Skicka idéer för G Suite och Cloud Identity

Om du har en idé om en ny funktion för en G Suite-produkt eller Cloud Identity, kan du skicka in den i Googles Cloud Connect Community (CCC). Andra i gruppen se din idé och rösta på den om de gillar den. Du kan även rösta på andra idéer. De idéer som får flest röster delas med produktgrupper för att hjälpa Google skapa de funktioner som kunderna begär.

Vem kan skicka in en funktionsidé?

Alla kunder som använder G Suite i sin produktion och fullt kontrakterade partner kan skicka in en funktionsidé. Om du inte kan få åtkomst till sidan med funktionsidéer eller skicka in en idé kontaktar du Support för G Suite.

Skicka in en funktionsidé

För närvarande kan du bara skicka in funktionsidéer på engelska. 

Viktigt! För att visa eller skicka in funktionsidéer måste du först kontakta G Suites support och verifiera dina kontouppgifter. Det kan ta upp till 24 timmar efter din begäran att få åtkomst till gruppen för funktionsidéer.

  1. Logga in i Cloud Connect-gruppen
  2. På CCC startsida klickar du på fliken G Suite Feature Ideas (Funktionsidéer för G Suite).
  3. Sök i gruppen för funktionsidéer och kontrollera om din idé redan finns.
  4. Om du ser något som liknar din idé granskar du den innan du skickar in din idé för att undvika dubbletter.

    Tips! Rösta på funktionsidéer som du stöder.

  5. Välj Visa alla funktioner och klicka på Lägg till .
  6. Lägg till en produktkategori för att göra det enklare att hitta idén.
  7. Förbättra ditt bidrag genom att inkludera en problemformulering, önskat beteende och en möjlig lösning eller ett alternativ.
  8. Klicka på Lägg upp.

Din idé kommer då att vara tillgänglig för andra medlemmar i gruppen så att de kan läsa om och rösta på den.

De funktionsidéer som får flest röster skickas till produktgrupperna. Om din idé skickas in får du även ett märke i Cloud Connect Community. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?