Quản trị viên của tôi là ai?

Định nghĩa nhanh: Một người quản lý các thiết bị hoặc dịch vụ của Google cho một công ty, trường học hoặc nhóm.

Ai đó trong công ty, trường học hoặc nhóm của bạn

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của Google với một công ty, trường học hoặc nhóm khác, bạn có thể có một quản trị viên, người thiết lập tài khoản hoặc thiết bị Chrome của bạn. Người này cũng quản lý dịch vụ bạn có thể sử dụng. Bởi vì quản trị viên của bạn thuộc tổ chức của bạn, chứ không phải thuộc Google, chúng tôi không thể cho bạn biết chính xác người đó là ai. Nhưng đây là gợi ý về người cần hỏi.

Quản trị viên có thể là:

  • Người đã cung cấp cho bạn tên người dùng, như dạng name@company.com
  • Ai đó trong bộ phận CNTT hoặc Trợ giúp (ở một công ty hoặc trường học)
  • Người quản lý dịch vụ email của bạn hoặc trang web (trong một doanh nghiệp nhỏ hoặc câu lạc bộ)

Tôi là một quản trị viên

Nếu bạn là một quản trị viên của tài khoản liên quan tới công việc, trường học hoặc nhóm (ví dụ: bạn đã đăng ký tài khoản G Suite) và bạn quên mật khẩu, hãy xem Đặt lại mật khẩu quản trị viên của bạn.

Tài khoản @gmail.com không có quản trị viên

Nếu tài khoản bạn muốn được trợ giúp kết thúc bằng @gmail.com, không có quản trị viên nào quản lý tài khoản của bạn. Tài khoản của bạn không được liên kết với công ty, trường học hoặc tổ chức nào. Thay vào đó nó là một Tài khoản Google miễn phí mà bạn có thể tự quản lý.

Để trợ giúp đăng nhập vào tài khoản gmail.com miễn phí, hãy xem Không thể đăng nhập vào tài khoản Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73010