Włączanie oraz wyłączanie Aktywności w internecie i aplikacjach

Jako administrator kont Google w organizacji masz kontrolę nad tym, kto może używać Aktywności w internecie i aplikacjach. Wystarczy włączyć lub wyłączyć tę usługę dla określonych osób w konsoli administracyjnej Google. Użytkownicy, którzy mają włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, mogą zachować swoją historię wyszukiwania, aby uzyskać dokładniejsze wyniki wyszukiwania i sugestie.

Kontrolowanie dostępu użytkowników do „Aktywności w internecie i aplikacjach” w organizacji

Zanim zaczniesz: aby włączyć lub wyłączyć usługę dla określonych użytkowników, dodaj ich konta do jednostki organizacyjnej (w celu kontrolowania dostępu w danym dziale) lub grupy dostępu (do kontrolowania dostępu użytkowników w różnych działach).

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google.
 3. Kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach

  Wskazówka: przewiń stronę, aby zobaczyć wszystkie usługi. Możesz też po lewej stronie wybrać Filtruj, aby zawęzić listę (na przykład na podstawie stanu lub popularności).

 4. Kliknij Stan usługi.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?