Tillåta betrodda domäner för G Suite

Den här funktionen är tillgänglig i utgåvorna G Suite Enterprise, Enterprise for Education, Drive Enterprise, Business, Education och Nonprofits. Jämför utgåvor

Som G Suite-administratör kan du låta användarna jobba i vissa Google-produkter med användare utanför företaget eller skolan. Tillåt till exempel fildelning i Google Drive med en organisation som du litar på genom att vitlista organisationens domän. Användare i betrodda organisationer kan också dela sina filer med dina användare.

Du kan även tillåta domäner för Classroom om du vill låta användare på betrodda domäner gå med i klasser på din domän. Du kan även tillåta dina användare att gå med i klasser på de domäner som du litar på.

Krav

 • För närvarande stöder endast Google Drive och Google Classroom vitlistade domäner.
   
 • Tillåtna domäner måste vara domäner som använder G Suite. Bekräfta att den betrodda organisationens eller det betrodda företagets användare har G Suite-konton.

Så fungerar godkännande av domäner 

 • Du kan aktivera eller inaktivera vitlistning på organisationsenhetsnivå, men domänens vitlista gäller för hela organisationen (alla organisationsenheter). Det finns inte separata vitlistor för varje organisationsenhet eller grupp.

 • Underdomäner och domänalias inkluderas inte när du tillåter en domän. Lägg till dem separat om det behövs. Om du till exempel vitlistar domänen företag.com och de förvärvar nyttföretag.com måste du vitlista nyttföretag.com för att ge åtkomst till organisationen.
Godkänna en domän
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Domäner på startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Domäner på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Vitlista domäner > Lägg till ny.
 4. Ange namnet på domänen, underdomänen eller domänaliaset som ska vitlistas och klicka sedan på Lägg till domän i vitlista. Obs! Underdomäner och domänalias inkluderas inte när du vitlistar en domän.
 5. Viktigt! När du lägger till ett domännamn kontrollerar inte vitlistan om domänen använder G Suite. Om du vill bekräfta att domänen är en G Suite-betrodd domän kontrollerar du vitlistan i delningsinställningarna för Google Drive och Google Classroom.
Ta bort en godkänd domän
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Domäner på startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Domäner på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Godkända domäner.
 4. Klicka på Ta bort bredvid namnet på den tillåtna domänen, underdomänen eller domänaliaset.
  Obs! Underdomäner och domänalias inkluderas inte när du tar bort en domän.

Ge delningsåtkomst till tillåtna domäner

G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite for Education, G Suite for Nonprofits och Drive Enterprise – om du vill bevilja åtkomst till fildelning ändrar du delningsinställningarna för Drive

G Suite for Education – om du vill bevilja åtkomst till klasser ändrar du delningsinställningarna för Classroom.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?