Uppdateringar av G Suite-mobilappar

G Suite-mobilapparna är gjorda speciellt för enheter med Android och Apple® iOS®. För ökad säkerhet och bättre resultat använder våra ingenjörsteam nya funktioner när de uppdaterar en app. De flesta gånger är förbättringarna enbart tillgängliga i det senaste mobiloperativsystemet (OS).

Vilka enheter kan få den senaste uppdateringen?

  • För Android-enheter tillhandahåller vi uppdateringar för de aktuella och två föregående Android-versionerna. När exempelvis Android 7.0 Nougat är den senaste versionen tillhandahåller vi även uppdateringar för Android 6.0 Marshmallow och Android 5.0 Lollipop).
  • För iOS-enheter tillhandahåller vi uppdateringar för nuvarande och tidigare iOS-huvudutgåvor.

I båda fallen stödjer vi enbart den officiella, omodifierade versionen av operativsystemet. Android-enheter måste dessutom vara officiellt Android-kompatibla och ha licensierade Google Mobile-tjänster.

Vad gäller för äldre operativsystem?

För äldre versioner av Android och iOS tillhandahålls uppdateringar efter bästa förmåga. I de flesta fall fortsätter en app att fungera även om den inte uppdateras för ett äldre OS. Appar som körs på ett OS som inte längre stöds kan sluta fungera utan föregående meddelande. Vi rekommenderar att du alltid håller OS och app uppdaterade. Vi förhandsinformerar om vi planerar att sluta tillhandahålla en app.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?