på apputigvare.

Om du beslutar dig för att tillåta användarna att lita på appar från okända källor ser de en avisering om att apputgivaren inte är betrodd på enheten när de öppnar en app från en okänd källa för första gången. De kan ange att apputgivaren är betrodd i enhetsinställningarna. Om användaren litar på en utgivare kan de installera andra appar från samma utgivare och öppna dem direkt.

Apputgivare som var betrodda av en användare innan den här inställningen tillämpades på enheten förblir betrodda. Användaren kan installera fler appar från samma utgivare och öppna dem.

Öppna dokument i hanterade appar

Styr vilka appar som kan användas för att öppna en användares personliga dokument och bilagor. Du kan skapa en lista över godkända hanterade appar och använda denna inställning för att enbart tillåta att företagsdokument och länkar öppnas i de godkända apparna.

Avmarkera rutan om du vill förhindra att personliga dokument öppnas i hanterade appar.

Öppna dokument i ohanterade appar

Styr vilka appar som kan användas för att öppna företagsdokument och länkar. Styr även om hanterade appar kan dela dokument med Apple AirDrop®.

Du kan skapa en lista över godkända hanterade appar och använda denna inställning för att ha företagsdokument och länkar i de godkända apparna. Du kan till exempel förhindra att en konfidentiell e-postbilaga i organisationens hanterade e-postkonto öppnas i en användares personliga appar. Det är enbart appar som installeras av Google Device Policy-appen som kan öppna bilagan.

När du tillåter att företagsdokument och länkar öppnas med ohanterade appar kan användarna även dela dem med AirDrop. Om du väljer att inte tillåta att dessa dokument och länkar öppnas med ohanterade appar kan du ändå välja att dela dem med AirDrop.

När en användare laddar ned en fil (till exempel ett foto) till enheten lagras det på enheten. Det kan sedan öppnas med en ohanterad app.

 • Markera Tillåt objekt med hanterade appar att öppnas i ohanterade appar om du vill tillåta att dokument som skapats i hanterade appar öppnas i appar som inte är hanterade.
 • Markera Tillåt att objekt som skapas med hanterade appar delas med AirDrop om du vill tillåta att hanterade appar delar dokument med AirDrop.
iCloud-lagring

Tillåter att Apple iCloud® används för att lagra data i hanterade appar. Data som lagras i iCloud finns kvar där tills användaren tar bort den.

Avmarkera rutan om du vill förhindra att företagsappdata lagras i iCloud. Användarna kan fortfarande använda iCloud för sin personliga data.

Synkronisera med mobildata

Tillåter hanterade appar att använda mobildata för att ansluta till internet. Avmarkera Tillåt att hanterade appar synkroniseras med mobildata om du vill förhindra att hanterade appar använder mobildata.

Om du markerar rutan för att tillåta hanterade appar att synkronisera med mobildata kan du avgöra om du vill tillåta att de synkroniseras under roaming. Om du vill inaktivera synkronisering för hanterade appar under roaming avmarkerar du Tillåt att hanterade appar synkroniseras vid roaming.

Kontokonfigurationer (endast G Suite)

Google-konto

Den här inställningen är inte tillgänglig när inställningen CalDAV eller CardDAV är på.

Synkroniserar automatiskt användarnas e-postkonton, kalendrar och kontakter i G Suite med motsvarande iOS-appar som finns på deras enheter. Markera Distribuera Google-kontokonfiguration om du vill

 • synkronisera e-post i G Suite med iOS Mail-appen
 • synkronisera kalenderhändelser i G Suite med iOS Calendar-appen
 • synkronisera kontakter i G Suite Suite med iOS Contacts-appen
 • tillåta användarna att söka i organisationens globala katalog i iOS Contacts-appen.

Användarna kan välja att visa e-post och kalenderhändelser i Googles mobilappar (rekommenderas) eller i iOS-appar. Mer information finns i Hämta e-post, kalendrar och kontakter i G Suite i iOS.

Om du inte vill att användarna ska kunna få åtkomst till sin e-post i mappen iOS Mail inaktiverar du IMAP-åtkomst. Kalenderhändelser och kontakter synkroniseras fortfarande med iOS-appar. Mer information finns i Aktivera och inaktivera POP- och IMAP-åkomst. Om du stänger av IMAP ska du informera användarna om att de inte längre synkroniserar G Suite-post till mappen iOS Mail eftersom de kanske inte får någon avisering på sin enhet.

