Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Mobiel apparaatbeheer instellen

Deze functie is beschikbaar in alle versies van G Suite. (Deze functie is niet beschikbaar in de oude gratis versie van Google Apps.)

Met mobiel apparaatbeheer krijgen gebruikers veilig toegang tot zakelijke apps en gegevens, zoals mobiele Google-apps en andere apps. Als beheerder kunt u volledig geïntegreerd mobiel apparaatbeheer instellen, waarmee systemen steeds worden gecontroleerd en apparaatactiviteiten worden vastgelegd.  U beheert actieve apparaten in de Google Beheerdersconsole of met de Beheerders-app op een mobiel apparaat. U kunt ook apparaatgebruik en -evenementen controleren en beheren. 

Alles openen   |   Alles sluiten

Opties voor instellen

Stapsgewijze instelprocedure
Bekijk meer informatie over de beheerfuncties wanneer u ze kiest. Als u wilt beginnen met de stapsgewijze instelprocedure, leest u eerst over de beheeropties.
Automatisch beheer instellen
Laat het systeem het beheer voor u instellen. Hierbij worden standaardinstellingen en -beleid toegepast die u later kunt aanpassen. In de volgende gevallen heeft u automatisch instellen gestart:
 • U heeft op Nu beheren geklikt toen die werd weergegeven.
 • U heeft de optie gekozen waarmee Google alle mobiele apparaten in uw domein kan beheren.

Ga door met het automatisch instellen van mobiel apparaatbeheer

Beheeropties

U kunt basisbeheer of geavanceerd beheer instellen. U kunt het beheer ook aanpassen voor verschillende apparaattypen en organisatie-eenheden. 

Basisbeheer
Als beheerder kunt u het volgende doen:

Uw apparaatgebruikers kunnen:

 • Toegang krijgen tot mobiele Google-apps.
 • (Apple® iOS®-gebruikers) Het downloaden van een beheer-app of profiel omzeilen.
 • (Android-gebruikers - vereist) De Google Apps Device Policy-app downloaden tijdens de inschrijving.
 • Apps downloaden via de Google Play Store. (In het algemeen moet Google Play zijn ingeschakeld voor Android-apparaatbeheer.)

Opmerking: Basisbeheer ondersteunt geen apparaten met iOS 7 en eerder. 

Geavanceerd beheer
Geavanceerd beheer bevat dezelfde functies als basisbeheer. Daarnaast kunt u het volgende:

Uw apparaatgebruikers met apparaten die worden ingeschreven voor geavanceerd beheer, moeten deze stappen volgen:

 • (Android-gebruikers) De Google Apps Device Policy-app downloaden tijdens de inschrijving.
 • (iOS-gebruikers) Een profiel voor apparaatbeleid downloaden. Met deze app of dit profiel wordt gekeken of het apparaat voldoet aan het beleid. Ook helpen ze het apparaat te beheren. Apparaatgebruikers worden elk jaar gevraagd dit te updaten.
Aangepast beheer
U kunt mobiel apparaatbeheer aanpassen per apparaattype. U kunt bijvoorbeeld basisbeheer selecteren voor Android-apparaten en geavanceerd beheer voor iOS-apparaten. 
Geen beheer
U kunt ervoor kiezen apparaten niet te beheren door mobiel beheer uit te schakelen. Gebruikers kunnen dan nog steeds hun bedrijfsgegevens synchroniseren met hun mobiele apparaat, maar u kunt geen beleid toepassen of het apparaat beheren vanuit de Google Beheerdersconsole. U kunt bijvoorbeeld niet de bedrijfsgegevens op het apparaat wissen als het apparaat is verloren of gestolen.

Mobiel apparaatbeheer inschakelen

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apparaatbeheer te zien.

 3. Klik links op Installatie.
 4. Klik op Mobiel beheer.
 5. (Optioneel) Selecteer links een organisatie-eenheid.
 6. Zet Mobile Management inschakelen op Aan Aan.
 7. Selecteer een beheeroptie.
 8. Indien u Aangepast selecteert, kiest u een beheerniveau voor elk apparaattype.
 9. Klik op Opslaan.
 10. Indien u basisbeheer heeft geselecteerd, bent u klaar en kunnen uw gebruikers hun apparaat inschrijven. Ga naar Volgende stappen voor meer opties.
 11. Indien u geavanceerd beheer heeft geselecteerd, gaat u naar Geavanceerd mobiel beheer instellen.

