Innan du ändrar din primära domän

Det är inte alltid nödvändigt att ändra din primära domän. Beroende på hur du vill använda domänen kan du kanske lägga till den som domän eller domänalias. Om du bestämmer dig för att ändra din primära domän finns det några saker du måste tänka på först.

Se till att det finns stöd för att ändra din primära domän för din typ av hanterat Google-konto. Om du har tagit hänsyn till alla frågor som anges nedan och fortfarande vill ändra din primära domän går du till Ändra din primära domän från administratörskonsolen.

Kontrollera att ditt hanterade Google-konto stöds

Ändring av den primära domänen via administratörskonsolen stöds för närvarande inte för

 • en återförsäljares eller återförsäljaransökares egen primära domän (en återförsäljares kund kan ändra sina domännamn)
 • kunder som har köpt ett domännamn via en Google-domänregistreringspartner eller Google Domains vid registrering för G Suite
 • kunder som har köpt Google-tjänsten via Google Domains
 • enhetsprenumerationer (inklusive Chrome-enhetshantering, Chromebox för möten och Google Play for Education)
 • G Suite-kunder med en aktiv testperiod
 • standardutgåvan av G Suite – kallas även den kostnadsfria eller äldre utgåvan.

Tänk på följande innan du ändrar din primära domän

När måste jag ändra den primära domänen?

I normalfallet är det bara nödvändigt att ändra din primära domän om du:

 • Vill att dina användare ska logga in på sina konton med ett nytt primärt domännamn. 
 • Förlorar äganderätten till din gamla domän och vill ta bort den från ditt konto.
 • Använder Google App Engine, som autentiseras via användarkonton på den primära domänen.
 • Vill ha konsekvent varumärkesanvändning i Drive-resurser och Kalender-inbjudningar, som alltid visar användarens primära e-postadress.

Kända problem vid byte av primär domän

Google Play for Education

 • En uppdatering av den primära domänen kan orsaka problem med Google Play for Education. Störningar kan uppstå i policyer och enheter kan drabbas av problem vid slutförande av registrering och återregistrering. Dessutom skulle beställningsproblem uppstå i de årliga prenumerationstjänsterna vid köp av ytterligare licenser och försök att slutföra förnyelser.

Adminkonsol

 • Du kan behöva uppdatera företagets kontaktuppgifter i faktureringsprofilen för att säkerställa att alla viktiga faktureringsaviseringar skickas till rätt kontakt. 
 • Tillämpa alla egna logotyper igen när den primära domänen har bytt namn.

Klassiska Sites

 • Användare som vill visa sina webbplatser måste ersätta det gamla domännamnet med det nya domännamnet i webbadressen (till exempel sites.google.com/a/<gammal_domän> måste ändras till sites.google.com/a/<ny_domän>).
 • Alla platser som fortfarande finns på den gamla domänen är tillgängliga med den gamla webbadressen. 
 • Om du tar bort den gamla domänen raderas även alla befintliga webbplatser på den gamla domänen. Om du vill behålla dessa platser måste du kopiera dem med hjälp av Google Sites API innan du ändrar den primära domänen. 

Nya Sites

Med avseende på publiceringsadressen gäller att om den gamla domänen raderas, tas befintliga webbplatser på den gamla domänen bort från publicering. Webbplatsägare får anvisningar via e-post om att publicera sina webbplatser på nytt genom att uppdatera publiceringsadressen.

Appar från Marketplace och Google App Engine

 • Alla appar som du har lagt via Marketplace eller Google App Engine måste installeras om. Om appen sparar data baserat på domännamnet eller en användares e-postadress, kan data gå förlorad. Kontakta apputvecklaren först om du är osäker.  

Domänalias

 • När du har bytt namn på en domän förblir domänalias kopplade till den tidigare primära domänen. Detta påverkar i sin tur genereringen av e-postalias när användarna får nya namn.

Kalender

 • Alla videosamtalslänkar i befintliga händelser (inklusive återkommande händelser) innehåller det gamla domännamnet. Det betyder att användarna inte kan delta genom att klicka på länken. Detta gäller också för e-postpåminnelser och e-post med ändringsmeddelanden. Händelser som skapats efter ändringen visar rätt domän i videosamtalslänken.
 • E-postadressen för kalender uppdateras inte för händelser som skapades innan domänen bytte namn. Detta betyder att användarna inte kan kontrollera resurskalendern för denna händelse. Händelser som skapats efter ändringen visas med rätt domän i resurskalenderadressen.

Tänk på följande vid byte av din primära domän

 • När du ändrar domännamnet tar det lite tid innan ändringarna visas i dina appar.
 • Om du ändrar namnet på din domän ändras inte automatiskt den primära e-postadressen till de användare som administreras i den domänen. Du kan byta namn på användare på den nya primära domänen, men se först till att du förstår följderna av att ändra ett användarnamn. Du kan även ändra en grupps e-postadress.
 • Om du ska kunna börja ta emot e-post på nya e-postadresser måste MX-posterna konfigureras så att de pekar på Google. Vi rekommenderar starkt att du gör detta innan du gör ett namnbyte.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?