När du aktiverar inställningen för Google-kontot får användare med enheter som redan är registrerade en avisering där de uppmanas att lägga till ett lösenord för sitt G Suite-konto. Användarna kan registrera nya enheter genom att logga in på sitt G Suite-konto med en Google-mobilapp, som Google Device Policy-appen.

E-post, kalendrar och kontakter i G Suite hanteras på enheten. Om du blockerar enheten eller tar bort kontot tas därför användarens e-post, kalenderhändelser och kontakter i G Suite bort från enheten. Synkroniseringen av samtliga upphör.

CalDAV

Den här inställningen är inte tillgänglig när inställningen för Google-kontot är på.

Synkroniserar automatiskt Google Kalender med iOS Calendar-appen på en användares enhet.

Om du väljer att använda den här inställningen hanteras inte kalenderhändelser i G Suite fullt ut på den här enheten. Det betyder att om du fjärrensar enheten eller kontot upphör synkroniseringen av G Suite-kalenderhändelser och alla befintliga händelser tas bort från enheten. Om du blockerar enheten eller om den väntar på godkännande synkroniseras dock kalenderhändelser fortfarande med enheten och befintliga enheter finns också kvar på enheten.

När du aktiverar den här inställningen uppmanas användarna att ange sitt G Suite-lösenord. Om du använder tvåstegsverifiering eller har konfigurerat enkel inloggning med en extern identitetsleverantör måste användaren skapa och ange ett applösenord, istället för att ange G Suite-lösenordet. Därefter synkroniseras G Suite-händelser med iOS Calendar-appen. Användaren kan välja att inaktivera den här synkroniseringen. Mer information finns i Hämta e-post, kalendrar och kontakter i G Suite i iOS.

När du inaktiverar den här inställningen kan användarna fortfarande lägga till sina kalendrar manuellt.

CardDAV

Den här inställningen är inte tillgänglig när inställningen för Google-kontot är på.

Synkroniserar automatiskt Google Kontakter med iOS Contacts-appen på en användares enhet. Den här inställningen gör även att användarna kan söka efter organisationens globala katalog i iOS Contacts-appen.

Om du väljer att använda den här inställningen hanteras G Suite-kontakter inte fullt ut på enheten. Om du fjärrensar enheten eller kontot betyder det att användarens kontakter slutar att synkroniseras och befintliga kontakter tas bort från enheten. Om du blockerar enheten eller om den väntar på godkännande synkroniseras kontakter fortfarande med enheten.

När du aktiverar den här inställningen uppmanas användarna att ange sitt G Suite-lösenord. Om du använder tvåstegsverifiering eller har konfigurerat enkel inloggning med en extern identitetsleverantör måste användaren skapa och ange ett applösenord, istället för att ange G Suite-lösenordet. Då synkroniseras G Suite-kontakter med iOS Contacts-appen. Användaren kan välja att inaktivera den här synkroniseringen. Mer information finns i Hämta e-post, kalendrar och kontakter i G Suite i iOS.

Om du enbart delar globala katalogdata som redan är synliga offentligt med appar och API:er kan användarna inte söka i organisationens globala katalog. Mer information finns i Ge appar från tredje part tillgång till kataloguppgifter.

När du inaktiverar den här inställningen kan användarna fortfarande lägga till sina kontakter manuellt.

Säkerhetskopiering och iCloud Sync

Obs! Användare med en iOS-enhet måste ge tillstånd för automatisk säkerhetskopiering och synkronisering med de här inställningarna.

iCloud-säkerhetskopiering

Tillåter användarna att automatiskt säkerhetskopiera sina iOS-enheter till iCloud® via Wi-Fi varje dag. IOS-enheten måste vara påslagen, låst och ansluten till en strömkälla under en iCloud-säkerhetskopiering.

Krypterad säkerhetskopiering

Kräver kryptering för alla säkerhetskopior till Apple iTunes®. När du har tillämpat den här inställningen ser användarna rutan Kryptera säkerhetskopia i översikten över iTunes-enheter när en användare säkerhetskopierar sin iOS-enhet till iTunes. Användarna kan inte avmarkera rutan.