Geavanceerd mobiel beheer instellen

Welke stappen u moet volgen om geavanceerd mobiel beheer in te stellen, hangt af van het type apparaat dat u wilt beheren. Voordat u begint, moet u mobiel apparaatbeheer inschakelen en geavanceerd beheer selecteren voor het apparaattype. 

Android-apparaten

Hier volgen enkele voordelen van het instellen van geavanceerd mobiel beheer:

 • (Android-apparaten) U kunt werkprofielen aanbieden. 
 • U kunt de apparaten markeren die eigendom van uw bedrijf zijn, zodat u ze gemakkelijker kunt weergeven en beheren. 
 • (Optioneel) U kunt een goedkeuringsvereiste instellen voor het voltooien van de inschrijving. Gebruikers registreren hun apparaten en wachten totdat u ze goedkeurt voordat de inschrijving wordt voltooid.

Geavanceerde Android-beheerfuncties kiezen

U moet beheer van Android-apps instellen als u werkprofielen wilt aanbieden. De resterende functies zijn optioneel.

 1. Klik op de pagina Apparaatbeheer > Installatie op Beheer van Android-apps.
  Als u nog niet bent ingeschreven voor het programma voor beheerde Android-apparaten, staat dit op Uitgeschakeld. Ga naar stap 2.
 2. Klik op Beheer van Android-apps inschakelen.
 3. Klik op Inschakelen om te bevestigen. 
 4. (Optioneel) Ga naar Beheer instellen voor apparaten die eigendom zijn van het bedrijf om apparaten te markeren die eigendom zijn van het bedrijf.
 5. (Optioneel) Ga naar Vereisten voor goedkeuring instellen voor activatie van persoonlijke apparaten om te bepalen welke persoonlijke apparaten moeten worden goedgekeurd voor activatie.
 6. Ga naar Volgende stappen wanneer u klaar bent.

Android-beleid toepassen

U kunt beleid voor beheerde Android-apparaten afdwingen. Sommige beleidsinstellingen worden standaard toegepast wanneer u mobiel beheer inschakelt. U kunt deze aanpassen.

(Optioneel) Beheer instellen voor apparaten die eigendom zijn van het bedrijf

Als G Suite-beheerder kunt u mobiele apparaten aan uw werknemers geven en deze markeren als 'eigendom van het bedrijf'. Nadat de apparaten zijn gemarkeerd, kunt u deze volledig beheren. U kunt beleid toepassen waarmee app-installatie, persoonlijke accounts, hardware, netwerkinstellingen en beveiligingsopties worden beheerd.

U kunt aanvullend beleid toepassen voor gebruikers met apparaten die eigendom zijn van het bedrijf. Als een apparaat bijvoorbeeld is verloren of gestolen, kunt u zien of het apparaat eigendom is van het bedrijf. Als dit het geval is, kunt u het apparaat wissen en weet u dat de gebruiker geen gegevens van een persoonlijk apparaat kwijtraakt.

Er zijn twee manieren om beheer in te stellen voor apparaten die eigendom zijn van het bedrijf. U kunt één of beide manieren gebruiken:

 • Aanmelden gebruiker: U kunt individuele gebruikers vragen het bedrijf te accepteren als de apparaateigenaar wanneer ze hun apparaat inschrijven. Beschikbaar voor apparaten met Android 6.0 Marshmallow en hoger. 
 • Bulkinschrijving: U kunt apparaten zelf inschrijven. U kunt ze met meerdere tegelijk importeren via het serienummer.

Ga als volgt te werk om 'Aanmelden gebruiker' in te stellen:

 1. Klik op de pagina 'Apparaatbeheer instellen' op Apparaten die eigendom zijn van het bedrijf.
 2. Vink het vakje aan voor Sta gebruikers toe zich tijdens de eerste apparaatinstallatie aan te melden voor de modus Apparaateigenaar.
 3. Klik op Opslaan.

(Optioneel) Doe het volgende voor apparaten die eigendom zijn van het bedrijf, die met meerdere tegelijk zijn ingeschreven:

 • Vink het vakje aan om een maandelijks rapport te verzenden naar hoofdgebruikers. 
 • Klik op Opslaan.
iOS-apparaten

U moet een Apple Push Certificate installeren (of verlengen) om de installatie voor iOS-apparaten te voltooien. Daarna kunt u beleid en instellingen toepassen voor iOS-gebruikers. 

