Use Gmail or Google Drive DLP

Skanowanie ruchu poczty e-mail przy użyciu funkcji zapobiegania utracie danych

Funkcja DLP w Gmailu jest teraz dostępna tylko w G Suite Enterprise oraz G Suite dla Szkół i Uczelni. Jeśli masz licencję na G Suite Business kupioną przed 31 marca 2017 roku, możesz nadal korzystać z funkcji DLP w Gmailu do 31 stycznia 2020 roku, pod warunkiem, że licencja na G Suite Business będzie cały czas aktywna.

Zapobieganie utracie danych w Gmailu (DLP) pozwala korzystać ze wstępnie zdefiniowanych wzorców do wykrywania treści podczas skanowania e-maili przychodzących i wychodzących. Firma Google zaprojektowała te wstępnie zdefiniowane wzorce w celu znajdowania poufnych danych, takich jak numery kart kredytowych, ubezpieczenia społecznego czy paszportów. Dostępne są wstępnie zdefiniowane wzorce do wykrywania wielu popularnych typów danych używanych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Tutaj znajdziesz listę dostępnych wstępnie zdefiniowanych wzorców do wykrywania treści.

Tak jak w przypadku standardowego ustawienia zgodności treści w Gmailu, za pomocą reguł DLP ze wstępnie zdefiniowanymi wzorcami do wykrywania treści możesz uruchamiać automatyczne działania, takie jak odrzucenie lub zmodyfikowanie wiadomości albo umieszczenie jej w kwarantannie. Możesz też utworzyć bardziej złożone zasady zgodności treści przez połączenie wstępnie zdefiniowanych wzorców ze słowami kluczowymi i wyrażeniami regularnymi.

Dowiedz się więcej o ustawieniu Zgodność treści.

Informacje o dokładności

Wstępnie zdefiniowane wzorce do wykrywania treści nie są nieomylne, ponieważ nie wszystkie rodzaje danych można dopasować z wysokim poziomem ufności. Na przykład numery kart kredytowych można wykrywać z wysokim poziomem ufności, korzystając z dobrze zdefiniowanego wzorca i sprawdzania sumy kontrolnej. Natomiast numery rozliczeniowe ABA są wykrywane tylko ze średnim poziomem ufności, bo ten wzorzec polega jedynie na sumie kontrolnej 9 cyfr. 

Zastosowanie wstępnie zdefiniowanych wzorców do wykrywania treści nie gwarantuje zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi. Jako klient możesz zdecydować, które dane są poufne, i jak najlepiej je chronić. Przetestuj ustawienia, aby upewnić się, że konfiguracja działa zgodnie z oczekiwaniami, oraz korzystaj z kwarantanny w celu weryfikowania wykrytych treści.

Wskazówka: aby zobaczyć przykłady poufnej treści i przetestować swoją treść, wypróbuj wersję demo funkcji zapobiegania utracie danych.

Tworzenie ustawienia DLP ze wstępnie zdefiniowanymi wzorcami do wykrywania treści

Zanim utworzysz regułę zgodności treści DLP, przejrzyj dostępne wstępnie zdefiniowane wzorce do wykrywania treści.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Gmail a potem Ustawienia zaawansowane.

  Wskazówka: aby zobaczyć ustawienia zaawansowane, przewiń stronę Gmaila na sam dół.

 3. (Opcjonalnie) Po lewej stronie wybierz organizację.
 4. Przewiń stronę do sekcji Zgodność treści:
  • Jeśli stan to Jeszcze nie skonfigurowane, najedź kursorem na to ustawienie i kliknij Skonfiguruj.
  • Jeśli stan to Stosowane lokalnie lub Dziedziczone, najedź kursorem na to ustawienie i kliknij Edytuj, aby je edytować, lub Dodaj inne, aby dodać nowe.
 5. U góry strony wpisz krótki opis, na przykład Wykrycie numeru karty kredytowej.
 6. W sekcji E-maile, których ma dotyczyć reguła wybierz wymagane rodzaje wiadomości. 
  Aby na przykład ograniczyć to ustawienie do poczty wychodzącej, odznacz wszystkie pola oprócz pola Wychodzące.
 7. W sekcji Wyrażenia kliknij Dodaj.
 8. Z listy wybierz Dopasowanie do wstępnie zdefiniowanej treści.
 9. Z listy wybierz odpowiedni wstępnie zdefiniowany wzorzec do wykrywania treści. 
  Jeśli na przykład chcesz skanować wychodzącą pocztę w poszukiwaniu treści zawierających dane kart kredytowych, wybierz Numer karty kredytowej.
 10. (Opcjonalnie) Ustaw te właściwości:
  • Minimalna liczba dopasowań – ustaw wymaganą liczbę wykryć określonej treści w wiadomości, która uruchamia wybraną czynność. 
   Jeśli na przykład wybierzesz 2, to w wiadomości muszą znajdować się co najmniej dwa różne numery kart kredytowych, aby wobec danego e-maila zostało wykonane wybrane działanie. Wielokrotne powtórzenie tego samego numeru karty kredytowej nie wystarczy.
  • Poziom ufności – wybierz, czy czynność ma być wykonywana, gdy wzorzec osiągnie średni poziom ufności (wartość domyślna), czy musi zostać osiągnięty wysoki poziom ufności. 
   Poziom ufności wskazuje prawdopodobieństwo, że wykryta treść w wiadomości spełnia kryteria zgodności.
   • Średni poziom ufności oznacza większą liczbę wiadomości objętych wybranym działaniem.
   • Wysoki poziom ufności może zmniejszyć liczbę nieprawidłowo rozpoznanych przypadków, w których uruchomienie działania jest uzasadnione (mniej dostarczonych wiadomości, które powinny uruchomić wybraną czynność), ale może jednocześnie zwiększyć liczbę nieprawidłowo rozpoznanych przypadków, w których podejmowanie jakichkolwiek działań jest nieuzasadnione (więcej wiadomości wywoła działanie, choć jest ono zbędne).
 11. Kliknij Zapisz.
 12. Wybierz, czy chcesz modyfikować, odrzucać czy umieszczać wiadomości w kwarantannie. Jeśli chcesz weryfikować zgodność treści, skorzystaj z kwarantanny.
 13. Kliknij Dodaj ustawienie lub Zapisz, aby zamknąć okno.

  Dodane ustawienia są wyróżnione na stronie Ustawienia poczty e-mail.

 14. Kliknij Zapisz u dołu strony.

Zastosowanie zmian na kontach użytkowników może potrwać do godziny.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?