Netregistry: Verifiera domänen

Tips! För enkelhetens skull kan du utöka stegen i artikeln och skriva ut den så att du har tillgång till informationen under verifieringsprocessen.

Varför måste jag verifiera domänen?

När du har verifierat att du äger domänen kan du börja använda Google-tjänsten, som G Suite, Drive Enterprise eller Cloud Identity. Om du har G Suite kan du börja använda Gmail, Google Drive och alla andra tjänster som ingår på G Suite-kontot.

Hur verifierar jag?

När du registrerar dig för Google-tjänsten får du en verifieringspost som du kopierar och klistrar in i domäninställningarna (lagras normalt hos domänvärden).

Behöver du hjälp med verifiering? Kontakta support för snabb, personlig hjälp som ingår i din G Suite-prenumeration. Support för Google Cloud är tillgänglig för kunder med support på Silver-, Gold- eller Platinum-nivån.

Steg 1: Få din unika verifieringspost

Verifieringsposten visas i installationsguiden när du registrerar dig.

Använder du inte installationsguiden? Öppna Sök efter G Suite-installationsguiden för att hitta verifieringsposten. Kopiera din unika verifieringspost, återgå till den här artikeln och fortsätt till Steg 2: Logga in på domänvärden.

 1. På sidan Verifiera domän och konfigurera e-post klickar du på Välj en annan metod och välj Lägg till en domänvärdpost.

   

  Choose a Different Method drop-down menu

   

 2. Från fältet Värde/svar/destination kopierar du hela den unika verifieringsposten.Fältet Värde/svar/destination visar ett exempel på verifieringsposten.

Tips! Om du behöver en CNAME-post istället för en TXT-post klickar du på Lägg till en CNAME-post i steget Lägg till en ny TXT-post i din domän.

Steg 2: Logga in på domänvärden

 1. På sidan Verifiera din domän och konfigurera e-post i installationsguiden klickar du på länken för att öppna inloggningssidan för domänvärden på en ny flik.
  Obs! Om det inte finns någon länk till domänen klickar du här och öppnar webbplatsen Netregistry® på en ny flik. Installationsguiden förblir öppen på den första fliken.
 2. Högst upp på webbplatsen för Netregistry klickar du på Login (Logga in).

   

  Knappen Logga in

   

 3. Ange kontoreferensen och lösenordet som du skapade när du köpte din domän från Netregistry och klicka på Log in (Logga in).

  Om du inte känner till dina kontouppgifter kan du återställa ditt lösenord eller kontakta supporten för Netregistry.

   

  Konsol och knapp för inloggning

Steg 3: Lägg till verifieringsposten i domänens DNS-poster
 1. På webbplatsen för Netregistry väljer du Edit DNS (Redigera DNS) under Overview (Översikt) i avsnittet Manage your domains (Hantera dina domäner).

   

  Redigera DNS-länk

   

  Nu visas kontrollpanelen för Netregistry.

 2. Klicka på Zone Manager under det domännamn du vill verifiera för din Google-tjänst. I det här exemplet använder vi domänen td-netreg.com, men du ser i stället ditt eget domännamn.

   

  Zonhanterare

   

 3. Rulla ned till Add a zone record (Lägg till en zonpost) i avsnittet Zone management (Zonhantering). Från rullgardinsmenyn väljer du TXT Record (TXT-post).

   

  TXT har valts på rullgardinsmenyn Typ

   

 4. Klicka på Create New Record (Skapa ny post). Din e-post eller webbplats påverkas inte av att du lägger till den här TXT-posten.

   

  Knappen Skapa ny inspelning

   

 5. Klistra in hela verifieringskoden i fältet TXT. Lägg till dubbla citationstecken (") i början och slutet av posten.

   

  Knappen Lägg till inspelning

   

  Om du har glömt att lägga till citationstecken ser du ett rosa påminnelsemeddelande.

   

  Felmeddelande

   

 6. Lämna fältet Name (Namn) tomt och ange standardvärdet 3600 i fältet TTL (SEC)
 7. Klicka på Add Record (Lägg till post) och spara den nya TXT-posten. Ett bekräftelsemeddelande anger att TXT-posten har lagts till.

   

  Bekräftelsemeddelande

   

  Obs! Det kan ta flera timmar innan ändringen tillämpas. När du går till nästa steg i konfigurationsguiden börjar guiden omedelbart att försöka verifiera domänen genom att söka efter din nya TXT-post.

Steg 4: Uppmana Google att verifiera

 1. Återgå till installationsguiden.
 2. Markera rutan Jag har sparat TXT-verifieringsposten eller klicka på Verifiera.
 3. Om du är G Suite-kund fortsätter du till Nästa steg för och konfigurerar Gmail.

G Suite: Nästa steg

Nu är det dags att konfigurera Gmail med G Suite-kontot.

 1. Ha konfigurationsguiden och domänvärdens webbplats öppen.
 2. På en separat flik eller i ett separat fönster öppnar du anvisningarna för att konfigurera Gmail (MX-poster) med din värd.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?