Een Apple Push Certificate installeren

 1. Klik op de pagina Apparaatbeheer instellen op Apple Push Certificate.
 2. Klik op Een Apple Push Certificate instellen of Certificaat verlengen.
 3. Volg de instructies om het certificaat in te stellen of te verlengen. Zie Apple Push Certificates maken en verlengen voor hulp. 
 4. Ga naar iOS-beleid toepassen om aanvullende beheerinstellingen toe te passen.
 5. (Optioneel) Ga naar Vereisten voor goedkeuring instellen voor activatie van persoonlijke apparaten om te bepalen welke persoonlijke apparaten moeten worden goedgekeurd voor activatie.
 6. Ga naar Volgende stappen.

iOS-beleid toepassen

U kunt aanvullende beheerinstellingen toepassen op iOS-apparaten. Een deel van de instellingen wordt standaard toegepast wanneer u mobiel beheer inschakelt. U kunt deze aanpassen.

Apparaten met Google Sync 

U kunt aanvullende beheerinstellingen toepassen voor Microsoft® Windows Phones® en andere apparaten die Google Sync gebruiken om toegang te krijgen tot de G Suite-gegevens van uw bedrijf:

(Optioneel) Vereisten voor goedkeuring instellen voor activatie van persoonlijke apparaten

Wanneer een gebruiker een apparaat inschrijft, ziet hij de melding dat de inschrijving in behandeling is totdat de beheerder het apparaat activeert. Zonder deze optie worden apparaten automatisch ingeschreven en kunnen deze worden beheerd.

Opmerking: U hoeft deze vereiste niet in te stellen voor Android-apparaten die eigendom zijn van het bedrijf. Deze worden automatisch geactiveerd.

 1. Klik op de pagina Apparaatbeheer instellen op Apparaatactivatie.
 2. (Optioneel) Selecteer links een organisatie-eenheid.
 3. Klik op Goedkeuring van beheerder vereisen voor apparaatactivatie
 4. (Optioneel) Voer een e-mailadres in waarop u een melding wilt ontvangen wanneer een gebruiker zijn apparaat inschrijft.
  Tip: Gebruik in plaats van een individueel e-mailadres een groeps-e-mailadres voor alle beheerders die apparaten kunnen activeren. 
 5. Klik op Opslaan

Nadat uw gebruikers hun apparaat hebben ingeschreven, moet u de apparaten in behandeling goedkeuren en activeren

Beheer uitschakelen en onbeheerde apparaten synchroniseren

Als u besluit mobiele apparaten niet te beheren, kunt u gebruikers nog steeds toestaan hun zakelijke e-mail-, agenda- en contacten-apps te synchroniseren met hun mobiele apparaat. Uw apparaatgebruikers moeten met hun G Suite-accounts inloggen bij hun apparaten om gegevens te synchroniseren.

Als u kiest voor deze instelling, geldt het volgende:

 • U kunt geen bedrijfsgegevens wissen van een apparaat als het is verloren of gestolen.
 • U kunt geen beleid toepassen en u kunt het apparaat niet beheren in de Beheerdersconsole.
 • Apparaten die eerder werden beheerd, worden nog steeds weergegeven in de beheerdersconsole. Nieuwe apparaten worden alleen weergegeven als ze gegevens synchroniseren via Google Sync.
Mobiel beheer uitschakelen

U kunt mobiel beheer uitschakelen voor alle apparaten in uw organisatie of alleen voor bepaalde apparaattypen.

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apparaatbeheer te zien.

 3. Klik links op Installatie.
 4. Klik op Mobiel beheer.
 5. (Optioneel) Selecteer links een organisatie-eenheid.
 6. Kies een optie:
  • Als u het beheer wilt uitschakelen voor alle mobiele apparaten, zet u Mobile Management inschakelen op Uit Uit.
  • Als u het beheer alleen wilt uitschakelen voor bepaalde apparaattypen, selecteert u Aangepast. Selecteer dan Onbeheerd voor de apparaten die u niet wilt beheren.
 7. Klik op Opslaan.
Synchronisatie instellen voor onbeheerde apparaten
 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheer.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apparaatbeheer te zien.

 3. Klik links op Installatie.
 4. Klik op Synchroniseren met mobiel.
 5. Vink het vakje aan naast het apparaattype om deze apparaten te synchroniseren.
 6. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw G Suite-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met G Suite.