Przenoszenie kalendarzy przy użyciu usługi migracji danych

Ta funkcja jest dostępna na kontach: Business Starter, Standard i Plus; Enterprise; G Suite dla Szkół i Uczelni oraz G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, G Suite dla Organizacji Non-Profit, G Suite Basic i Business; Essentials.  Porównanie wersji

Jeśli korzystasz z wersji Essentials, możesz przenieść wyłącznie kontakty. Nie możesz przeprowadzić migracji poczty e-mail ani danych kalendarzy.

Jeśli przeprowadzasz migrację do Google Workspace z Microsoft Exchange, możesz przenosić wydarzenia i zasoby kalendarza za pomocą data migration service.

Zanim zaczniesz

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Czy moje środowisko źródłowe jest obsługiwane?

data migration service umożliwia przenoszenie wydarzeń i zasobów z kalendarza, jeśli przeprowadzasz migrację z następujących usług internetowych Microsoft Exchange (EWS): Microsoft Exchange Server 2007, 2010, 2013 lub 2016 albo Microsoft Exchange Online (Microsoft Office 365).

Konfigurowanie środowiska źródłowego (wymagane)

Zanim zaczniesz używać data migration service, musisz przygotować środowisko, z którego chcesz przenieść dane.

Krok 1. Skonfiguruj data migration service

Opcja 1. Skonfiguruj Exchange Online
 1. Wykonaj wszystkie czynności opisane w artykule Konfigurowanie systemu źródłowego: Exchange Online.
 2. W sekcji Data rozpoczęcia migracji zaakceptuj wyświetloną opcję lub wybierz odpowiednią datę.
 3. (Opcjonalnie) W sekcji Opcje migracji zaznacz pole Przenieś kalendarze pomocnicze.
 4. Jeśli chcesz zmienić adresy e-mail użytkowników lub zasobów kalendarza, kliknij Prześlij mapowania tożsamości a potem Załącz plik i przejdź do pliku CSV mapowania tożsamości.

  Więcej informacji znajdziesz w temacie Używanie pliku CSV mapowania tożsamości artykułu o używaniu plików CSV w usłudze migracji danych.

 5. Kliknij Wybierz użytkowników.
Opcja 2. Skonfiguruj inne wersje Exchange
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Migracja danych.
 3. Kliknij Skonfiguruj migrację danych.
 4. W sekcji Źródło migracji wybierz wersję Exchange.

  Następnie wybierz E-mail jako typ danych.

 5. W sekcji Protokół połączenia wybierz jedną z tych opcji:
  • Wybierz automatycznie (zalecane)
  • Usługi internetowe Exchange – ponadto w polu Identyfikator URI serwera wpisz nazwę serwera Exchange Web Services (EWS), na przykład https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx
 6. W sekcji Konto roli wpisz adres e-mail i hasło do konta roli.
 7. Kliknij Rozpocznij.
 8. (Opcjonalnie) Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, sprawdź, czy podane informacje o koncie roli i protokole połączenia są prawidłowe. Następnie ponownie kliknij Rozpocznij.
 9. W sekcji Data rozpoczęcia migracji zaakceptuj wyświetloną opcję lub wybierz odpowiednią datę.
 10. (Opcjonalnie) W sekcji Opcje migracji zaznacz pole Przenieś kalendarze pomocnicze.
 11. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zmienić adresy e-mail użytkowników lub zasobów kalendarza, kliknij Prześlij mapowania tożsamości a potem Załącz plik i przejdź do pliku CSV mapowania tożsamości.

  Więcej informacji znajdziesz w temacie Używanie pliku CSV mapowania tożsamości artykułu o używaniu plików CSV w usłudze migracji danych.

 12. Kliknij Wybierz użytkowników.

Krok 2. Przeprowadź migrację

Migracja wydarzeń z kalendarza jednego użytkownika
 1. Kliknij Dodaj użytkownika.
 2. W polu Źródłowy adres e-mail wpisz starszy adres e-mail użytkownika.
 3. W polu Adres e-mail w Google Workspace zacznij wpisywać nowy adres e-mail użytkownika, a następnie wybierz odpowiednią pozycję z listy sugerowanych kont.
 4. Kliknij Rozpocznij.
 5. (Opcjonalnie) Aby przenieść wydarzenia z kalendarza innego użytkownika, powtórz powyższe czynności.

Wskazówka: aby zamknąć ukończoną migrację, kliknij Więcej a potem Zakończ migrację.

Migracja jednego zasobu kalendarza
 1. Kliknij Dodaj zasób kalendarza.
 2. W polu Źródłowy adres e-mail wpisz starszy adres e-mail zasobu kalendarza.
 3. W polu Adres e-mail w Google Workspace wpisz nowy adres e-mail zasobu kalendarza.
 4. Kliknij Rozpocznij.
 5. (Opcjonalnie) Aby przenieść inny zasób kalendarza, powtórz powyższe czynności.

Wskazówka: aby zamknąć ukończoną migrację, kliknij Więcej a potem Zakończ migrację.

Migracja wydarzeń z kalendarza wielu użytkowników
 1. Kliknij Prześlij zbiorczo za pomocą pliku CSV.
 2. Kliknij Załącz plik i prześlij plik CSV migracji.

  Uwaga: plik ten może się różnić od pliku CSV mapowania tożsamości, ponieważ zawiera informacje na temat kont użytkowników i zasobów kalendarza, które chcesz przenieść. Szczegółowe informacje znajdziesz w temacie Jakie pliki CSV są wymagane artykułu o używaniu plików CSV w usłudze migracji danych.

 3. Kliknij Prześlij i rozpocznij migrację.

Wskazówka: aby zamknąć ukończoną migrację, kliknij Więcej a potem Zakończ migrację.

Wskazówki dotyczące migracji


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem