Crazy Domains: Verifiera domänen

Tips! För enkelhetens skull kan du utöka stegen i artikeln och skriva ut den så att du har tillgång till informationen under verifieringsprocessen.

Varför måste jag verifiera domänen?

När du har verifierat att du äger domänen kan du börja använda Google-tjänsten, som G Suite, Drive Enterprise eller Cloud Identity. Om du har G Suite kan du börja använda Gmail, Google Drive och alla andra tjänster som ingår på G Suite-kontot.

Steg 1: Få din unika verifieringspost

Verifieringsposten visas i installationsguiden när du registrerar dig.

Använder du inte installationsguiden? Öppna Sök efter G Suite-installationsguiden för att hitta verifieringsposten. Kopiera din unika verifieringspost, återgå till den här artikeln och fortsätt till Steg 2: Logga in på domänvärden.

 1. Öppna sidan Lägga till en ny TXT-post i din domän och klicka på lägg till en CNAME-post i det första stycket.

  A red circle highlights the add a CNAME record link on the Add a new TXT record to your domain page.

 2. På sidan Lägga till en ny CNAME-post i din domän kopierar du innehållet i fälten Etikett/värd och Destination/mål.

  I nedanstående steg beskrivs hur du klistrar in dem i domänens DNS-poster.

  The Label / Host and Destination / Target CNAME record fields are shown.

Steg 2: Logga in på domänvärden
 1. Öppna webbplatsen Crazy Domains på en ny flik. Håll installationsguiden öppen på den första fliken.
 2. Klicka på My Account (mitt konto) uppe till höger på webbplatsen Crazy Domains.
 3. Kontrollera att Account Manager (kontoansvarig) är markerat i det första fältet.
 4. Ange användarnamnet och lösenordet som du skapade när du köpte domänen från Crazy Domains.
 5. Klicka på Logga in.

  Om du inte känner till kontouppgifterna kan du återställa lösenordet eller ringa Crazy Domains support på +1-213-559-2459.

 6. Klicka på Visit My Account (besök mitt konto).
Steg 3: Lägg till verifieringsposten i domänens DNS-poster
 1. Klicka på Domains (domäner) uppe till vänster.

  Domains button is selected

 2. Om du har fler än en domän hos Crazy Domains väljer du den som du vill verifiera för G Suite. Annars fortsätter du med steg 3.
 3. Rulla ned till DNS Settings (DNS-inställningar) och klicka på ikonen Modify Modify icon (ändra).
 4. Välj Add Record (lägg till post).

  Add Record is selected from the Menu icon

 5. Välj CNAME Record (CNAME-post) och klicka på Add (lägg till).

  CNAME Record is selected next to the Add button.

 6. I fältet Sub Domain (underdomän) klistrar du in innehållet i fältet Etikett/värd för CNAME-posten från steg 1.
 7. I fältet Alias For (alias för) klistrar du in innehållet från fältet Destination/mål för CNAME-posten från steg 1.

  The CNAME record is added to the fields and the Update button is active.

 8. Klicka på Update (uppdatera).

  Den nya CNAME-posten visas i DNS-inställningarna.

  CNAME record is listed in the DNS Settings

Steg 4: Uppmana Google att verifiera

 1. Återgå till installationsguiden.
 2. Markera rutan Jag har sparat TXT-verifieringsposten eller klicka på Verifiera.
 3. Om du är G Suite-kund fortsätter du till Nästa steg för och konfigurerar Gmail.

G Suite: Nästa steg

Nu är det dags att konfigurera Gmail med G Suite-kontot.

 1. Ha konfigurationsguiden och domänvärdens webbplats öppen.
 2. På en separat flik eller i ett separat fönster öppnar du anvisningarna för att konfigurera Gmail (MX-poster) med din värd.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?