חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי
הדף שביקשת אינו זמין כעת בשפה שלך. תוכל לבחור בשפה אחרת בחלק התחתון של הדף. לחלופין, באמצעות תכונת התרגום המובנית של Google Chrome תוכל לתרגם מיד כל דף אינטרנט אל שפה לבחירתך.

Best way to move your data

When choosing the best way to move your mail, contacts and calendar data to your new G Suite account, consider the size and complexity of your organization and where your data is currently stored.

Choosing the best import tool

  • Simple import options 

    If you're an individual user or have fewer than 20 users in your organization, consider a simple import option.

  • All migration tools 

    If you have many users or you currently use Microsoft® Exchange, there are various migration tools to choose from.

More help with setup

For more help with your move to G Suite, see planning your deployment

Was this article helpful?
How can we improve it?
Sign in to your account

Get account-specific help by signing in with your G Suite account email address, or learn how to get started with G Suite.