Lägga till eller ta bort gruppmedlemmar

Som administratör kan du lägga till användare i eller ta bort användare från alla Google Grupper som skapats i din organisation. Läs mer om hur du skapar grupper.

Lägga till en användare i en grupp

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Leta reda på användaren i listan Användare. Läs Söka efter ett användarkonto om du behöver hjälp.
 4. Öppna kontosidan genom att klicka på användarens namn.
 5. Klicka på Grupper.
  Pekar på länken Grupper
 6. Klicka på Lägg till Lägg till.
 7. Sök efter en grupp genom att ange de första tecknen i namnet eller e-postadressen. Markera gruppen som du vill ha.
 8. (Valfritt) Om du vill lägga till användaren i ytterligare en eller flera grupper söker du efter och väljer gruppen.
 9. När du är klar med att välja grupper klickar du på Lägg till.
 10. (Valfritt) Gör så här om du vill ändra en användares roll i en grupp:
  • Klicka på nedåtpilen Nedåtpil följt av under Roll och välj den nya rollen.
  • Klicka på Spara.

Lägg till flera användare i en grupp

Välj användare från en lista
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. På listan markerar du rutan bredvid varje användare som du vill lägga till i en grupp.

  Tips! Om alla användare tillhör samma organisationsenhet kan du lättare hitta dem genom att välja organisationsenheten till vänster. Klicka vid behov på Öppna Öppna uppe till vänster för att visa organisationsträdet. Läs mer om organisationsstrukturen.

 4. Klicka på Lägg till markerade användare i grupper Lägg till användare i grupp.
  Här klickar du på Lägg till användare i en grupp
 5. Sök efter en grupp genom att ange de första tecknen i namnet eller e-postadressen. Markera gruppen som du vill ha.
 6. (Valfritt) Lägg till användarna i ytterligare en grupp genom att söka efter och välja gruppen.
 7. När du är klar med att välja grupper klickar du på Lägg till.
Ange användarnas e-postadresser
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Grupper på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se grupper.

 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på avsnittet Medlemmar.
 5. Håll muspekaren över Lägg till Lägg till och klicka på Lägg till medlemmar.
 6. Sök efter en användare genom att ange de första tecknen i användarens e-postadress. Markera användaren som du vill ha.
 7. Upprepa steg 6 för andra användare du vill lägga till. 
 8. Klicka på Lägg till i grupp.

Användare läggs till som medlemmar med e-postprenumerationen Alla.

Ladda upp användare från en CSV-fil
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Grupper på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se grupper.

 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på avsnittet Medlemmar.
 5. Håll muspekaren över Lägg till Lägg till och klicka på Massöverför medlemmar.
 6. Komplettera en CSV-fil (kommaavgränsad) för gruppen. Formatera CSV-filen korrekt (se nedan). 

  Tips! Du kan klicka på länken för att ladda ned en tom CSV-mall. Om du vill se en slutförd fil klickar du på länken för CSV-fil med medlemslista.

 7. Klicka på Bifoga CSV. Navigera sedan till din CSV-fil och öppna den.
 8. Klicka på Ladda upp.

Formatera CSV-filen

 • Inkludera rubriker i CSV-filen. Rubriker är skiftlägeskänsliga. 
 • Maximal CSV-filstorlek är 35 MB.
 • Maximalt antal poster per fil är 150 000.

  Om filen är större, öppna den i kalkylarkarksprogrammet, dela tabellen i separata filer och spara var och en som en CSV-fil. Inkludera kolumnrubrikerna i alla CSV-filer.