När kryptering av säkerhetskopia aktiveras uppmanar iTunes användaren att ange ett lösenord. En krypterad säkerhetskopia lagras i användarens dator och användaren måste ange sitt lösenord för att återställa iOS-enheten.

Dokumentsynk

Tillåter användare att aktivera eller inaktivera dokument- och datasynkronisering av sina iOS-enheter och iCloud®. Data från användarens iOS-appar lagras i iCloud och sedan synkroniseras de mellan användarens iOS-enheter som stöds.

Nyckelkedjesynk

Tillåter användarna att aktivera eller inaktivera nyckelringssynkronisering av sina iOS-enheter. Användarnas kontonamn, lösenord och kreditkortsnummer lagras med 256-bitars AES-kryptering (Advanced Encryption Standard) på iCloud. Data synkroniseras därefter mellan användarens iOS-enheter som stöds.

Safari

Autofyll

Anger om användaren kan fylla i webbformulär med autofyll. När rutan är markerad registrerar Apple Safari® information som användaren anger i formulär, som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Denna information fylls i automatiskt i webbformulär senare.

Säker surfning

Varnar användare när de använder Safari för att besöka en webbplats som misstänks vara bedräglig. Avmarkera rutan om du vill inaktivera varningen.

JavaScript

Tillåter JavaScript® i Safari, vilket webbplatser använder för knappar, formulär och annat innehåll. Avmarkera rutan om du vill inaktivera JavaScript i Safari. Vissa webbplatser fungerar inte korrekt om du inaktiverar JavaScript.

Popup-fönster

Tillåter att popup-fönster öppnas när användarna besöker eller stänger en webbsida i Safari. Popupfönster används ofta för att visa annonser. Vissa webbplatser använder dock popupfönster för viktigt innehåll. Avmarkera rutan om du vill inaktivera popupfönster.

Cookies

Tillåter att alla webbplatser, tredje parter och annonsörer som öppnas via Safari att lagra cookies och annan data på enheten. Avmarkera rutan om du vill förhindra att cookies och annan data lagras på enheten. Detta kan förhindra att vissa webbplatser fungerar korrekt.

Foton

Min bildström

Tillåter att foton på en användares kamerarulle synkroniseras med Min bildström i iCloud. Avmarkera rutan om du vill

 • radera foton i Min bildström från enheten
 • avbryta synkroniseringen av foton från kamerarullen med Min bildström
 • förhindra att foton och videor i delade flöden visas på enheten.

Obs! Om det inte finns andra kopior av dessa foton och videor kan de raderas permanent.

iCloud-fotobibliotek

Styr om användarna kan spara foton och videor i iCloud så att de kan få tillgång till dem från alla enheter. Avmarkera rutan om du vill inaktivera iClouds fotobibliotek på iOS-enheter i organisationen. Foton som inte har laddats ned helt från iClouds fotobibliotek till enheten tas bort från enheten.

Fotodelning i iCloud

Tillåter användarna att lägga till foton och videor i ett delat album i iCloud. Tillåter även användarna att bjuda in andra att lägga till egna foton, videor och kommentarer i albumet. När den här inställningen är av kan användarna inte prenumerera på eller publicera delade album.

Avancerad säkerhet

Skärmdump

Styr om användarna kan spara en skärmdump eller inspelning av sina skärmar.

Siri

Styr om Siri® är på eller av. Om du tillåter användning av Siri kan du även avgöra om funktionen ska svara användarna när enheten är låst.

 • Markera rutan Tillåt Siri om du vill aktivera eller inaktivera Siri för användarna.
 • Markera rutan Tillåt Siri vid låst skärm när du vill styra om funktionen kan användas på en låst enhet.
Apple Watch

Styr om en Apple Watch®-enhet låses automatiskt när användaren tar av sig den. Om du avmarkerar rutan så att klockan låses automatiskt när användaren tar av sig den kan den låsas upp med lösenkoden eller den iPhone som kopplats.

Överlämning

Tillåter att användarna utnyttjar Apple Handoff® för att skicka en apps data mellan enheter så att de kan börja jobba på en enhet och sedan fortsätta på en annan. En användare kan till exempel börja läsa ett dokument i Safari på sin iPad och fortsätta läsa det i Safari på sin iPhone.

Vill du ha fler inställningar för mobila enheter?

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?