One.com: Verifiera domänen

Tips! För enkelhetens skull kan du utöka stegen i artikeln och skriva ut den så att du har tillgång till informationen under verifieringsprocessen.

Varför måste jag verifiera domänen?

När du har verifierat att du äger domänen kan du börja använda Google-tjänsten, som G Suite, Drive Enterprise eller Cloud Identity. Om du har G Suite kan du börja använda Gmail, Google Drive och alla andra tjänster som ingår på G Suite-kontot.

Steg 1: Få din unika verifieringspost

Verifieringsposten visas i installationsguiden när du registrerar dig.

Använder du inte installationsguiden? Öppna Sök efter G Suite-installationsguiden för att hitta verifieringsposten. Kopiera din unika verifieringspost, återgå till den här artikeln och fortsätt till Steg 2: Logga in på domänvärden.

 1. På sidan Verifiera domän och konfigurera e-post klickar du på Välj en annan metod och välj Lägg till en domänvärdpost.

   

  Choose a Different Method drop-down menu

   

 2. Från fältet Värde/svar/destination kopierar du hela den unika verifieringsposten.Fältet Värde/svar/destination visar ett exempel på verifieringsposten.

Tips! Om du behöver en CNAME-post istället för en TXT-post klickar du på Lägg till en CNAME-post i steget Lägg till en ny TXT-post i din domän.

Steg 2: Logga in på domänvärden
 1. På sidan Verifiera din domän och konfigurera e-post i installationsguiden klickar du på länken för att öppna inloggningssidan för domänvärden på en ny flik.

  Obs! Om installationsguiden inte innehåller en länk till din domän öppnar du webbplatsen One.com® på en ny flik. Ha installationsguiden öppen på den första fliken.

 2. Ange e-postadressen och lösenordet som du skapade när du köpte domänen från One.com.
 3. Klicka på Logga in.

  Om du inte känner till dina kontouppgifter kan du återställa lösenordet eller kontakta supporten för One.com.

Steg 3: Lägg till verifieringsposten i domänens DNS-poster
 1. På sidan Webbplats, domän och e-post, bläddrar du ned och klickar på DNS.

  DNS icon is shown.

 2. Klicka på Webb-DNS.
 3. Öppna anvisningar för den typ av verifieringspost du vill lägga till i domänenens DNS-poster. Lägg till en TXT-verifieringspost (vanligast)
  1. Under Personliga DNS-webbinställningar väljer du TXT listan Typ.
  2. Lämna fältet Domän/värdnamn tomt.
  3. Ange 600 i fältet TTL.
  4. Ange 1 i fältet Prioritet.
  5. I fältet Värde/destination anger du hela verifieringsposten som finns i steg 1 av installationsguiden.

   Obs! Ange TXT-postvärdena manuellt. Om du kopierar och klistrar in blir värdena ogiltiga.

   The TXT record fields are completed

  6. Spara posten genom att klicka på Lägg till Lägg till.
  Lägga till en CNAME-verifieringspost
  1. Under Personliga DNS-webbinställningar i fältet Domän/värdnamn anger du innehållet från installationsguidens fält Etikett/värd från steg 1.
  2. Välj CNAME på listan Typ.
  3. I fältet Värde/destination anger du innehållet i installationsguidens fält Destination/mål från steg 1.

   Viktigt! Ange CNAME-postvärdena manuellt. Om du klistrar in värdena kommer de inte att vara giltiga.

   All fields of the CNAME record entry are complete.

  4. Spara posten genom att klicka på Lägg till Lägg till.

Steg 4: Uppmana Google att verifiera

 1. Återgå till installationsguiden.
 2. Markera rutan Jag har sparat TXT-verifieringsposten eller klicka på Verifiera.
 3. Om du är G Suite-kund fortsätter du till Nästa steg för och konfigurerar Gmail.

G Suite: Nästa steg

Nu är det dags att konfigurera Gmail med G Suite-kontot.

 1. Ha konfigurationsguiden och domänvärdens webbplats öppen.
 2. På en separat flik eller i ett separat fönster öppnar du anvisningarna för att konfigurera Gmail (MX-poster) med din värd.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?