CSV-filexempel

Rubrik: E-postadress för grupp [Obligatorisk], E-postadress för medlem [Obligatorisk], Medlemstyp, Medlemsroll
Post: dingrupp@email.com, medlemsnamn@email.com,ANVÄNDARE,MEDLEM 

CSV-rubrik Info
Gruppens e-postadress Gruppens e-postadress, obligatoriskt fält.
E-postadress för medlem  Gruppens eller användarens e-postadress. Lämna det här fältet tomt om du anger medlemstypen KUND.
Medlemstyp

Typ av medlem. Medlemstyperna omfattar:

 • ANVÄNDARE: Används för att lägga till en enskild användare.
 • GRUPP: Används för att lägga till en Google-grupp.
 • KUND: Används för att lägga till alla användare i organisationen. Om du använder den här medlemstypen lämnar du fältet E-postadress för medlem tomt. 
Medlemsroll Gruppens eller användarens roll. Ange MEDLEM, ANSVARIG eller ÄGARE. Läs mer om medlemsrollerna
Medlemsnamn             

Medlemmens namn. Endast tillgängligt för interna medlemmar. Externa medlemsnamn visas inte i Googles administratörskonsol.

Obs! Kolumnen för medlemmar visas i en lista över nedladdade medlemmar, men visas inte i CSV-mallen. Du kan inte heller lägga till ett externt medlemsnamn eller ändra interna medlemsnamn genom att ladda upp en CSV-fil med en rubrik för medlemsnamn och medlemsnamn.

   
Lägga till alla användare i en grupp

Om du lägger till alla användare i en grupp läggs alla användare i din organisation till. Endast administratörer kan skapa en organisationsomfattande grupp. Användarna läggs till som en enskild medlem i gruppen (med namnet Alla medlemmar i organisationen). Du kan inte redigera enskilda medlemmar i den här gruppen. Du kan dock redigera gruppens åtkomstinställningar eller radera den. Om flera domäner är kopplade till organisationens hanterade Google-konto innehåller gruppen användare i alla dina domäner.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Grupper på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se grupper.

 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på avsnittet Medlemmar.
 5. Håll muspekaren över Lägg till Lägg till och klicka på Lägg till medlemmar.
 6. Klicka på Avancerat längst ned i rutan Lägg till medlemmar.
 7. Markera rutan Lägg till alla aktuella och framtida användare av organisationen i den här gruppen.
 8. Klicka på Lägg till i grupp.

Obs!

 • Tillåt endast att gruppägare och administratörer skickar meddelanden till en grupp som har alla medlemmar i organisationen för att förhindra att spam skickas till alla i domänen. Om du vill ange en ägare eller ansvarig för en organisationsomfattande grupp lägger du till användaren individuellt och tilldelar sedan rollen.
 • Om gruppen bjuds in (eller redan är inbjuden) till händelser i Google Kalender är din domän@allusers.d.calendar.google.com listad som gäst. Hela organisationen kan få inbjudningar till sådana händelser.
 • Administratörer kan också se allusers-adressen i granskningsloggar och rapporter. 
 • Avstängda användare ingår i en organisationsomfattande grupp, men de får inte meddelanden som skickas till gruppen när de är avstängda. När kontot inte längre är avstängt får användaren gruppmeddelanden.
 • Du ser inte den organisationsomfattande gruppen i avsnittet Grupper på användarens kontosida.

Ta bort användare från en grupp

Om du tar bort en medlem i en grupp får de inte längre e-post som är adresserad till gruppen. Om du tar bort en medlem tar du inte bort användarens konto. Om du tar bort gruppägaren fungerar gruppen fortfarande. Som administratör kan du hantera gruppen eller överlåta äganderätten till en annan användare.

Ta bort en enskild användare
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Grupper på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se grupper.

 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på avsnittet Medlemmar.
 5. Håll muspekaren över medlemmen som du vill ta bort och klicka på Ta bort.
 6. Klicka på Ta bort medlem för att bekräfta.
Ta bort flera användare
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Grupper på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se grupper.

 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på avsnittet Medlemmar.
 5. Markera rutorna bredvid de medlemmar du vill ta bort och klicka på Ta bort medlemmar Ta bort medlemmar.
 6. Klicka på Ta bort medlemmar för att bekräfta.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?